หมวดกฎหมาย > ปรึกษากฎหมายฟรี เนติบัณฑิต

ขอปรึกษาข้อกฏหมายที่ดินมรดกหน่อย

(1/1)

thung:
ปัญหามีอยู่ว่าเมื่อ พ.ศ. 2520 นายก กับ นางข เป็นสามีภรรยากัน มีบุตร 10 คน คือ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 และ 10 นายก ซึ่งมีที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิ์เป็น สก1อยู่ 20 ไร่ ได้นำที่ดินดังกล่าวไปจำนำกับนาง A เป็นจำนวนเงิน 3000 บาทถ้วน  ต่อมานาง ข ได้นำเงินค่าขันมากของ 2 จำนวน 5000 บาทไปไถ่ถอนที่ดินคืนจากนาง A หลังจากนาย กและนาง ข เสียชีวิต ที่ดินดังกล่างยังไม่ได้ถูกแบ่งแยก ในปี2553 นาง3ซึ่งเป็นบุตรได้ทำการปรับพื้นที่ดังกล่าวเพื่อปลูกปาล์มน้ำมันซึงได้กล่าวกับ1,2,4,5,6,7,8,9และ10ว่าตนเป็นคนไถ่ถอนที่ดินดังกล่าว ซึ่ง1,2,4,5,6,7,8,9และ10ได้โต้แย้ง 3 ว่าไม่ใช่งินของ 3 แต่ 3กลับไปแจ้งความกับ1,2,4,5,6,7,8,9และ10 ณสถานีตำรวจแห่งหนึ่งให้ชดใช้เงินค่าไถ่ถอนพร้อมดอกเบี้ยเป็นเงิน1,000,000 บาท ส่วน1,2,4,5,6,7,8,9และ10จะแก้ไขปัญหาอย่างไร

Genius:
  ขอแสดงความเห็นดังนี้ครับ

   1. เงินค่าขันหมาก ของ 2 จำนวน 5000 บาท ถือได้ว่า เป็นสินสอดซึ่งเป็นทรัพย์สินซึ่งฝ่ายชายให้แก่บิดามารดาของฝ่ายหญิง เพื่อตอบแทนการที่หญิงยอมสมรส เงินสินสอดจึงตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ ก. และ ข. แล้ว (ป.พ.พ. มาตรา 1437) การที่ ข. นำเงินไปไถ่ถอนที่ดินคืนจาก A. ก็เป็นสิทธิของ ข. ที่จะกระทำได้ เพราะหนี้ดังกล่าวถือได้ว่าเป็นหนี้ร่วมกันระหว่างสามีภริยา 

    2. เมื่อต่อมา ก. และ ข. ถึงแก่ความตาย ที่ดิน สค.1 จึงตกได้แก่บุตรทายาท (ป.พ.พ. มาตรา 1599 และ 1600) และบุตรทายาททุกคนมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งเป็นจำนวนเท่าๆ กัน ตาม ม.1629 (1)  ดังนั้น 3 หรือบุตรคนใดคนหนึ่งจะอ้างสิทธิครอบครองของตนทั้งหมดคนเดียวไม่ได้

    3. การที่ 3 เข้าครอบครองที่ดินทั้งหมดและทำการปรับพื้นที่เพื่อปลูกปาล์มนํ้ามัน อาจถือได้ว่า เป็นการที่ 3 ครอบครองที่ดินแทนทายาททั้งหมดไว้ชั่วคราว เพราะทายาทคนอื่นๆ ยังไม่ได้แสดงเจตนาสละสิทธิและส่งมอบการครอบครอบที่ดินดังกล่าวแก่ 3 แต่อย่างใด ทายาทคนอื่นๆ ยังมีสิทธิติดตามเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตน จากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ได้   3 (2 หรือ 3 ครับ เอาให้แน่) จะอ้างว่า ก. และ ข. ใช้เงินค่าสินสอดซึ่งเป็นทรัพย์สินของตนเองไปไถ่ถอนที่ดินคืน ที่ดินจึงตกเป็นของ 3 แล้วไม่ได้ (ดูข้อ 1.) 

     4. การที่ 3 ไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อขอให้ 1,2,4,5,6,7,8,9 และ 10 ชดใช้เงินค่าไถ่ถอนที่ดินพร้อมดอกเบี้ยเป็นเงิน 1,000,000 บาท นั้น  เห็นว่า กรณีการขอให้ชดใช้เงินดังกล่าว เป็นเรื่องในทางแพ่ง ไม่ใช่คดีความผิดอาญา และ 3 ก็ไม่มีสิทธิที่จะเรียกให้บุตรทายาททั้งหมดดังกล่าว ชดใช้เงินค่าไถ่ถอนที่ดินแต่อย่างใด  บุตรทายาทคนอื่นๆ จึงไม่จำต้องชดใช้เงินให้แก่ 3


     ผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ ณ. ที่นี้ ท่านใดเห็นแย้งหรือจะเพิ่มเติม  เชิญครับ    ::) :-[ :P     

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | สอบสวน | เงินกู้ | สินเชื่อ