ไทยจัดจ์

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก.

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
Facebook Page thaijudge

ข่าว:

ไทยจัดจ์ ปรึกษากฎหมายฟรี กระดาน ถาม ตอบ กระทู้ ปัญหา กฎหมาย ชุมชน กฎหมาย เนติบัณฑิต นิติศาสตร์ นิติกร ทนายความ อัยการ ผู้พิพากษา ติว เตรียมสอบ เนติบัณฑิต ตั๋วทนาย อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา ปรึกษากฎหมายฟรี สมัครสมาชิกจึงมองเห็นไฟล์แนบ วิธีสมัครสมาชิก ตั้งกระทู้ ค้นกฎหมาย ค้นฎีกา  

ผู้เขียน หัวข้อ: แนวธงคำตอบเนติฯ วิ.อาญา ภาคสอง สมัย 63  (อ่าน 10868 ครั้ง)

Genius

 • บุคคลทั่วไป
   ธงคำตอบวิอาญา ภาค ๒ สมัยที่ ๖๓

           ข้อ ๑. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติว่า “เมื่อผู้เสียหายได้ยื่นฟ้องแล้วตายลง บุพการี ผู้สืบสันดาน สามีหรือภริยาจะดำเนินคดีต่างผู้ตายต่อไปก็ได้” นั้น หมายความรวมถึงกรณีผู้เสียหายที่แท้จริงไม่ได้ยื่นฟ้องด้วยตนเองด้วย แต่เป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการด้วย (เทียบคำพิพากษาฎีกาที่ ๕๘๘๔/๒๕๕๐) ความผิดฐานประมาทเป็นเหตุให้นายเอกได้รับอันตรายสาหัส นายเอกเป็นผู้เสียหายโดยตรง การที่นายเอกซึ่งเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการตายลง นายจัตวาผู้สืบสันดานของนายเอกจึงยื่นคำร้องขอเข้าดำเนินคดีต่างผู้ตายได้ตามบทบัญญัติดังกล่าว

       ส่วนความผิดฐานประมาทเป็นเหตุให้นางตรีถึงแก่ความตายนั้น นายเอกเป็นเพียงผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓ (๒) และมาตรา ๕ (๒) เท่านั้น ไม่ใช่ผู้เสียหายในความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย จึงมิใช่กรณีที่ผู้เสียหายที่แท้จริงยื่นฟ้องแล้วตายลงตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง แม้นายจัตวาจะเป็นผู้สืบสันดานของนายเอกกับนางตรีก็ตาม นายจัตวาก็ไม่มีสิทธิยื่นคำร้องขอเข้าดำเนินคดีต่างนายเอกซึ่งถึงแก่ความตายตามบทบัญญัติดังกล่าวได้ (เทียบคำพิพากษาฎีกาที่ ๘๕๓๗/๒๕๕๓)

        ศาลชั้นต้นชอบที่จะอนุญาตให้นายจัตวาเข้าดำเนินคดีต่างนายเอกผู้ตายได้เฉพาะข้อหาประมาทเป็นเหตุให้นายเอกได้รับอันตรายสาหัส


         ข้อ ๒. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๔๓ ให้อำนาจพนักงานอัยการที่จะเรียกทรัพย์สินหรือราคาคืนแทนผู้เสียหายเฉพาะทรัพย์สินหรือราคาที่ผู้เสียหายสูญเสียไปเนื่องจากการกระทำความผิด จำเลยลักโฉนดที่ดินของผู้เสียหายไป ทรัพย์สินของผู้เสียหายที่สูญเสียไป คือ โฉนดที่ดินเท่านั้น แม้จำเลยจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่บุคคลภายนอกโดยได้รับเงิน จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ก็ตาม แต่ก็เป็นเงินที่จำเลยได้มาจากกรปลอมหนังสือมอบอำนาจของผู้เสียหายแล้วขายที่ดิน มิใช่ทรัพย์สินของผู้เสียหายที่สูญเสียไปเนื่องจากการกระทำผิดฐานลักทรัพย์ จำเลยจึงไม่ต้องใช้ราคาที่ดินเป็นเงินตามที่ได้รับจากการขายที่ดินแก่ผู้เสียหาย เพราะมิใช่เป็นการคืนทรัพย์สินตามคำขอของพนักงานอัยการ พนักงานอัยการจึงไม่มีอำนาจขอให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาที่ดิน จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แก่ผู้เสียหาย

       จำเลยใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้เบิกถอนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ของผู้เสียหายไปอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๙/๕ และมาตรา ๒๖๙/๗ นั้น พนักงานอัยการโจทก์ฟ้องว่าจำเลยได้ใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารทุนไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้ออกให้แก่ผู้เสียหาย อันเป็นทรัพย์ส่วนหนึ่งที่จำเลยได้ลักไปเพื่อใช้ประโยชน์ในการเบิกถอนเงินจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ไปจากวงเงินเครดิตของผู้เสียหายโดยมิชอบและยังมีคำขอท้ายฟ้องขอให้บังคับจำเลยคืนเงินจำนวนดังกล่าวด้วย ดังนั้น ย่อมแปลคำฟ้องของโจทก์ได้ว่า โจทก์มุ่งประสงค์ที่จะให้ลงโทษจำเลยฐานลักเงินของผู้เสียหายอยู่ด้วย เพียงแต่วิธีการลักเงินดังกล่าวก็โดยการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกเบิกถอนเงินผ่านเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัตินั่นเอง จึงเป็นความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกและความผิดฐานลักทรัพย์ด้วย ซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๔๓ บัญญัติให้พนักงานอัยการมีอำนาจขอให้เรียกทรัพย์สินหรือใช้ราคาแทนผู้เสียหาย พนักงานอัยการโจทก์จึงมีอำนาจขอให้จำเลยคืนเงิน จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท แก่ผู้เสียหายได้ (คำพิพากษาฎีกาที่ ๕๒/๒๕๕๓)


          ข้อ ๓. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๔ บัญญัติว่า ในกรณีที่พนักงานอัยการมีคำสั่งฟ้อง ถ้าความผิดนั้นเป็นความผิดซึ่งอาจเปรียบเทียบได้ ถ้าเห็นสมควรพนักงานอัยการมีอำนาจสั่งให้พนักงานสอบสวนพยายามเปรียบเทียบคดีนั้นได้

         (ก) พนักงานสอบสวนต้องปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานอัยการ โดยต้องพยายามเปรียบเทียบคดีนั้น พนักงานสอบสวนจะปฏิเสธหรือโต้แย้งคำสั่งของพนักงานอัยการไม่ได้ การกระทำของพนักงานสอบสวนจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

          (ข) เป็นคดีซึ่งเปรียบเทียบได้ตามกฎหมายอื่น ซึ่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี พนักงานอัยการไม่มีอำนาจสั่งให้คณะกรรมการดังกล่าวทำการเปรียบเทียบคดีได้ เพราะมิใช่พนักงานสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๔ คำสั่งของพนักงานอัยการไม่ชอบด้วยกฎหมาย คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีจึงไม่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งนั้น การกระทำของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีจึงชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาฎีกาที่ ๙๗๗/๒๕๔๕)


            ข้อ ๔. กรณีโจทก์ที่ ๑ ไม่มาศาลในวันตรวจพยานหลักฐานนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา ๑๗๓/๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๖๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม จึงถือว่าโจทก์ที่ ๑ ไม่มาศาลตามกำหนดนัด ศาลชั้นต้นย่อมพิพากษายกฟ้องโจทก์ที่ ๑ ได้ตามมาตรา ๑๖๖ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๑๗๓/๒ วรรคหนึ่งดังกล่าว ซึ่งโจทก์ที่ ๑ ก็มีสิทธิที่จะยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ศาลยกฟ้อง เพื่อขอให้ยกคดีขึ้นตรวจพยานหลักฐานใหม่ได้ตามมาตรา ๑๖๖ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๑๗๓/๒ วรรคหนึ่ง ดังนั้น คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ให้ยกคำร้องของโจทก์ที่ ๑ จึงไม่ชอบ

          กรณีที่โจทก์ที่ ๒ ไม่มาศาลในวันนัดสืบพยานโจทก์ที่ ๒ นั้น ถือว่าโจทก์ที่ ๒ ไม่มาศาลตามกำหนดนัดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๖ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๑๘๑ ศาลชั้นต้นชอบที่จะพิพากษายกฟ้องด้วยเหตุโจทก์ที่ ๒ ไม่มาศาลตามกำหนดนัดตามบทบัญญัติดังกล่าว การที่ศาลชั้นต้นสั่งว่าโจทก์ที่ ๒ ไม่มีพยานมาสืบ พิพากษายกฟ้องโจทก์ที่ ๒ จึงไม่ชอบ แต่แม้ศาลชั้นต้นจะยกฟ้องด้วยเหตุดังกล่าวก็ไม่เป็นการตัดสิทธิโจทก์ที่ ๒ ที่จะยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ศาลยกฟ้องเพื่อขอให้ยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่ได้ตามมาตรา ๑๖๖ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๑๘๑ ดังนั้น คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ให้ยกคำร้องของโจทก์ที่ ๒ จึงไม่ชอบ (เทียบคำพิพากษาฎีกาที่ ๓๗๓๖/๒๕๕๑)          ข้อ ๕. (ก) ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๕ ให้ลงโทษจำคุก ๓ เดือน เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นกักขังแทน ศาลอุทธรณ์ยังคงพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๕ แต่ให้ลงโทษจำคุก ๓ เดือน โดยไม่เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นโทษกักขัง เป็นกรณีที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้คำพิพากษาศาลชั้นต้น มิใช่เป็นการพิพากษากลับ จึงห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๙ ตรี จำเลยฎีกาว่าไม่ได้กระทำความผิดอันเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามตามบทมาตราดังกล่าว ดังนั้น ศาลชั้นต้นต้องสั่งไม่รับฎีกาของจำเลย

           (ข) ศาลชั้นต้นลงโทษจำคุกจำเลย ๓ เดือน โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ ๑ ปี ศาลอุทธรณ์ไม่รอการลงโทษแต่เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นกักขังแทนเป็นกรณีที่ศาลอุทธรณ์แก้จากรอการลงโทษ เป็นไม่รอการลงโทษอันเป็นการแก้ไขมาก และลงโทษกักขัง ซึ่งเป็นการเพิ่มเติมโทษจำเลย จึงไม่ห้ามจำเลยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๙ จำเลยจึงฎีกาขอให้รอการลงโทษซึ่งเป็นปัญหาข้อเท็จจริงได้ ไม่ต้องห้ามตามบทมาตราดังกล่าว ศาลชั้นต้นต้องสั่งรับฎีกาของจำเลย
   

            ข้อ ๖. กรณีเจ้าพนักงานจับและจัดการตามสำเนาหมายจับที่มิได้รับรองว่าถูกต้องแล้วนั้น แม้จะถือไม่ได้ว่าเป็นการจับโดยไม่มีหมายจับหรือจัดการตามหมายจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒ (๙) มาตรา ๗๗ วรรคสอง (๑) ก็ตาม แต่เมื่อมีการออกหมายจับแล้วก็แสดงให้เห็นได้ในตัวว่ามีหลักฐานตามสมควรว่านางดำผู้ต้องหาน่าจะได้กระทำความผิดอาญาไม่ว่าจะมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกินสามปีหรือไม่ และมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีเพราะเห็นผู้เสียหายแล้วก็เตรียมจะขึ้นรถยนต์รับจ้าง อันหมายถึงมีเหตุที่จะออกหมายจับผู้ต้องหาตามมาตรา ๖๖ (๒) และเห็นได้ว่ากรณีเช่นนี้มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจขอให้ศาลออกหมายจับผู้ต้องหานั้นได้ทันหรือจัดหาต้นฉบับหมายจับหรือเอกสารตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง (๑) ได้ทัน เจ้าพนักงานย่อมมีอำนาจจับผู้ต้องหาได้โดยไม่มีหมายจับหรือคำสั่งของศาลตามมาตรา ๗๘ (๓) การจับของเจ้าพนักงานจึงชอบด้วยกฎหมาย (ตามมติเสียงข้างมากของที่ประชุมกรรมการออกข้อสอบ)

          กรณีการค้นนั้น เจ้าพนักงานผู้รับตัวผู้ถูกจับโดยชอบไว้ มีอำนาจค้นตัวผู้ต้องหาและยึดสิ่งของต่าง ๆที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ และให้หญิงอื่นค้นตัวผู้ต้องหาหญิง การค้นตัวจึงชอบด้วยกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง

          กรณีคำสั่งของศาลนั้น เมื่อเจ้าพนักงานจับชอบด้วยกฎหมาย มีผลให้การคุมขังชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนางดำได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ไม่ถูกคุมขัง ศาลชอบที่จะสั่งยกคำร้องโดยไม่จำเป็นต้องไต่สวนก่อน คำสั่งศาลจึงชอบด้วยกฎหมาย


           ข้อ ๗. (ก) คดีแพ่งเรื่องนี้เป็นคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาจึงอยู่ในบังคับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๔๖ ที่บัญญัติให้ศาลในคดีแพ่งจำต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีส่วนอาญา เมื่อศาลคดีส่วนอาญามีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าที่ดินพิพาทเป็นของนายขาวนายดำเป็นผู้บุกรุก ศาลในคดีแพ่งจึงต้องถือข้อเท็จจริงเป็นยุติเช่นเดียวกัน เข้าลักษณะเป็นข้อเท็จจริงซึ่งไม่อาจโต้แย้งได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๘๔ (๒) นายดำจะขอสืบพยานหลักฐานหักล้างหรือโต้แย้งให้เห็นเป็นอย่างอื่นมิได้

           (ข) ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้ศาลคดีส่วนอาญาต้องถือข้อเท็จจริงเป็นยุติตามคดีแพ่ง พนักงานอัยการโจทก์ไม่อาจอ้างคำพิพากษาคดีแพ่งมาผูกพันจำเลยคดีอาญาเป็นการเด็ดขาดไม่ได้ ถึงแม้จำเลยจะต้องผูกพันตามคำพิพากษาคดีแพ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๕ วรรคหนึ่งก็ตาม ศาลก็ต้องให้โอกาสจำเลยคดีอาญาต่อสู้คดีได้เต็มที่ โจทก์คงมีสิทธินำสืบเพียงคำพิพากษาคดีแพ่งนั้นมาเป็นพยานหลักฐานของโจทก์ได้ชิ้นหนึ่งเท่านั้น แต่จำเลยก็ยังมีสิทธินำสืบพยานหลักฐานหักล้างได้ (เทียบคำพิพากษาฎีกาที่ ๑๙๙๘/๒๕๕๓)


           ข้อ ๘. (ก) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาวามอาญา มาตรา ๒๒๖/๕ บัญญัติว่า ในชั้นพิจารณาหากมีเหตุอันสมควร ศาลอาจรับฟังบันทึกคำเบิกความในชั้นไต่สวนมูลฟ้องได้ การที่เด็กหญิงฟ้าหลบหนีไปจากบ้านและโจทก์ไม่อาจนำตัวมาเบิกความในชั้นพิจารณา จึงเป็นเหตุจำเป็นหรือเหตุอันสมควรที่ศาลย่อมจะรับฟังบันทึกคำเบิกความในชั้นไต่สวนมูลฟ้องของเด็กหญิงฟ้าประกอบพยานหลักฐานอื่นในคดีได้
 
          (ข) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง บัญญัติว่า ในกรณีที่คู่ความตกลงกัน ศาลอาจอนุญาตให้ถือเอาบันทึกคำเบิกความของพยานในชั้นไต่สวนมูลฟ้องเป็นคำเบิกความพยานในชั้นพิจารณาโดยไม่ต้องให้พยานเบิกความใหม่ได้ เว้นแต่ในข้อหาความผิดที่มีอัตราโทษอย่างต่ำจำคุกตั้งแต่ห้าปีขึ้นไปหรือโทษที่สถานหนักกว่านั้น เมื่อปรากฏว่าความผิดที่ฟ้องตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๒ วรรคสาม มีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี จึงเข้าข้อยกเว้นที่ศาลไม่อาจอนุญาตตามมาตรา ๒๓๗ วรรคสอง ได้ และเมื่อเด็กหญิงฟ้ายังมีตัวอยู่ย่อมไม่มีเหตุจำเป็นหรือเหตุอันสมควรที่ศาลจะรับฟังบันทึกคำเบิกความในชั้นไต่สวนมูลฟ้องของเด็กหญิงฟ้าประกอบพยานหลักฐานอื่น ตามมาตรา ๒๒๖/๕ ดังนั้น ศาลจึงไม่อาจรับฟังบันทึกคำเบิกความในชั้นไต่สวนมูลฟ้องของเด็กหญิงฟ้ามาเป็นคำเบิกความในชั้นพิจารณาได้


          ข้อ ๙.
           ข้อ ๑. คดีนี้ศาลนัดสืบพยานโจทก์นัดแรกในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๙.๐๐ นาฬิกา ตามความแจ้งอยู่แล้วนั้น

           ข้อ ๒. ตามที่โจทก์ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลพิจารณาเป็นการลับโดยอ้างว่า มีข้อเท็จจริงในทางการเมืองที่สำคัญอันจำเป็นต้องปกปิดเพื่อป้องกันความลับอันเกี่ยวกับความปลอดภัยของประเทศมิให้ล่วงรู้ถึงประชาชนนั้น จำเลยทั้งสามขอคัดค้านว่าคดีนี้เป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนควรจะให้ประชาชนได้รับทราบและติดตามฟังการพิจารณาได้โดยตลอดเช่นเดียวกับคดีอาญาทั่วไปตามเจตนนารมย์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๔๐ (๒) ที่ให้สิทธิพื้นฐานในกระบวนพิจารณาของศาลที่ต้องกระทำโดยเปิดเผย โจทก์จึงไม่มสิทธิที่จะขอให้พิจารณาเป็นการลับ ด้วยเหตุผลดังกล่าว ขอศาลได้โปรดยกคำร้องของโจทก์เสียและดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไปโดยเปิดเผย ขอศาลได้โปรดอนุญาต   ข้อ ๑๐.
                    หนังสือนัดประชุมตั้งบริษัท
                         บริษัท เนติไทย จำกัด    
                                      วันที่ 3 เมษายน 2554

เรื่อง ขอเชิญประชุมตั้งบริษัท
เรียน ท่านผู้เข้าซื้อหุ้นของบริษัท เนติไทย จำกัด

        ด้วยผู้เริ่มก่อการตั้งบริษัท ได้ดำเนินการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเรียบร้อยแล้ว และบัดนี้ได้มีผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นของบริษัทครบตามจำนวนที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วจึงตกลงให้มีการประชุมตั้งบริษัทในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ บ้านเลขที่ ๑๒๓ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กทม. ๑๐๑๗๐ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

           ๑. รับรองบัญชีรายชื่อ ฐานะ และสำนักของผู้เข้าชื่อซื้อหุ้น พร้อมทั้งจำนวนหุ้นซึ่งต่างคนได้ลงชื่อซื้อไว้ (มาตรา ๑๑๐๗ วรรคสี่ )

         ๒. พิจารณาตั้งข้อบังคับของบริษัท (มาตรา ๑๑๐๘ (๑))

           ๓. พิจารณาให้สัตยาบันแก่บรรดากิจการที่ผู้เริ่มก่อการตั้งบริษัทได้กระทำ และอนุมัติค่าใช้จ่ายซึ่งจำเป็นต้องจ่ายให้แก่ผู้เริ่มก่อการในการตั้งบริษัท (มาตรา ๑๑๐๘ (๒))

           ๔. พิจารณากำหนดจำนวนเงินซึ่งจะให้แก่ผู้เริ่มก่อการ (ถ้ามี) (มาตรา ๑๑๐๘ (๓))

           ๕. พิจารณาเรื่องหุ้นของบริษัท (มาตรา ๑๑๐๘ (๔) และ (๕))

           ๖. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการชุดแรกของบริษัท และกำหนดอำนาจกรรมการ (มาตรา ๑๑๐๘ (๖))

           ๗. พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสินจ้าง (มาตรา ๑๑๐๘ (๖))

           ๘. เรื่องอื่น ๆ(ถ้ามี)
   
          จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย

                              ขอแสดงความนับถือ
ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 05, 2011, 11:22:55 โดย Genius »
บันทึกการเข้า

dueanja

 • Newbie
 • *
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 2
  • ดูรายละเอียด
Re: แนวธงคำตอบเนติฯ วิ.อาญา ภาคสอง สมัย 63
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 05, 2011, 17:21:00 »
 :'( :'(
บันทึกการเข้า

pokkok

 • Newbie
 • *
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 4
  • ดูรายละเอียด
Re: แนวธงคำตอบเนติฯ วิ.อาญา ภาคสอง สมัย 63
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 06, 2011, 10:54:04 »
 8)
บันทึกการเข้า

WA

 • Newbie
 • *
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 28
  • ดูรายละเอียด
Re: แนวธงคำตอบเนติฯ วิ.อาญา ภาคสอง สมัย 63
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 07, 2011, 23:00:43 »
 :o ;D :-X :'(  ขอบคุณมากนะคะ  :'( :'(
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Sr. Member
 • ****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 288
  • ดูรายละเอียด
Re: แนวธงคำตอบเนติฯ วิ.อาญา ภาคสอง สมัย 63
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2020, 22:38:07 »
Roku Streaming Device, you can watch the biggest content of channels on your TV, mobile, laptop, etc at activation code for roku . You can select your favorite channels with roku.com/link link code . Create your Roku account through the website given below.
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Sr. Member
 • ****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 288
  • ดูรายละเอียด
Re: แนวธงคำตอบเนติฯ วิ.อาญา ภาคสอง สมัย 63
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2020, 22:38:59 »
Create your Roku account to stream all your favorite shows online, setup activate roku.com/link code with Roku link code through roku link code So that you can search and play various movies and TV shows.
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Sr. Member
 • ****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 288
  • ดูรายละเอียด
Re: แนวธงคำตอบเนติฯ วิ.อาญา ภาคสอง สมัย 63
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2020, 22:42:35 »
Once the device is found, you can add roku paid channel or roku channel from roku.com/link with activation code store. Your T.V screen will start displaying some instructions to activate Link roku from roku.com/link . You will receive an activation code.
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Sr. Member
 • ****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 288
  • ดูรายละเอียด
Re: แนวธงคำตอบเนติฯ วิ.อาญา ภาคสอง สมัย 63
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2020, 22:45:18 »
To activate Netflix on Roku TV, click the ADD CHANNEL button and set your box. To learn about the features of Netflix on your Roku TV, activate Netflix on roku . And you can tap on the channel name or image to open the Netflix-Roku window.
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Sr. Member
 • ****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 288
  • ดูรายละเอียด
Re: แนวธงคำตอบเนติฯ วิ.อาญา ภาคสอง สมัย 63
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2020, 22:46:48 »
To activate the webroot safe , you need to redeem your webroot product key  which you will find in your registered mail ID. Through www.webroot.com/safe keycode you can download, install webroot . create a webroot safe account to manage webroot key code and webroot.com/safe activation code key subscription.
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Sr. Member
 • ****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 288
  • ดูรายละเอียด
Re: แนวธงคำตอบเนติฯ วิ.อาญา ภาคสอง สมัย 63
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2020, 22:47:57 »
With Webroot Geek Squad antivirus, you can protect gadgets from malware and other harmful viruses. You can download, install Webroot Geek antivirus through enter webroot key code for activation With Webroot Geek Squad antivirus, you can protect gadgets from malware and other harmful viruses. You can download, install Webroot Geek antivirus throug webroot.com/safe keycode with webroot keycode.
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Sr. Member
 • ****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 288
  • ดูรายละเอียด
Re: แนวธงคำตอบเนติฯ วิ.อาญา ภาคสอง สมัย 63
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2020, 22:49:07 »
Webroot SecureAnywhere Antivirus is a powerful antivirus that has been created to fight against malwares and other threats. You can protect your computer, pc, and other devices from malware, virus, spyware, etc. With webroot safe activation code , you can download, install webroot with key code. Visit webroot product key for installing webroot.
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Sr. Member
 • ****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 288
  • ดูรายละเอียด
Re: แนวธงคำตอบเนติฯ วิ.อาญา ภาคสอง สมัย 63
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2020, 22:50:22 »
Through Webroot Secure Anywhere, You can protect your computer, pc, and other devices from malware, virus, spyware, etc. You can download, activate webroot activation code with key code. After it, you have to follow the process of activate webroot keycode activation.
Through Webroot Secure Anywhere, You can protect your computer, pc, and other devices from malware, virus, spyware, etc. You can download, activate webroot activation code with key code. After it, you have to follow the process of activate webroot keycode activation.
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Sr. Member
 • ****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 288
  • ดูรายละเอียด
Re: แนวธงคำตอบเนติฯ วิ.อาญา ภาคสอง สมัย 63
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2020, 22:51:48 »
If you have a new and never used product key , then this product key can be used during activation process. Go to office setup product key and follow the on screen instructions and Enter your Ms office setup from office.com/setup to activate Office.
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Sr. Member
 • ****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 288
  • ดูรายละเอียด
Re: แนวธงคำตอบเนติฯ วิ.อาญา ภาคสอง สมัย 63
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2020, 00:14:32 »
Select the product of Office you like to download and install on the device. Press on the office.com/setup2019 option. Press on the products of office.com/setup365 and start downloading and installing the Office product on the device .
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Sr. Member
 • ****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 288
  • ดูรายละเอียด
Re: แนวธงคำตอบเนติฯ วิ.อาญา ภาคสอง สมัย 63
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2020, 00:26:38 »
Get your Office Setup from office setup enter product key . Ms office is a new sensatin office.com/setup product key   in the market that left every body awestruck with its best products.
บันทึกการเข้า

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links

mahi01

 • Sr. Member
 • ****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 288
  • ดูรายละเอียด
Re: แนวธงคำตอบเนติฯ วิ.อาญา ภาคสอง สมัย 63
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2020, 00:27:13 »
Download and install and office setup from enter product key for office setup . log in and enter office 25 digit product key to activate your office product. if you are new user then you need to create a office account to get more benefits of sign in to setup office subscription.
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Sr. Member
 • ****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 288
  • ดูรายละเอียด
Re: แนวธงคำตอบเนติฯ วิ.อาญา ภาคสอง สมัย 63
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2020, 00:28:25 »
If your version of Ms office.com/setup came with your PC, you can download  or order a latest version from activate www.office.com/setup . You can also install office with 25-digit activation code.
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Sr. Member
 • ****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 288
  • ดูรายละเอียด
Re: แนวธงคำตอบเนติฯ วิ.อาญา ภาคสอง สมัย 63
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2020, 00:35:50 »
Download, install and activate office setup from activate office.com/setup . To activate install office.com/setup you need to enter 25 digit office product key.
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Sr. Member
 • ****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 288
  • ดูรายละเอียด
Re: แนวธงคำตอบเนติฯ วิ.อาญา ภาคสอง สมัย 63
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2020, 00:37:55 »
To setup and install your 123 HP printer go to 123.hp.com/setup for mac . For installation of drivers, seek help immediately from the website 123.hp.com/setup . We’ll help you download the right HP printer software and drivers.
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Sr. Member
 • ****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 288
  • ดูรายละเอียด
Re: แนวธงคำตอบเนติฯ วิ.อาญา ภาคสอง สมัย 63
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2020, 00:42:33 »
Be sure to install cartridges, load paper and power on the printer. Download the 123 hp printer setup to get the recommended software for your printer. We will help you download the correct HP printer software and drivers. Which includes Windows, MacOS, iOS and Android. You can then install your hp printer installation . For installation of drivers, you can take help from our website 123 hp printer setup.
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Sr. Member
 • ****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 288
  • ดูรายละเอียด
Re: แนวธงคำตอบเนติฯ วิ.อาญา ภาคสอง สมัย 63
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2020, 00:44:03 »
To set up your HP printer, download and Install HP Printer software from here. HP printers are compact and durable, ready to deal with your print needs. Set your printer setup from HP to begin. The entire data referenced in this regard is straightforward and simple.
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Sr. Member
 • ****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 288
  • ดูรายละเอียด
Re: แนวธงคำตอบเนติฯ วิ.อาญา ภาคสอง สมัย 63
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2020, 00:44:57 »
A printer driver is software that your computer uses to talk to a physical printer, which may be connected to your computer or another computer on your network. You can Printer Drivers and Software Download from our website. You can visit this site to install printer setup . you can take help from our website 123 hp printer setup.
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Sr. Member
 • ****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 288
  • ดูรายละเอียด
Re: แนวธงคำตอบเนติฯ วิ.อาญา ภาคสอง สมัย 63
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2020, 00:46:08 »
Brother printers and Canon printer drivers are software that help your computer work with devices. Brother Printer Setup and canon printer setup is a piece of software designed to help your machine communicate with your mobile device or computer. If there are any updates or new features available, you can easily download them from the brother printer setup website.
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Sr. Member
 • ****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 288
  • ดูรายละเอียด
Re: แนวธงคำตอบเนติฯ วิ.อาญา ภาคสอง สมัย 63
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2020, 00:49:34 »
If you are wondering how to fix printer problems in windows 10 , it needs carrying out an expert troubleshooting to identify the root cause of the problem. Troubleshoot, repair & fix Windows 10 Printer problems with Printer Troubleshooter. If you want more information, you can visit our website 123.hp.com/setup   and our team is there to help you.
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Sr. Member
 • ****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 288
  • ดูรายละเอียด
Re: แนวธงคำตอบเนติฯ วิ.อาญา ภาคสอง สมัย 63
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2020, 00:50:29 »
The Canon printer enhances scan functionality, and includes a robust security feature set. Using a Canon printer service phone, you can get a full installation of the Canon printer and go to the installed Canon printer to download the canon.com/ijsetup driver.
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Sr. Member
 • ****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 288
  • ดูรายละเอียด
Re: แนวธงคำตอบเนติฯ วิ.อาญา ภาคสอง สมัย 63
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2020, 00:58:22 »
Norton help to verify your devices against antiviruses and help to progress and keep up your information from norton setup from norton.com/setup . Click on our website norton setup product key for Norton details on your PC.
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Sr. Member
 • ****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 288
  • ดูรายละเอียด
Re: แนวธงคำตอบเนติฯ วิ.อาญา ภาคสอง สมัย 63
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2020, 00:59:06 »
Setup, download,reinstall, enter and activate your norton product key to norton setup enter product key your account . norton.com/setup product key will provide yourstep-by-step guide for downloading and installation of norton.
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Sr. Member
 • ****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 288
  • ดูรายละเอียด
Re: แนวธงคำตอบเนติฯ วิ.อาญา ภาคสอง สมัย 63
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2020, 01:25:04 »
Norton Security is the advanced computer software security Program launched by enter product key for norton setup Symantec . It works with various Operating Systems like Microsoft Windows, Android, Mac, and iOS.To know more  about norton.com/setup and their comparison you can visit the site of Norton .
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Sr. Member
 • ****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 288
  • ดูรายละเอียด
Re: แนวธงคำตอบเนติฯ วิ.อาญา ภาคสอง สมัย 63
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2020, 01:25:38 »
Norton Security Standard can protect only one system. enter norton product key at Norton.com Deluxe can be used for up to 5 systems, and Norton Security Premium can protect up to 10 systems. To know more setup www.norton.com/setup and their comparison you can visit the  site of Norton.
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Sr. Member
 • ****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 288
  • ดูรายละเอียด
Re: แนวธงคำตอบเนติฯ วิ.อาญา ภาคสอง สมัย 63
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2020, 01:26:18 »
Norton antivirus programming is driving in the best antivirus . You can choose activate norton.com/setup products for your systems too for protecting the systems. You can install www.norton.com/setup also increase the productivity of the system’s by keeping them away from all viruses.
บันทึกการเข้า

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links

mahi01

 • Sr. Member
 • ****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 288
  • ดูรายละเอียด
Re: แนวธงคำตอบเนติฯ วิ.อาญา ภาคสอง สมัย 63
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2020, 01:27:45 »
If you have forgotten your Apple ID password and do not have access to a trusted device or phone number, you can forget your password by visiting the iforgot.apple.com unlock site. And you can retrieve, reset or unlock your Apple ID by visiting the apple.com/recover site.

To learn more about how to recover Apple ID without phone number, you can click here - how to recover apple id without phone number . And yes, you can recover Apple ID without phone number. Recover, reset or unlock your apple id by visiting unlock apple id unlock apple id apple.com/recover and follow the process.
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Sr. Member
 • ****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 288
  • ดูรายละเอียด
Re: แนวธงคำตอบเนติฯ วิ.อาญา ภาคสอง สมัย 63
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2020, 01:28:41 »
Enter your xfinity authorize code and manage TV, high-speed internet, phone and home security services. Xfinity is the name given to most of Comcast's consumer services. Comcast launched its Comcast services as Xfinity in 2010. xfinity authorized on your computer and you can visit our website for more information.
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Sr. Member
 • ****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 288
  • ดูรายละเอียด
Re: แนวธงคำตอบเนติฯ วิ.อาญา ภาคสอง สมัย 63
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2020, 01:30:09 »
Go to xfinity.com/authorize from any other device such as mobile phone, tablet or desktop. From the web browser, enter the six-digit xfinity stream authorize code provided to the Roku device. TV series and top rated movies can be watched live by xfinity tv authorize or authenticate , and with Xfinity Stream you can stream your favorite shows and movies anytime, anywhere.
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Sr. Member
 • ****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 288
  • ดูรายละเอียด
Re: แนวธงคำตอบเนติฯ วิ.อาญา ภาคสอง สมัย 63
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2020, 01:31:33 »
Install Xfinity Stream on your Roku streaming device. Download Xfinity Stream on Roku and activate xfinity stream on roku . And stream all your 200+ channels. To learn how to activate xfinity on roku tv setup , visit our website.
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Sr. Member
 • ****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 288
  • ดูรายละเอียด
Re: แนวธงคำตอบเนติฯ วิ.อาญา ภาคสอง สมัย 63
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2020, 01:32:20 »
McAfee antivirus works as a shield of device. It protect against virus, malware, online threats etc. You can easily download, install and activate enter mcafee activation code products through mcafee.com/activate activation . When you will go with this link, you can follow the process of downloading, installing and activating McAfee with activation code.
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Sr. Member
 • ****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 288
  • ดูรายละเอียด
Re: แนวธงคำตอบเนติฯ วิ.อาญา ภาคสอง สมัย 63
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2020, 01:33:35 »
McAfee thing in reference is an antivirus program. this program secure to protect your pc with the help of www.mcafee.com/activate key so you can exhibit it. Please visit our activate www.mcafee.com/activate site to see it completely.
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Sr. Member
 • ****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 288
  • ดูรายละเอียด
Re: แนวธงคำตอบเนติฯ วิ.อาญา ภาคสอง สมัย 63
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2020, 01:34:10 »
At the time of purchasing the product online, mcafee activate product key will send you a unique license code which you have to enter in mcafee activation code to activate the product. When the downloading process starts, mcafee asks you to redeem the 25-digit key code or a licensed key code, to subscribe the product for the desired chosen years.
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Sr. Member
 • ****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 288
  • ดูรายละเอียด
Re: แนวธงคำตอบเนติฯ วิ.อาญา ภาคสอง สมัย 63
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2020, 01:44:02 »
Enter avg.com/retail with activation code to activate avg antivirus on your device through avgcomretail . Create your avg account to manage all your subscription.
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Sr. Member
 • ****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 288
  • ดูรายละเอียด
Re: แนวธงคำตอบเนติฯ วิ.อาญา ภาคสอง สมัย 63
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2020, 01:44:56 »
To activate avg antivirus , you need to redeem your avg activation code which you will find in your registered mail ID. Through www.avg.com/retail you can download, install avg antivirus . create a avg account to manage activate avg.com/retail and avg retail installation subscription.
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Sr. Member
 • ****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 288
  • ดูรายละเอียด
Re: แนวธงคำตอบเนติฯ วิ.อาญา ภาคสอง สมัย 63
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2020, 01:45:31 »
Avg antivirus avg product key . Download and Activate your avg activation code via avg activation code . If facing any issue read the blog and help yourself with the procedure.
บันทึกการเข้า
 

อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | สอบสวน | เงินกู้ | สินเชื่อ

หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.175 วินาที กับ 23 คำสั่ง