หมวดกฎหมาย > ปรึกษากฎหมายฟรี เนติบัณฑิต

เหตุเกิดเมื่อต้องเลือกระหว่าง Lawyer กับ Attorney (ภาคจบ)

(1/1)

tnk293:
ในอังกฤษเขาไม่เรียก lawyer ของเขาว่า attorney ซึ่งคำนี้จะนิยมใช้กันมากในอเมริกา ทั้ง solicitor และ barrister นั้นเป็นทนายความประเภทหนึ่งในอังกฤษ

สำหรับคำจำกัดความของ solicitor ดิฉันขอคัดลอกมาจาก พจนานุกรมกฎหมายและศัพท์ที่เกี่ยวข้อง โดย รศ.ถาวร โพธิ์ทอง ตามด้านล่างนี้ค่ะ

"...ทนายความส่วนใหญ่ในอังกฤษเป็นโซลิซิเตอร์ ผู้ที่จะเป็นโซลิซิเตอร์ได้ต้องผ่านการสอบที่ Law Society ต้องผ่านการฝึกหัดตามธรรมดา 5 ปี ต้องได้รับใบอนุญาตจาก Master of the Rolls ต้องต่อทะเบียนใบอนุญาตทุกปี มีสิทธิว่าความเฉพาะในศาลคดีล้มละลาย ศาลเคาน์ตี้ Petty Session, Quarter Session (ซึ่งไม่พิจารณาคดีโดยลูกขุน) และในศาลล่างส่วนมาก ไม่มีสิทธิว่าความในศาลสูงแต่มีสิทธิดำเนินการแทนลูกความใน Chamber ของศาลสูง โซลิซิเตอร์ต้องรับผิดในกรณีประมาทเลินเล่อในการประกอบวิชาชีพ"

ส่วน barrister นั้นในพจนานุกรมเล่มเดียวกันได้อธิบายไว้ดังนี้

"ทนายความที่ได้รับเรียกเป็นเนติบัณฑิต (called to the Bar) มีสิทธิว่าความในศาลสูงของอังกฤษ"

การประกอบอาชีพเป็น barrister แบ่งได้เป็นสองลักษณะคือ บาริสเตอร์อิสระ (Self-employed) และบาริสเตอร์ที่มีสังกัดอยู่ภายใต้หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน (Employed or salaried barrister) งานหลักของบาริสเตอร์อิสระคือ การว่าความในศาล และในกรณีนี้เขาจะเรียก barrister ว่าเป็น a counsel ด้วย

สำหรับคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ "การว่าความ" ลองคลิ๊กดูได้ที่ http://legal-english-for-thais.blogspot.com/2011/08/lawyer-attorney_15.html   8)

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | สอบสวน | เงินกู้ | สินเชื่อ