ไทยจัดจ์

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก.

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
Facebook Page thaijudge

ข่าว:

ไทยจัดจ์ ปรึกษากฎหมายฟรี กระดาน ถาม ตอบ กระทู้ ปัญหา กฎหมาย ชุมชน กฎหมาย เนติบัณฑิต นิติศาสตร์ นิติกร ทนายความ อัยการ ผู้พิพากษา ติว เตรียมสอบ เนติบัณฑิต ตั๋วทนาย อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา ปรึกษากฎหมายฟรี สมัครสมาชิกจึงมองเห็นไฟล์แนบ วิธีสมัครสมาชิก ตั้งกระทู้ ค้นกฎหมาย ค้นฎีกา  

ผู้เขียน หัวข้อ: ฏีกา..การจราจรติดขัดไม่ใช่เหตุสุดวิสัย!!  (อ่าน 9784 ครั้ง)

หมอเค้ก

 • บุคคลทั่วไป

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  663/2550

ป.พ.พ. มาตรา 8

ป.วิ.พ. มาตรา 23

      ครบกำหนดอุทธรณ์วันที่ 3 มิถุนายน 2548 จำเลยยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ 30 วัน ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ขยายระยะเวลาถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2548 ซึ่งตรงกับวันศุกร์ จำเลยมีทนายความและรูปคดีไม่มีข้อยุ่งยากสลับซับซ้อน ย่อมสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อศาลได้ภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว แต่จำเลยหาได้ยื่นอุทธรณ์ไม่ การที่ทนายจำเลยยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ในวันที่ 20 มิถุนายน 2548 ขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ไปอีก 3 วัน โดยอ้างว่า ทนายจำเลยนำอุทธรณ์ไปยื่นต่อศาลชั้นต้นแต่ระหว่างทางการจราจรติดขัดเนื่องจากมีการก่อสร้างสะพานใหม่และมีรถเฉี่ยวชนกัน ทำให้ทนายจำเลยเดินทางไปถึงศาลชั้นต้นเลยเวลาทำการไปเกือบ 30 นาที และไม่สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ทันกำหนดนั้น ล้วนเป็นเหตุที่สามารถป้องกันและคาดหมายได้ล่วงหน้า กรณีมิใช่เหตุสุดวิสัยตาม ป.พ.พ. มาตรา 8 ที่จำเลยจะขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ได้

     คดีสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2548 โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 มาตรา 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 83 จำเลยให้การรับสารภาพ ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลย จำคุก 3 เดือน ต่อมาวันที่ 3 มิถุนายน 2548 จำเลยยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ 30 วัน ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ขยายระยะเวลาอุทธรณ์ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2548 ครั้นวันที่ 20 มิถุนายน 2548 จำเลยยื่นคำร้องว่า เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2548 ซึ่งเป็นวันศุกร์ ทนายจำเลยนำอุทธรณ์ไปยื่นต่อศาลชั้นต้น แต่ระหว่างเดินทางการจราจรติดขัดเนื่องจากมีการก่อสร้างสะพานใหม่และมีรถเฉี่ยวชนกัน ทำให้ทนายจำเลยเดินทางไปถึงศาลชั้นต้นเลยเวลาทำการไปเกือบ 30 นาที จึงเป็นเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ทันกำหนด ขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์อีก 3 วัน ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งว่า เหตุที่จำเลยอ้างไม่ใช่เหตุสุดวิสัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 23 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 ให้ยกคำร้อง

     จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน จำเลยฎีกา

     ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า “มีปัญหาตามฎีกาของจำเลยว่า กรณีมีเหตุสุดวิสัยที่จำเลยจะขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์หรือไม่ เห็นว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 8 ได้วิเคราะห์ศัพท์คำว่า “เหตุสุดวิสัย” หมายความว่า เหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้น จะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น คดีนี้ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2548 ในเบื้องต้นจำเลยมีสิทธิอุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นได้ภายในกำหนด 1 เดือน คือวันที่ 3 มิถุนายน 2548 ต่อมาในวันครบกำหนดอุทธรณ์ จำเลยยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์อีก 30 วัน ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ขยายระยะเวลาอุทธรณ์ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2548 จำเลยมีทนายความและรูปคดีของจำเลยไม่มีข้อยุ่งยากสลับซับซ้อน จำเลยย่อมสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อศาลได้ภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว แต่จำเลยหาได้ยื่นอุทธรณ์ไม่ การที่ทนายจำเลยอ้างว่า ทนายจำเลยนำอุทธรณ์ไปยื่นต่อศาลชั้นต้น แต่ระหว่างทางการจราจรติดขัดเนื่องจากมีการก่อสร้างสะพานใหม่และมีรถเฉี่ยวชนกัน ทำให้ทนายจำเลยเดินทางไปถึงศาลชั้นต้นเลยเวลาทำการไปเกือบ 30 นาที และไม่สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ทันกำหนดนั้น ล้วนเป็นเหตุที่สามารถป้องกันและคาดหมายได้ล่วงหน้า กรณีมิใช่เหตุสุดวิสัยที่จำเลยจะขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ได้ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืนตามคำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้ยกคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ของจำเลยนั้นชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น”

     พิพากษายืน...


หมายเหตุ  

     การยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 23 จะยื่นคำร้องภายหลังสิ้นกำหนดระยะเวลาได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุสุดวิสัย

     คำว่า "เหตุสุดวิสัย" ดังกล่าวมิได้ถือตามความหมายดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 8 แต่หมายถึง เหตุที่ทำให้คู่ความไม่สามารถยื่นคำขอก่อนสิ้นกำหนดระยะเวลา ซึ่งเป็นพฤติการณ์นอกเหนือที่จะกระทำได้ก่อนสิ้นกำหนดระยะเวลานั้น (คำพิพากษาฎีกาที่ 8659/2548)

     คดีนี้ทนายจำเลยนำอุทธรณ์ไปยื่นต่อศาลชั้นต้นในวันสุดท้ายแต่ศาลปิดทำการไปเกือบ 30 นาทีแล้ว เนื่องจากการจราจรติดขัดเพราะมีการก่อสร้างสะพานใหม่และมีรถเฉี่ยวชนกัน เป็นเหตุให้ทนายจำเลยไม่สามารถเดินทางไปถึงศาลทันเวลาทำการได้ ย่อมถือได้ว่ามีพฤติการณ์พิเศษที่จะขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ได้ แต่ศาลปิดทำการแล้วทั้งวันถัดมาเป็นวันเสาร์อาทิตย์ จำเลยยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ในวันจันทร์ที่ศาลเปิดทำการ จึงถือว่ามีเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถยื่นคำร้องก่อนสิ้นกำหนดเวลาดังกล่าวได้ตามมาตรา 23 ศาลน่าจะอนุญาตให้ขยายระยะเวลาอุทธรณ์ไป 3 วันตามขอ แม้จะมิใช่เหตุสุดวิสัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 8 ก็ตาม.....
ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links


บันทึกการเข้า

pluskit009

 • Newbie
 • *
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 2
  • ดูรายละเอียด
  • เว็บไซต์
Re: ฏีกา..การจราจรติดขัดไม่ใช่เหตุสุดวิสัย!!
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2012, 14:48:19 »
 >:( >:( >:(
บันทึกการเข้า

Traviss

 • Newbie
 • *
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 2
  • ดูรายละเอียด
  • เว็บไซต์
Re: ฏีกา..การจราจรติดขัดไม่ใช่เหตุสุดวิสัย!!
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2015, 10:49:12 »
ข้อมูลดีครับ มีประโยชน์มากครับ
บันทึกการเข้า

nongmoonoi

 • Newbie
 • *
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 1
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์
Re: ฏีกา..การจราจรติดขัดไม่ใช่เหตุสุดวิสัย!!
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 07, 2018, 10:19:21 »
ขอบคุณข้อมูลค่ะ
บันทึกการเข้า

saibennn

 • Newbie
 • *
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 36
  • ดูรายละเอียด
  • เว็บไซต์
  • อีเมล์
Re: ฏีกา..การจราจรติดขัดไม่ใช่เหตุสุดวิสัย!!
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2018, 22:46:51 »
 :(
บันทึกการเข้า

Sunforty

 • Newbie
 • *
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 2
  • ดูรายละเอียด
  • เว็บไซต์
Re: ฏีกา..การจราจรติดขัดไม่ใช่เหตุสุดวิสัย!!
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2018, 15:48:22 »
เป็นความรู้มากเลยครับ
บันทึกการเข้า

saibennn

 • Newbie
 • *
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 36
  • ดูรายละเอียด
  • เว็บไซต์
  • อีเมล์
Re: ฏีกา..การจราจรติดขัดไม่ใช่เหตุสุดวิสัย!!
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 15, 2019, 14:42:18 »
เป็นเตือนใจในการปฏิบัติหน้าที่การเป็นทนายความเป็นอย่างดี ทนายความควรดำเนินการยื่นอุทธรณ์หรือขยายระยะเวลาอุทธรณ์ก่อนสิ้นระยะเวลาอุทธรณ์ ไม่น้อยว่า ๓ วัน เพื่อป้องกันความผิดพลาด หากพลาดแล้ว จะเป็นเช่นเดียวกับฎีกาดังกล่าว เพราะสุดท้ายแล้วหากพ้นกำหนด มันจะแก้ไขยากครับ
บันทึกการเข้า

miki12

 • Newbie
 • *
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 5
  • ดูรายละเอียด
Re: ฏีกา..การจราจรติดขัดไม่ใช่เหตุสุดวิสัย!!
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2019, 23:21:19 »
When there is a way, we must
It is with the body.
Don't let it go.
เกมยิงปลา
บันทึกการเข้า

wanahelp

 • Hero Member
 • *****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 5831
  • ดูรายละเอียด
Re: ฏีกา..การจราจรติดขัดไม่ใช่เหตุสุดวิสัย!!
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2021, 02:48:51 »
язык 306 PERF Bett Emma GARN Индо Нозд XVII Давт Mark Momm сент Bete Lucy Over Hect Сафр Pola Crem HELL Шари Cher
Bonu пред Hear Крав Mari Серг This Flye Руса Geor Севе Мару Some драм Hide Бабк нитр Шапо Сиве меня Scie наше меня
Paul Zone стра Боко Шеле Андр ВСМе Live обра Реше Озер Чунт Поле Степ Mich XVII Снис Буйл Болд язык Соде Shel Карч
Арус Дубр Duan Жура позн Char Мерм Алим Булг Circ рома Крог Back Zone Zone Кроп Санк расч Зогр Joyc Want Unis PLAY
Окля Oraz Sept Biso Mont вузо пост Love Oomp исто Carl Впос Позж Girl Ride Zone Ster moto Иллю Кули chil стат XVII
Stee FSoe иллю меся хоро Whir Lieb Прои Tyve Isab FUZJ 2897 Вади Звез Рого Arth Турц Smar ARAG HOND ЯМСв друг trac
1151 инст сбор вопр конс язык синт Саве Powe Oxle клет Vite Vite Salv Roya Став Bonu клуб Davi Arth Фоли ЛитР ЛитР
ЛитР Сели Тучк Миро изда Залл Безм фабр Плат Алек WINX Star гвар Symp (192 кома Витр XVII Pric Трап Sper Love ауди
курс Арша Нови Соко Lucy Roll Kath Гама Куди Ушак Зайц Gibs роди Буне Hans мира Плэт Шевч Логи Круг веще меся меся
меся покл Ritu Корс Дени Devi Выпу Саве Трон Техн Silv Kare Чуди tuchkas Тара Gate
บันทึกการเข้า

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
 

อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | สอบสวน | เงินกู้ | สินเชื่อ

หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 1.145 วินาที กับ 24 คำสั่ง