ไทยจัดจ์

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก.

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
Facebook Page thaijudge

ข่าว:

ไทยจัดจ์ ปรึกษากฎหมายฟรี กระดาน ถาม ตอบ กระทู้ ปัญหา กฎหมาย ชุมชน กฎหมาย เนติบัณฑิต นิติศาสตร์ นิติกร ทนายความ อัยการ ผู้พิพากษา ติว เตรียมสอบ เนติบัณฑิต ตั๋วทนาย อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา ปรึกษากฎหมายฟรี สมัครสมาชิกจึงมองเห็นไฟล์แนบ วิธีสมัครสมาชิก ตั้งกระทู้ ค้นกฎหมาย ค้นฎีกา  

ผู้เขียน หัวข้อ: ย่อ-อธิบายประมวลกฎหมายแพ่งฯ ที่น่าจะออกข้อสอบ  (อ่าน 43405 ครั้ง)

หมอเค้ก

 • บุคคลทั่วไป
     บรรพ 4 ทรัพย์สิน

     ทรัพยสิทธิ คือสิทธิที่มีวัตถุแห่งสิทธิเป็นทรัพย์สินหรือเป็นสิทธิที่อยู่เหนือทรัพย์สินนั้นอันจะบังคับเอาแก่ตัวทรัพย์สินนั้นได้โดยตรง

     บุคคลสิทธิ เป็นสิทธิเกิดขึ้นจากสัญญาเป็นหลัก เป็นสิทธิที่บุคคลซึ่งเป็นคู่สัญญานั้นก่อตั้งขึ้น บังคับได้แต่เฉพาะตัวบุคคลซึ่งเป็นคู่กรณีเท่านั้น

     มาตรา 1298  บัญญัติถึงการก่อตั้งทรัพยสิทธิว่า ทรัพยสิทธิทั้งหลายนั้นท่านจะก่อตั้งขึ้นได้แต่ด้วยอาศัยอำนาจในประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น

     คู่กรณีหรือคู่สัญญา ในบุคคลิทธิที่ถูกบังคับได้นั้น ก็มีข้อขยายไปจนถึงว่าถ้าป็นบุคคลที่สืบสิทธิของคุ่กรณีหรือคู่สัญญาแล้วก็อาจจะถูกบังคับได้

     ผู้สืบสิทธิ ที่จะถูกบังคับตามบุคคลสิทธิได้นั้น หมายความถึงผู้ที่ได้รับสิทธิตามกำหมาย หรือผู้ที่ได้รับสิทธิตามกฎหมายคือทายาทนั่นเองนั้น

     ข้อแตกต่างระหว่างทรัพสิทธิกับบุคคลสิทธิ
     1. ทรัพสิทธิ เป็นสิทธิที่มีวัตถุแห่งสิทธิที่เป็นทรัพย์สินโดยตรงหรือเป็นสิทธิที่มีอยู่เหนือตัวทรัพย์สินอันจะบังคตับแก่ตัวทรัพย์สินนั้นได้โดยตรง ส่วนการบังคับนั้นจะกระทบกระเทือนถึงคนอื่นบ้างก็ไม่เป็นไร
     แต่บุคคลสิทธินั้นเป็นสิทธิที่มีอยู่เหนือตัวบุคคลใช้บังคับได้แต่เฉพาะตัวบุคคลที่เป็นคู่กรณี และผู้สืบสิทธิของผู้กรณีเท่านั้น
     2. ทรัพยสิทธินั้นการก่อตั้งจะต้องมีกฎหมายรับรอง ส่วนบุคคลสิทธินั้นก่อขึ้นมาโดยนิติกรรมสัญญา
     3. ทรัพยสิทธินั้นก่อให้เกิดหน้าที่แก่บุคคลทั่วไปที่จะต้องยอมรับนับถือ บุคคลสิทธินั้นใช้บังคับได้อยู่แต่เฉพาะคู่กรณีหรือผู้สืบสิทธิของคู่กรณีเท่านั้น
     4. ทรัพยสิทธิเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ยังคงใช้หรือคงมีอยู่ตลอดไป ถึงแม้ว่าจะไม่ใช้ในเวลาต่อมาก็ตาม ส่วนบุคคลสิทธินั้น เป็นเรื่องตรงกันข้าม บุคคลสิทธิต้องใช้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ถ้าไม่ใช้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ก็จะบังคับใช้ไม่ได้ ซึ่งเราเรียกว่าอายุความ

    การได้มาซึ่งทรัพยสิทธิ ตามมาตรา 1299 วรรคหนึ่ง
     ภายในบังคับแห่งบทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น
     การได้มาโดยนิติกรรมซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นั้นไม่สมบูรณ์
     เว้นแต่นิติกรรมจะได้ทำเป็นหนังสือและได้จดทะเบียนการได้มากับพนักงานเจ้าหน้าที่

     การได้มาซึ่งทรัพยสิทธิ ตามมาตรา 1299 วรรคสอง
     ถ้ามีผู้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม
     สิทธิของผู้ได้มานั้น ถ้ายังมิได้จดทะเบียนไซร้ ท่านว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนไม่ได้
     และสิทธิอันยังมิได้จดทะเบียนนั้นมิได้ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้ได้สิทธิมาโดยเสียค่าตอบแทนโดยสุจริต และได้จดทะเบียนโดยสุจริตแล้ว
     
     การได้มาโดยทางนิติกรรม และ ทางอื่นนอกจากทางนิติกรรมตาม มาตรา 1299
     - ใช้บังคับแก่การเปลี่ยนแปลง การกลับคืนมา หรือการระงับซึ่งสิทธิต่างๆ อันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
     - ใช้บังคับแก่ สังหาริมทรัพย์บางอย่าง ด้วย ตามมาตรา 1302
     - มาตรา 1299 มีข้อจำกัดในการใช้ คือ มาตรา 1299 ทั้งวรรคหนึ่ง และ วรรคสอง จะไม่ใช้กับการจำกัดสิทธิของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งกฎหมายกำหนดไว้ เพราะการจำกัดสิทธิของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งกฎหมายกำหนดไว้นั้น มีบทบัญญัติไว้เป็นพิเศษใน มาตรา 1338 ถึง มาตรา 1355

     การได้มาโดยทางนิติกรรมตาม มาตรา 1299 วรรคหนึ่ง
     ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นบัญญัติไว้เป็นพิเศษ จะไม่นำ มาตรา 1299 วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับ วรรคหนึ่ง จะใช้บังคับในเรื่องทรัพยสิทธิที่บัญญัติไว้ใน ป.พ.พ. บรรพ 4 เป็นส่วนใหญ่ เช่น สิทธิอาศัย ภาระจำยอม สิทธิเก็บกิน
     มาตรา 1299 วรรคหนึ่ง เป็นการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพยสิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ โดยทางนิติกรรม ผลของกฎหมายบัญญัติไว้เพียงว่า ไม่บริบูรณ์ คือไม่บริบูณ์ในฐานะที่เป็นทรัพยสิทธิ์ (ซึ่งใช้บังคับได้กับตัวทรัพย์โดยตรงโดยไม่คำนึงถึงว่าบุคคลใดจะมาเกี่ยวข้องด้วย) ไม่ได้หมายความว่า ถ้าไม่ได้ทำเป็นหนังสือจดทะเบียนแล้วจะเป็นโมฆะ หรือเสียเปล่าโดยใช้บังคับกับใครก็ไม่ได้ แต่หมายความว่าในระหว่างคู่กรณีนั้น ยังคงสมบูรณ์ในฐานะที่เป็นบุคคลสิทธิ ใช้บังคับได้ในระหว่างคู่กรณีหรือคู่สัญญารวมทั้งผู้สืบสิทธิของคู่กรณีหรือคู่สัญญาด้วย ผู้สืบสิทธิก็คือบรรดาทายาท

     ตาม มาตรา 1299 วรรคหนึ่ง นั้นไม่จำกัดอยู่เฉพาะอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น แต่มาตรา 1302 ได้บัญญัติไว้เป็นพิเศษว่าให้ใช้สำหรับสังหาริมทรัพย์ด้วย คือ เรือกำปั่น หรือเรือมีระวางตั้งแต่หกตักขึ้นไป เรือกลไฟ หรือเรือยนต์มีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป ทั้งแพและสัตว์พาหนะ

     หลักผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอน
     - นิติกรรมการได้มา ทำเป็นหนังสือ และจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่ถ้าผู้โอนไม่มีอำนาจหรือไม่มีสิทธิที่จะโอนอสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ให้นั้น ผู้รับโอนก็จะไม่ได้รับไปซึ่งอสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพยสิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
     - สิทธิในฐานะที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ตาม ม.1336 สิทธิสำคัญ ประการหนึ่งของเจ้าของกรรมสิทธิ์ คือติดตามเอาคืนจากผู้ไม่มีสิทธิยึดถือไว้ ซึ่งรับกับหลักที่ว่า ผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอน
     การได้รับมาโดยนิติกรรมซึ่งอสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ จะต้องอยู่ภายใต้บังคับของหลักผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอน
     - แม้ว่าจะเป็นการได้มาโดยมีการทำเป็นหนังสือจดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ตาม ถ้าหากผู้โอนมาให้นั้น ไม่มีสิทธิ ผู้รับโอนก็ไม่มีสิทธิด้วย
     ข้อที่ต้องระวัง การได้อสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ จากคนที่ไม่มีอำนาจหรือไม่มีสิทธินี้ แม้โดยปกติจะไม่ได้กรรมสิทธิ์ หรือทรัพยสิทธิโดยตรงโดยนิติกรรม ตามหลักของผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอนก็ตาม แต่ผู้นั้นก็อาจจะได้กรรมสิทธิ์ในทรัพยสิทธินั้นโดยการครอบครองปรปักษ์ได้ ตาม มาตรา 1382

    ข้อยกเว้นของหลักผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอน ได้แก่
     ตัวแทนเชิด ตามมาตรา 821
     1. คือการที่บุคคลคนหนึ่งเชิดบุคคลอีกคนหนึ่งทำการเป็นตัวแทนของตนคือให้เขาแสดงว่าเป็นตัวแทนของตน
     2. คือการที่บุคคลคนหนึ่งทำการออกนอกหน้าเป็นตัวแทนของตน โดยตัวการรู้แล้ว ก็ไม่ทักท้วง
     ถ้าบุคคลภายนอกทำการโดยสุจริตตามที่ตัวแทนเชิดทำไป ก็มีผลผูกพันตัวการ ตัวการจะอ้างว่าตัวแทนเชิดนั้นไม่มีอำนาจไม่ได้
     
     ข้อสังเกตอีกประการหนึ่งของมาตรา 1299 วรรคหนึ่ง คือ การได้มาโดยทางนิติกรรมนั้น แม้ไม่ได้ทำเป็นหนังสือ และจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม มาตรา 1299 วรรคหนึ่ง จะเป็นผลให้การได้มาไม่บริบูรณ์ก็ตาม แต่ผู้ที่ได้มานั้นถือว่าอยู่ในฐานะที่จดทะเบียนสิทธิของตนได้อยู่ก่อนตาม มาตรา 1300 ผลก็คือ ถ้ามีการโอนอสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นั้น ไปในทางที่ทำให้ตนเสียเปรียบก็อาจจะมีการขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนการโอนนั้นได้ เว้นแต่คนที่ได้รับโอนนั้นจะทำการโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน

     มาตรา 1299 วรรคหนึ่ง จะใช้บังคับระหว่างเอกชนกับเอกชนเท่านั้น

     การได้มาโดยทางอื่นนอกจากทางนิติกรรม ตามมาตรา 1299 วรรคสอง
     - การได้มาตามที่กฎหมายบัญญัติ เช่นการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์
     - การได้มาโดยทางมรดกไม่มีพินัยกรรม
     - การได้มาโดยคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล
     ข้อควรระวัง การได้มาโดยคำพิพากษา จะต้องเป็นการได้มาโดยเด็ดขาด ถ้าเป็นการได้มาตามสัญญาประนีประนอมยอมความซึ่งศาลพิพากษาตามยอมแล้ว หรือได้มาตามคำพิพากษายังไม่ถึงที่สุด คือยังไม่มีผลให้กรรมสิทธิ์โอนมาทันที ก็ยังไม่ถือว่าเป็นการได้มาตามคำพิพากษาอย่างสมบูรณ์ ยังไม่เป็นการได้มาโดยทางอื่นนอกจากทางนิติกรรมตาม มาตรา 1299 วรรคสอง
     แต่ผลของการได้มาดังกล่าวนั้นก็ถือได้ว่าผู้ได้มานั้น อยู่ในฐานะที่จดทะเบียนสิทธิของตนได้อยู่ก่อนตาม มาตรา 1300 จึงมีสิทธิดีกว่าเจ้าหนี้อื่นของจำเลย เจ้าหนี้อื่นของจำเลยจะมายึดบังคับคดีให้เป็นเสื่อมสิทธิของผู้ได้มานั้นไม่ได้

     ผลของการไม่ทำเป็นหนังสือจดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที่
     - จะมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนไม่ได้
     - ห้ามยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้ได้สิทธิอย่างเดียวกันมาโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริต และได้จดทะเบียนสิทธิของตนโดยสุจริตแล้ว
     - บังคับอย่างทรัพยสิทธิไม่ได้ คงใช้บังคับได้ระหว่างคู่กรณีในฐานะที่เป็นบุคคลสิทธิหรือสิทธิตามสัญญา

     การทำเป็นหนังสือ หมายความว่า คู่กรณีทุกฝ่ายต้องลงลายมือชื่อ
     การจดทะเบียนการได้มากับพนักงานเจ้าหน้าที่นั้น ต้องเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
     
    ผลของการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตาม มาตรา 1299 วรรคสอง     
    1. จะมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนไม่ได้
     มีข้อสังเกตประการหนึ่งว่า ในคดีที่ขอให้ศาลแสดงกรรมสิทธิโดยการครอบครองปรปักษ์ เมื่อศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งก็จะพิพากษาหรือสั่งได้เพียงว่า โจทก์หรือผู้ร้องขอเป็นผู้ได้กรรมสิทธิมาโดยการครอบครองปรปักษ์เท่านั้น ศาลจะไม่บังคับให้เจ้าของเดิมไปจดทะเบียนโอนให้ เพราะกรณีการได้มาโดยครอบครองปรปักษ์ เป็นการได้มาทางอื่นนอกจากนิติกรรม เจ้าของเดิมไม่มีความผูกพันตามสัญญา หรือ ตาม นิติกรรมที่จะต้องโอนให้ เป็นการได้มาโดยผลของกฎหมาย
     2. จะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้ได้สิทธิอย่างเดียวกัน โดยมีค่าตอบแทนและโดยสุจริต และได้จดทะเบียนโดยสุจริตแล้วนั้นไม่ได้
     - ใช้บังคับแก่บุคคลภายนอกเท่านั้น
     - ต้องเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิอย่างเดียวกันนั้นมาโดยเสียค่าตอบแทน โดยสุจริตและได้จดทะเบียนสิทธิของบุคคลภายนอกนั้นโดยสุจริตแล้ว
     - บุคคลภายนอก หมายความว่า บุคคลที่ไม่ใช่เจ้าของทรัพย์
     - เจ้าของทรัพย์ในที่นี้ยังหมายความรวมถึงบุคคลที่เป็นทายาทของเจ้าของทรัพย์หรือผู้สืบสิทธิจากเจ้าของทรัพย์ด้วย
     - เจ้าหนี้สามัญของเจ้าของเดิมไม่ถือว่าเป็นบุคคลภายนอก
     - เจ้าหนี้บุริมสิทธิถือว่าเป็นบุคคลภายนอก

     เจ้าของรวมไม่ถือว่าเป็นบุคคลภายนอก

     บุคคลภายนอกจะมีสิทธิดีกว่าผู้ได้มาทางอื่นนอกจากนิติกรรมที่ยังไม่จดทะเบียนนั้นต้องมีหลักเกณฑ์ 3 ประการคือ
     1. ได้มาโดยสุจริต
     2. เสียค่าตอบแทน
     3. จดทะเบียนสิทธิที่ได้มานั้นโดยสุจริต
     สุจริต หมายความว่า ไม่ทราบว่าที่ดินนั้น ถูกครอบครองปรปักษ์แล้ว ขณะที่บุคคลภายนอกจดทะเบียนรับซื้อมาจะต้องสุจริตด้วย ความสุจริตต้องมีอยู่ทั้งสองช่วง ช่วงแรกคือช่วงที่ซื้อ ช่วงที่สองคือ ในขณะจดทะเบียนต้องสุจริต

     ต้องเป็นทรัพยสิทธิประเภทเดียวกัน
     มาตรา 1299 วรรคสอง มีข้อจำกัดว่า ทรัพยสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้มานั้นจะต้องเป็นประเภทเดียวกันกับทรัพยสิทธิของผู้ที่ได้มาโดยทางอื่นนอกจากทางนิติกรรม
     มีคำพิพากษาฎีการับรองว่าในเรื่องของกรรมสิทธิ์ สิทธิอาศัย สิทธิเหนือพื้นดิน สิทธิเก็บกิน ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งในเรื่องของการจำนองนั้น ถือว่าเป็นทรัพยสิทธิประเภทเดียวกันกับกรรมสิทธิ์
     แต่ถ้าเป็นสิทธิคนละประเภทกัน เช่นกรณีของกรรมสิทธิ์กับภารจำยอมไม่อยู่ในบังคับของ มาตรา 1299 วรรคสอง เพราะเป็นสิทธิต่างประเภทกัน

     มาตรา 1299 วรรคสอง ใช้บังคับแก่ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ ที่ดินมือเปล่า และมีเพียงหนังสือรับรองการทำประโยชน์ด้วย
     ปัญหาว่าบุคคลภายนอกเสียค่าตอบแทนหรือไม่ ได้มาโดยสุจริตหรือไม่ หรือจดทะเบียนการได้มานั้นโดยสุจริตหรือไม่นั้น เป็นปัญหาข้อเท็จจริงทั้งสิ้น จะต้องยกขึ้นไว้ให้เป็นประเด็นในคดี

     ค่าตอบแทน เพียงแต่มัดจำ หรือชำระเป็นบางส่วน ส่วนที่เหลือผ่อนชำระ ก็ถือเป็นค่าตอบแทนอาจเป็นตัวเงินหรืออาจเป็นทรัพย์ หรือประโยชน์อย่างอื่นก็ได้

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 30, 2010, 14:52:03 โดย หมอเค้ก »
บันทึกการเข้า

หมอเค้ก

 • บุคคลทั่วไป
Re: สรุปมาตรากฎหมายประมวลแพ่งฯ ที่น่าจะออกข้อสอบ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 30, 2010, 12:17:01 »
การหักกลบลบหนี้

     หักกลบลบหนี้ ตามมาตรา 343

     หนี้ทั้งสองรายต้องมีลูกหนี้เจ้าหนี้ซึ่งแต่ละฝ่ายเป็นคนเดียวกัน ต่างเป็นลูกหนี้ซึ่งกันและกันลูกหนี้จะไปเอาหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของบุคคลอื่นมาหักกลบลบหนี้ไม่ได้ แม้จะเป็นลูกหนี้ร่วมกัน

     หนี้ที่จะนำมาหักกลบลบหนี้กันได้ดังกล่าว ต้องเป็นหนี้ที่สามารถบังคับเอาแก่กันได้ ถ้าหนี้รายใดที่บังคับไม่ได้ ก็เอามาหักกลบลบหนี้ไม่ได้

     หนี้ทั้งสองรายต้องมีวัตถุเป็นอย่างเดียวกัน เป็นหนี้ที่เป็นหการส่งมอบทรัพย์อย่างเดียวกันซึ่งแทนกันได้

     หนี้ทั้งสองรายต้องถึงกำหนดชำระแล้ว

     วิธีหักกลบลบหนี้ ตามมาตรา 342

     การแสดงเจตนาดังกล่าว ไม่ต้องทำเป็นหนังสือ และลูกหนี้กระทำได้ฝ่ายเดียว โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าหนี้

     ทำสัญญาหักกลบลบหนี้กันไว้ล่วงหน้าก็ได้

     ลูกหนี้ถูกเจ้าหนี้ฟ้องบังคับให้ชำระหนี้แล้ว ลูกหนี้ก็ยังสามารถแสดงเจตนาหักกลบลบหนี้ มาในคำให้การได้ แต่การหักกลบลบหนี้แล้วโจทก์กลับต้องชำระหนี้ให้ จำเลยก็ต้องฟ้องแย้งมาด้วย มิฉะนั้นศาลจะพิพากษาบังคับให้โจทก์ชำระหนี้ส่วนนั้นให้จำเลยไม่ได้ ต้องห้ามตาม ป.วิ.พ. มาตรา 142

     การแสดงเจตนาหักกลบลบหนี้ จะต้องไม่มีเงื่อนไข หรือเงื่อนเวลาเริ่มต้น หรือเวลาสิ้นสุด เพราะมิฉะนั้น จะทำให้การหักกลบลบหนี้นั้นไม่แน่นอน

     กรณีที่หักกลบลบหนี้ไม่ได้

     1. สภาพแห่งหนี้ฝ่ายหนึ่งไม่เปิดช่องให้หักกลบลบหนี้กันได้ ตามมาตรา 341 วรรคแรก

     2. ขัดกับเจตนาของคู่กรณีที่ได้แสดงไว้ ตามมาตรา 341 วรรคสอง

     3. สิทธิเรียกร้องยังมีข้อต่อสู้อยู่ ตามมาตรา 344

     4. หนี้ที่เกิดจากการอันมิชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา 345

     5. สิทธิเรียกร้องที่ศาลสั่งยึดไม่ได้ ตามมาตรา 346

     6. หนี้ค่าหุ้นในบริษัท ตามมาตรา 1119
บันทึกการเข้า

หมอเค้ก

 • บุคคลทั่วไป
Re: สรุปมาตรากฎหมายประมวลแพ่งฯ ที่น่าจะออกข้อสอบ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 30, 2010, 12:24:56 »
     ความรับผิดในการกระทำของผู้รับจ้าง ตามมาตรา 428

     มาตรา 428 ก็เป็นอีกมาตราหนึ่งที่เป็นความรับผิดเพื่อการกระทำของบุคคลอื่น เป็นความรับผิดของผู้ว่าจ้างเพื่อการกระทำของผู้รับจ้าง แต่มาตรา 428 ถือว่าผู้ว่าจ้างเป็นผู้ทำละเมิดโดยตรงไม่ใช่รับผิดเพื่อผลละเมิดของผู้รับจ้าง มีหลักเกณฑ์ดังนี้

     ต้องรับผิด เฉพาะ กรณีดังต่อไปนี้

     1. เป็นผู้ผิดในส่วนการงานที่สั่งให้ทำ

     2. เป็นผู้ผิดในคำสั่งที่ตนให้ไว้

     3. เป็นผู้ผิดในการเลือกหาผู้รับจ้าง

     ความรับผิดในการกระทำละเมิดของผู้ไร้ความสามารถ ตามมาตรา 429

     1. บิดามารดาของผู้เยาว์และผู้อนุบาลของผู้วิกลจริตต้องร่วมรับผิดกับผู้เยาว์ หรือผู้วิกลจริตในผลละเมิดที่ผู้เยาว์ หรือ ผู้วิกลจริตได้กระทำ เว้นแต่บิดามารดา หรือผู้อนุบาล จะพิสูจน์ได้ว่า ตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้ว

     2. บิดาตาม มาตรา 429 ต้องเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้เยาว์ รับผิดตามมาตรา 429

     3. บิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของผู้เยาว์ต้องรับผิดตาม มาตรา 430

     (สำหรับมาตรา 429 นี้ หน้าที่นำสืบตกแก่บิดา มารดา หรือ ผู้อนุบาลว่าได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้ว)
บันทึกการเข้า

หมอเค้ก

 • บุคคลทั่วไป
Re: สรุปมาตรากฎหมายประมวลแพ่งฯ ที่น่าจะออกข้อสอบ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 30, 2010, 12:28:22 »
     หลักเกณฑ์การทำสัญญาเช่า ตามมาตรา 538

     แม้มาตรา 538 จะกำหนดให้การเช่าอสังหาริมทรัพย์ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ หรือกรณีที่ตกลงเช่ากันเกินกว่า 3 ปี หรือกำหนดตลอดอายุของผู้เช่าหรือผู้ให้เช่า ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่ในกรณีที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามกฎหมายก็มิได้กำหนดให้สัญญาเช่าดังกล่าวเป็นโมฆะหรือเสียเปล่า คงมีผลเพียงไม่อาจฟ้องร้องบังคับคดีกันได้ หรือให้สัญญาเช่านั้นมีผลบังคับได้สามปีแล้วแต่กรณี แสดงว่า บทบัญญัติของมาตรา 538 มิใช่แบบที่กฎหมายกำหนด หากแต่เป็นเพียงหลักเกณฑ์ในการทำสัญญาเช่า เท่านั้น

     การเช่าสังหาริมทรัพย์   ไม่ว่าจะเป็นสังหาริมทรัพย์ธรรมดาทั่วไป หรือสังหาริมทรัพย์พิเศษที่เวลาซื้อขายต้องทำเป็นหนังสือ และจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ การเช่าระยะเวลานานเพียงใดก็สามารถตกลงเช่ากันได้ ด้วยวาจา หรือจะทำเป็นหลักฐานการเช่าอย่างใดอย่างหนึ่งไว้หรือไม่ ก็สามารถบังคับได้ทั้งสิ้น

     หลักฐานเป็นหนังสือ   อาจเป็นหลักฐานอะไรก็ได้ที่เป็นหนังสือมีข้อความให้เห็นได้ว่ามีการทำสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์นั้นไม่จำเป็นต้องเป็นฉบับเดียว อาจมีหลายฉบับ ซึ่งเมื่ออ่านรวมกันแล้ว มีใจความสำคัญเป็นหลักฐานการเช่าก็ใช้ได้ และหลักฐานดังกล่าวจะเกิดขึ้นภายหลังการตกลงทำสัญญาเช่าก็ได้ แต่ต้องก่อนฟ้องร้องบังคับคดี

     การเช่าอสังหาริมทรัพย์มีกำหนดกว่า 3 ปีขึ้นไป   หรือกำหนดระยะเวลาตลอดอายุของผู้เช่าหรือผู้ให้เช่า เป็นการเช่าระยะยาว กฎหมายต้องการคุ้มครองคนภายนอกให้สามารถตรวจสอบหลักฐานได้ ข้อความในมาตรา 538   ตอนท้ายกำหนดให้การเช่าต่อไปนี้ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
   
     1. การเช่าอสังหาริมทรัพย์เกินกว่า 3 ปี

     2. การเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลอดอายุของผู้เช่า

     3.การเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลอดอายุของผู้ให้เช่า

    หนังสือสัญญาเช่า ต้องลงชื่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย และต้องจดทะเบียนการเช่าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ไม่จดทะเบียนมีผลบังคับได้ 3 ปี

     ข้อสังเกตเกี่ยวกับมาตรา 538 ตอนท้าย

     1. คำพิพากษาของศาลเกี่ยวกับสิทธิการเช่าไม่อยู่ในบังคับของ มาตรา 538 ตอนท้าย แม้จะเกินกว่าสามปี ก็ไม่ต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

     2. แต่ถ้าทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันเอง มิได้มีคำพิพากษาของศาลรองรับ จะอยู่ในบังคับมาตรา 538

     กรณีทำสัญญาเช่าหลีกเลี่ยงการจดทะเบียนตาม มาตรา 538 ทำให้สัญญาเช่าที่ทำกันไว้ไม่ว่าหนึ่งฉบับหรือหลายฉบับที่มีระยะเวลาการเช่ารวมกันแล้วเกินกว่า 3 ปี มีผลบังคับตามกฎหมายได้เพียง 3 ปี

     ผลของการทำสัญญาเช่าที่หลีกเลี่ยงการจดทะเบียน

     1. ครบกำหนด 3 ปีแล้ว ผู้เช่ายังคงอยู่ในทรัพย์ที่เช่าต่อไป โดยผู้ให้เช่ารู้ความแล้ว แต่ไม่ทักท้วงก็ถือว่าเป็นการทำสัญญาเช่ากันใหม่ต่อไปโดยไม่มีกำหนดเวลา ตามมาตรา 570

     2. ผู้เช่าจะฟ้องร้องบังคับผู้ให้เช่าให้ไปจดทะเบียนการเช่าไม่ได้

     ผลของการที่ผู้เช่าไม่รับชำระค่าเช่า ตามมาตรา 560

    คำว่า ไม่ชำระค่าเช่า หมายถึง การที่ผู้เช่าจงใจไม่ชำระค่าเช่า หากเป็นกรณีที่ผู้เช่านำค่าเช่าไปชำระแล้ว ผู้ให้เช่าไม่ยอมรับ หรือผู้ให้เช่าตกลงไปเก็บค่าเช่า ณ ภูมิลำเนาของผู้เช่าแล้วผู้ให้เช่าไม่ไปเก็บ เป็นเพียงการค้างชำระค่าเช่า มิใช่การชำระค่าเช่า

     กำหนดชำระค่าเช่าต่ำกว่ารายเดือน ผู้ให้เช่าสามารถบอกเลิกสัญญาเช่าได้ทันที โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

     แต่ถ้าการเช่ามีกำหนดชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน หรือระยะยาวกว่ารายเดือนขึ้นไป หากผู้เช่าไม่ชำระค่าเช่า ผู้ให้เช่าจะบอกเลิกสัญญาเช่าทันทีไม่ได้ ต้องบอกกล่าวให้ผู้เช่าชำระค่าเช่าอย่างน้อยสิบห้าวันก่อน ถ้าไม่ชำระผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกเช่าได้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 30, 2010, 14:59:47 โดย หมอเค้ก »
บันทึกการเข้า

หมอเค้ก

 • บุคคลทั่วไป
Re: สรุปมาตรากฎหมายประมวลแพ่งฯ ที่น่าจะออกข้อสอบ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 30, 2010, 14:03:21 »
     ตั๋วเงินปลอมข้อความ (มาตรา ๑๐๐๗)  นั้นมีหลักอยู่ว่า เมื่อตั๋วเงินถูกเปลี่ยนแปลงข้อความที่เป็นสาระสำคัญโดยคู่สัญญารวมทั้งผู้ทรงด้วยไม่ได้ยินยอมพร้อมใจกันทุกคน ผลทำให้ตั๋วนั้นเสียไป คือบังคับให้ใช้เงินไม่ได้ แต่ยังเป็นตั๋วอยู่ อันนี้เป็นหลัก แต่ก็มีข้อยกเว้นอยู่ ๒ ประการที่ไม่ให้เสียไปทั้งหมด ก็คือ

     ๑. ยังคงใช้ได้กับบุคคล ๓ จำพวกด้วยกันคือ

          ก. ผู้ที่ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยใช้ได้ตามข้อความที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้น

          ข. คู่สัญญาที่ยินยอมด้วยกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้น ซึ่งก็ต้องผูกพันตามข้อความที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงด้วย

          ค. ผู้สลักหลังภายหลังที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้ว ซึ่งจะต้องรับผิดตามข้อความที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง

     ๒. กรณีเปลี่ยนแปลงไม่ประจักษ์ ก็คือดูไม่ออกเพราะแก้ไขแนบเนียนจนดูไม่ออกว่า มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง กรณีนี้มาตรา ๑๐๐๗ วรรคสอง ให้สิทธิผู้ทรงที่จะเรียกจากบุคคลอื่นนอกจากคน ๓ จำพวกข้างต้นโดยให้ใช้ตามข้อความเดิมได้

     ข้อสังเกต ที่เคยออกข้อสอบมาก็เป็นเรื่องทำนองเดียวกันคือเป็นเรื่องตั๋วเงินที่ผู้สั่งจ่ายได้ออกมาแล้วมีการโอนไปตามลำดับ ในระหว่างที่มีการโอนนั้นผู้สลักหลังคนหนึ่งไปเพิ่มจำนวนเงินขึ้นแล้วมีการโอนต่อไปจนกระทั่งถึงผู้ทรงคนสุดท้าย

    คำถามจึงมีว่า ผู้ทรงนั้นจะเรียกร้องเอากับใครได้เพียงใด

     ยกตัวอย่างเช่น จำนวนเงินในตั๋วที่เขียนครั้งแรก ๕๐๐ บาท และก็มีการสลักหลังโอนต่อกันไปเรื่อยๆ จนถึงคนที่ ๓ คนที่ ๓ ก็แก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเลขจาก ๕๐๐ เป็น ๕๐,๐๐๐ แล้ว สลักหลังโอนต่อไปยังคนที่ ๔ คนที่ ๔ ก็โอนต่อไปคนที่ ๕ จนถึงคนที่ ๖ ซึ่งเป็นคนสุดท้ายเป็นผู้ทรง คนที่ ๖ ซึ่งเป็นผู้ทรงก็มาฟ้องเรียกเงินตามตั๋วเงินนั้นคือจำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

     ปัญหาว่าจะเรียกได้หรือไม่

     คำตอบก็คือ คนที่ ๓ ซึ่งเป็นผู้แก้ไขเปลี่ยนแปลงจาก ๕๐๐ เป็น ๕๐,๐๐๐ นั้น จะต้องรับผิดในจำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท ส่วนคนที่ ๔ และคนที่ ๕ ซึ่งสลักหลัง ภายหลังที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขก็จะต้องรับผิดจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท อันนี้ต้องพิจารณาด้วยว่า การเปลี่ยแปลงนั้นประจักษ์หรือไม่

     ถ้าหากว่าแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ประจักษ์ คือแนบเนียน ผู้ทรงคนที่ ๖ ก็มีสิทธิที่จะเรียกจากผู้สั่งจ่ายกับผู้รับเงินซึ่งเป็นผู้สลักหลังคนที่ ๑ และผู้สลักหลังคนที่ ๒ ได้เพียง ๕๐๐ บาท ตามมาตรา ๑๐๐๗ วรรคสอง

     แต่ถ้าเป็นการแก้ไขเปลี่ยนประจักษ์ คือ เห็นชัดเจนว่ามีการแก้ไข เช่นนี้ผู้สั่งจ่าย ผู้สลักหลังคนที่ ๑ คนที่ ๒ ก็ไม่ต้องรับผิดเพราะตั๋วนั้น เสียไปเลย สำหรับคนที่ ๓ ซึ่งเป็นผู้แก้ไข คนที่ ๔ และคนที่ ๕ ซึ่งเป็นผู้สลักหลัง ยังคนต้องรับผิดในจำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท เพราะเห็นแล้วว่ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่ก็ยังสลักหลังต่อไปอีก เพราะฉะนั้นต้องผูกพันตามตัวเลขที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขนั้น

     ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเช็คที่ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินให้สูงขึ้น กรณีอย่างนี้ธนาคารจะหักบัญชีของผู้สั่งจ่ายซ่างเป็นผู้เคยค้านั้นได้หรือไม่ กรณีนี้ความจริงไม่น่าจะเป็นเรื่องของตั๋วเงินโดยตรง เพราะว่าเรื่องตั๋วเงินโดยหลักแล้วเป็นเรื่องระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ในตั๋วเงินนั้นเอง เจ้าหนี้ก็คือผู้ทรง ลูกหนี้ก็คือผู้ลงชื่อทั้งหลายในตั๋วเงิน แต่ในกรณีนี้ธนาคารไม่ได้เป็นผู้ลงชื่อในตั๋วเงินไม่ได้เป็นคู่สัญญาในตั๋วเงินเพราะฉะนั้นจะหักเงินจากบัญชีของผู้เคยค้าซึ่งเป็นผู้สั่งจ่ายได้หรือไม่ ก็เป็นไปตามสัญญาฝากทรัพย์ ไม่ใช่เป็นเรื่องคู่สัญญาในตั๋วเงิน

     การที่ธนาคารจ่ายไปก็ต้องไปไล่เบี้ยเอาคืนจากผู้ทรงที่นำเช็คนั้นมาเบิกเงินไป โดยเรียกคือฐานลาภมิควรได้ เพราะเหตุว่าผู้ทรงไม่มีสิทธิที่จะได้เงินจำนวนนั้นไป กรณีนี้เมื่อจะมาเปรียบเทียบกับมาตรา ๑๐๐๗ ก็มีความหมายเหมือนกัน ผู้สั่งจ่ายเขามิได้รู้เรื่องด้วยถึงแม้ว่าจะไม่รู้เห็นยินยอม ไม่ได้เป็นผู้แก้จำนวนเงิน ผู้ทรงก็มีสิทธิเพียงเท่าที่มีข้อความเดิมในกรณีที่แก้ไขไม่ประจักษ์เพราะฉะนั้นการที่ธนาคารจ่ายเงินให้แก่ผู้ทรงไปเกินกว่าจำนวนเงินนั้นเป็นเรื่องที่ผู้ทรงได้ลาภงอกขึ้นเพราะการนั้นโดยไม่มีหนี้ที่จะอ้างได้ตามกฎหมายเป็นลาภมิควรได้ ต้องคืนเงินที่ได้รับมาแก่ธนาคารไป

     ในเรื่องตั๋วเงินนั้น ก่อนที่จะวินิจฉัยถึงความรับผิดของบุคคลตามตั๋วเงินนั้น หนังสือตราสารนั้นจะต้องสมบูรณ์เป็นตั๋วเงินเสียก่อนความรับผิดตามตั๋วเงินจึงจะมีขึ้น กล่าวคือจะต้องมีรายการครบถ้วนตาม ป.พ.พ. มาตรา ๙๐๙,๙๘๓,๙๘๘ เสียก่อน

     การเติม ขีดฆ่า ข้อความในตั๋วเงินหากเป็นการกระทำที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ ย่อมไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในตั๋วเงินตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๐๐๗ เช่น

     ๑. การขีดฆ่าคำสลักหลังตามมาตรา ๙๐๕ วรรคหนึ่ง

     ๒. ผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมายคนหนึ่งคนใดทำการโดยสุจริตจะจดวันตามที่ถูกต้องแท้จริงลงในตั๋วเงินที่มิได้ลงวันออกตั๋วตามมาตรา ๙๑๐,๙๘๙,๙๘๔

     ๓. การกรอกข้อความลงในที่ว่างด้วยเขียนชื่อตนเองหรือชื่อบุคคลอื่นผู้ใดผู้หนึ่ง กรณีที่มีการสลักหลังลอยตามมาตรา ๙๒๐(๑)

     ๔. ผู้จ่ายเขียนคำรับรองลงในตั๋วแลกเงินแล้ว แต่หากกลับขีดฆ่าเสียก่อนตั๋วเงินนั้นหลุดพ้นไปจากมือตนตามมาตรา ๙๓๔

     ๕. ผู้สลักหลังทุกคนซึ่งเข้าถือเอาและให้เงินตามตั๋วแลกเงินแล้วจะขีดฆ่าคำสลักหลังของตนเองและของเหล่าผู้สลักหลังภายหลังตนนั้นเสียก็ได้ตามมาตรา ๙๗๐

     ๖. การขีดคร่อมเช็คหรือเติมข้อความลงในเช็คที่ขีดคร่อมตามมาตรา ๙๙๕

     การผูกนิติสัมพันธ์หรือกิจการใดๆในเรื่องตั๋วเงินนั้น บางกรณีจะต้องทำการที่ด้านหน้าของตั๋วเงิน บางกรณีจะต้องทำการที่ด้วนหลังของตั๋วเงิน

     กรณีจะต้องทำการที่ด้านหน้าของตั๋วเงิน

     ๑. ผู้สั่งจ่ายหรือผู้ออกตั๋วเขียนคำว่า เปลี่ยนมือไม่ได้ หรือ เขียนคำอื่นอันได้ความทำนองเดียวกันตามมาตรา ๙๑๗

     ๒.ผู้จ่ายเงินตามตั๋วแลกเงิน รับรองตั๋วตามมาตรา ๙๓๑

     ๓. การขีดคร่อมเช็คตามมาตรา ๙๙๔

     ๔. การรับอาวัลตามมาตรา ๙๓๙ วรรคสาม

     กรณีที่จะต้องกระทำที่ด้านหลังตั๋วเงิน

     การสลักหลังลอยตามมาตรา ๙๑๙ วรรคสอง
บันทึกการเข้า

หมอเค้ก

 • บุคคลทั่วไป
Re: สรุปมาตรากฎหมายประมวลแพ่งฯ ที่น่าจะออกข้อสอบ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 30, 2010, 14:33:55 »
    การริบหุ้น การริบหุ้นจะมีได้ตามมาตรา ๑๑๒๔ คือ เตือนให้ใช้ค่าหุ้นแล้วเขาไม่ใช้เขาอาจริบหุ้นออกขายทอดตลาดเอาเงินเข้าบริษัทได้ ริบหุ้นแล้วต้องขายทอดตลาดตามมาตรา ๑๑๒๕
     
     การโอนหุ้น หุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือไม่มีปัญหา โอนไปได้ด้วยการส่งมอบ เป็นตราสารเปลี่ยนมือ การโอนหุ้นคือ ต้องเป็นเจตนาของผู้โอนกับผู้รับโอน ต้องมีการทำสัญญานิติกรรมจึงจะจัดการกับหุ้นได้

     อีกประการหนึ่งการโอนหุ้นเกิดขึ้นได้โดยผลของกฎหมาย อย่างเช่น โอนกันทางมรดกหรือการโอนหุ้นการโอนหุ้นเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุอื่นอย่างเช่น โดยคำพิพากษาของศาล ถือเป็นการโอนหุ้นโดยเหตุอื่นไม่ใช่เจตนาของคู่สัญญาโดยตรง ปกติการโอนหุ้นทำอย่างไรก็ได้โดยอิสระเว้นจะมีข้อบังคับของบริษัทห้ามไว้ แต่จะห้ามโอนหุ้นโดยจตลอดไปไม่ได้ ขัดกับหลักกรรมสิทธิ์ ข้อบังคับของบริษัทอาจจะกำหนดไว้ว่า การโอนหุ้นต้องได้รับความยินยอมของกรรมการก่อน หรือการโอนหุ้นต้องขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมก่อนถ้าเผื่อไม่มีใครซื้อจึงจะโอนให้แก่บุคคลภายนอกได้ กรณีนี้เป็นข้อจำกัดในการโอนหุ้นซึ่งข้อจำกัดจะมีได้เฉพาะในบริษัทเอกชนหรือบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์เท่านั้น แต่บริษัทมหาชนจะมีข้อจำกัดนี้ไม่ได้
     
     ข้อจำกัดในการโอนหุ้น ในมาตรา ๑๑๓๐ หมายความว่า กรรมการเขาเรียหกให้ชำระค่าหุ้นแล้วผู้ถือหุ้นยังไม่ยอมชำระจะมาขอโอนหุ้น บริษัทเขาจะปฏิเสธไม่โอนให้ก็ได้จนกว่าจะชำระค่าหุ้นที่เขาเรียกเอาไว้แล้วค้างชำระอยู่ให้เรียบร้อยเสียก่อน หมายถึงว่า กรรมการบริษัทต้องเรียกให้ชำระหุ้นเพิ่มขึ้นไปแล้วไม่ยอมชำระอีก เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๒๕ หลังจากที่เรียกครั้งแรกตอนจดทะเบียนโอน

     มาตรา ๑๑๓๑ เพราะบริษัทจะต้องตรวจสอบว่ามีใครมีสิทธิเข้าประชุมแล้วต้องส่งจดหมายไปเชิญผู้ถือหุ้นเข้าประชุม เพราะฉะนั้นถ้าให้โอนหุ้น ก็ไม่รู้ว่าใครมีสิทธิเข้าประชุม เพราะฉะนั้นเขาจึงปิดทะเบียนพักการโอนหุ้น ๑๔ วันก่อนการประชุมได้

     มาตรา ๑๑๒๙ วรรคสอง แบบของการโอนหุ้นซึ่งกฎหมายกำหนดไว้ชัดเจน

     ๑. ต้องทำเป็นหนังสือ การโอนหุ้นชนิดระบุชื่อต้องทำเป็นหนังสือ

     ๒. ต้องลงลายมือชื่อทั้งผู้โอนและผู้รับโอน

     ๓. ต้องมีพยานรับรองลายมือชื่อของผู้โอนและผู้รับโอนอย่างน้อย ๑ คน ถ้าเผื่อขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งการโอนหุ้นชนิดระบุชื่อเป็นโมฆะ หมายความว่าการโอนหุ้นนั้นใช้บังคับไม่ได้เสียเปล่า หุ้นนั้นยังคงอยู่กับผู้โอนไม่ได้โอนไปยังผู้รับโอน การโอนหุ้นเป็นโมฆะ

     ในมาตรา ๑๑๒๙ วรรคสองนี้ บัญญัติให้การโอนหุ้นเป็นโมฆะ และเป็นแบบของการโอนหุ้นจึงบัญญัติให้แบบนั้นเป็นโมฆะ แต่ไม่ใช่แบบของสัญญาซื้อขายหุ้น การซื้อขายหุ้นนั้นไม่มีแบบ ฉะนั้นสัญญาซื้อขายหุ้นจึงแยกต่างหากจากแบบของการโอนหุ้น สัญญาซื้อหายหุ้นไม่ได้เป็นโมฆะตามมาตรานี้
     
บันทึกการเข้า

หมอเค้ก

 • บุคคลทั่วไป
     การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก
     
     หลักกฎหมายสำคัญซึ่งต้องนำมาพิจารณาในเรื่องการตกทอดแห่งทรัพย์มรดกได้แก่ มาตรา ๑๕๙๙ วรรคหนึ่ง, ๑๖๐๒, ๖๑, ๖๒, ๖๓ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๑๕

     มรดกของเจ้ามรดกย่อมตกแก่ทายาททันทีที่เจ้ามรดกตาย โดยทายาทไม่ต้องแสดงเจตนาสนองรับ ทายาทมีสิทธิเป็นเจ้าของทรัพย์มรดกนั้นทันทีที่เจ้ามรดกตาย และเจ้าหนี้ของกองมรดกก็มีสิทธิเรียกร้องเอาแกทายาทได้ทันทีเช่นกัน ทายาทจะปฏิเสธว่า ยังไม่ได้รับมรดก เจ้าหนี้ยังไม่มีอำนาจฟ้องหาได้ไม่

     การตายของบุคคลมีได้ ๒ ประการคือ

     ๑. การตายตามธรรมชาติ แพทย์ถือว่าเมื่อหัวใจหยุดเต้นและสมองไม่ทำงาน

     ๒. การตายตามที่กฎหมายบัญญัติให้ถึงแก่ความตาย คือถึงแก่ความตายตามมาตรา ๖๒ (คนสาบสูญ)

     ทายาทและความสามารถในการเป็นทายาท
     
     ๑. ความหมายของทายาท ทายาท หมายถึง ผู้มีสิทธิรับมรดกจริงๆ

     ๒.ทายาทแบ่งออกเป็น ๒ ประเภทคือ

     ทายาทที่มีสิทธิตามกฎหมาย เรียกว่า “ทายาทโดยธรรม”

     ทายาทที่มีสิทธิตามพินัยกรรม เรียกว่า “ผู้รับพินัยกรรม”

   
     ทายาทโดยธรรม หมายถึง บุคคลที่กฎหมายได้กำหนดไว้โดยตรงว่า ให้มีสิทธิรับมรดกของเจ้ามรดก ซึ่งแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท ตามมาตรา ๑๖๒๙ คือ

     (๑) ทายาทที่เป็นญาติ

     (๒) ทายาทที่เป็นคู่สมรส

     ทายาทที่เป็นญาติ ยังแบ่งย่อยออกเป็น ๖ ลำดับ ทายาทประเภทใด ลำดับชั้นใด จะได้รับมรดกก่อนหลังกันอย่างไร หรือได้รับส่วนแบ่งอย่างไร ต้องเป็นไปตามมาตรา ๑๖๒๐ ถึง ๑๖๓๘

     ทายาทโดยธรรม จะมีได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 
     ผู้รับพินัยกรรม หมายถึง กรณีที่บุคคลได้แสดงเจตนากำหนดการเผื่อตายในทรัพย์สินหรือการต่างๆที่จะเกิดผลบังคับได้ตามกฎหมายเมื่อผู้นั้นตาย โดยเป็นคำสั่งสุดท้าย กำหนดไว้ในแบบที่กฎหมายบังคับไว้ (มาตรา ๑๖๔๖ ถึงมาตรา ๑๖๔๘) ให้ทรัพย์สินของตนได้แก่บุคคลใด บุคคลนั้นย่อมเป็นผู้รับพินัยกรรม ฉะนั้น ผู้รับพินัยกรรมอาจเป็นบุคคลอื่นนอกจากทายาทโดยธรรมก็ได้ และ อาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้

     ระหว่างสิทธิสองประการที่กล่าวมานั้น สิทธิตามพินัยกรรม ย่อมมีความสำคัญเหนือกว่าสิทธิตามกฎหมาย เพราะสิทธิตามพินัยกรรมเกิดขึ้นตามเจตนาของเจ้ามรดก
บันทึกการเข้า

หมอเค้ก

 • บุคคลทั่วไป
     ๓. ความสามารถในการเป็นทายาทและคุณสมบัติในการรับมรดก (มาตรา ๑๖๐๔, ๑๖๕๕)
          ๑. ผู้ที่จะเป็นทายาทต้องมีสภาพบุคคล

          ๒. ทายาทต้องมีสภาพบุคคลอยู่ในเวลาที่เจ้ามรดกตาย

     พินัยกรรม

    ลักษณะของพินัยกรรม

     เจตนากำหนดเผื่อตายในเรื่องทรัพย์สินหรือการต่างๆอันให้เกิดผลบังคับตามกฎหมาย

     ต้องเป็นคำสั่งสุดท้ายในการแสดงเจตนา

     ต้องทำตามแบบที่กฎหมายกำหนด

     เจตนากำหนดเผื่อตาย ต้องมีเจตนา หากว่าขาดเจตนาก็ไม่สมบูรณ์เป็นพินัยกรรม   

     เจตนากำหนดการเผื่อตายหมายความว่า คือให้มีผลเมื่อตาย ถ้ายังไม่ตายก็ไม่มีผล เมื่อยังไม่มีผล ผู้ทำพินัยกรรมอาจจะฉีกทิ้งหรือยกเลิกก็ได้ คือ เป็นพินัยกรรมแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์ ที่จะตกทอดได้จนกว่าจะตาย ถ้าให้มีผลระหว่างมีชีวิตก็ไม่ถือว่าเป็นพินัยกรรม

     คำสั่งครั้งสุดท้ายในการแสดงเจตนากำหนดการเผื่อตาย การแสดงเจตนากำหนดการเผื่อตายเกี่ยวกับทรัพย์สินนี้ต้องเป็นคำสั่งในการแสดงเจตนาครั้งสุดท้าย

     พินัยกรรมต้องทำตามแบบ พินัยกรรมเป็นนิติกรรมมีบทบัญญัติบรรพ ๖ มาตรา ๑๖๔๘ บัญญัติว่าต้องทำตามแบบ ถ้าไม่ทำตามแบบตกเป็นโมฆะ เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา ๑๗๐๕

     ความสามารถในการทำพินัยกรรม

    ผู้เยาว์ ผู้เยาว์ทำพินัยกรรมได้เมื่ออายุ ๑๕ ปีบริบูรณ์แล้ว ตามมาตรา ๒๕ บุคคลที่อายุต่ำกว่า ๑๕ ปีบริบูรณ์ ทำพินัยกรรมตกเป็นโมฆะตาม มาตรา ๑๗๐๓

     คนไร้ความสามารถ คนไร้ความสามารถ คือ บุคคลวิกลจริตที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถตามมาตรา ๒๘ หากทำพินัยกรรมขึ้น พินัยกรรมย่อมตกเป็นโมฆะตาม มาตรา ๑๗๐๔ วรรค ๑

    บุคคลวิกลจริต บุคคลวิกลจริตถ้าทำพินัยกรรม หากพิสูจน์ได้ว่า ขณะที่ทำพินัยกรรมนี้จริตวิกลอยู่ตกเป็นโมฆะ ถ้าทำในขณะที่จริตไม่วิกลก็ถือว่ามีผลบังคับ

     บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ เป็นบุคคลที่ไม่สามารถจัดทำการงานตนเองเพราะจิตหรือร่างกายพิการบกพร่อง การทำพินัยกรรมที่ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายว่าต้องได้รับอนุญาตจากผู้พิทักก่อนเพราะว่าการทำพินัยกรรมเป็นสิทธิเฉพาะตัว บุคคลเสมือนไร้ความสามารถทำพินัยกรรมได้

     ประเภทของผู้รับพินัยกรรม (มาตรา ๑๖๕๑)

     ผู้รับพินัยกรรมลักษณะทั่วไป คือ บุคคลที่เจ้ามรดกทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้ทั้งหมด หรือยกให้บางส่วน หรือ ตามส่วนที่เหลือแห่งทรัพย์มรดก

     ผู้รับพินัยกรรมลักษณะเฉพาะ คือ บุคคลเจ้ามรดกทำพินัยกรรมยกทรัพย์เฉพาะสิ่งเฉพาะอย่าง ซึ่งไว้เจาะจงโดยเฉพาะ

     ความสามารถของคนรับพินัยกรรม ให้พิจารณาขณะที่ผู้ทำพินัยกรรมตาย เป็นไปตาม มาตรา ๑๖๕๔ วรรคสอง คือ ผู้รับพินัยกรรมอาจจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

     ความสามารถที่จะรับพินัยกรรม หมายถึง ความสามารถที่จะมีสิทธิ และ หน้าที่ตามกฎหมายตามมาตรา ๑๕ ประกอบ มาตรา ๑๖๐๔ ในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา ตามมาตรา ๖๖ และ ๖๗ ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล ในเวลาที่ผู้ทำพินัยกรรมตาย

     เมื่อทำพินัยกรรมขึ้นแล้ว ต้องดูว่าในเวลาที่ผู้ทำพินัยกรรมตายนั้น คนที่จะรับพินัยกรรมนั้น มีความสามารถที่จะรับหรือไม่ ผู้รับพินัยกรรมนั้นมีสภาพบุคคลและมีสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายได้หรือไม่ ถ้ามีสภาพบุคคลสามารถที่จะรับพินัยกรรมได้

     คุณสมบัติของผู้รับพินัยกรรม คุณสมบัติเป็นเรื่องเฉพาะตัวไม่ใช่เรื่องความสามาร จึงต้องพิจารณาขณะทำพินัยกรรม
บันทึกการเข้า

หมอเค้ก

 • บุคคลทั่วไป
     ต้องไม่เป็นบุคคลที่กฎหมายห้ามมิให้เป็นผู้รับพินัยกรรม

     ประเภทของบุคคลที่มีคุณสมบัติต้องห้ามมิให้รับพินัยกรรม (มาตรา ๑๖๕๒ – ๑๖๕๓)     
     ผู้ปกครอง รวมทั้งคู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือ พี่น้องของผู้ปกครอง เป็นผู้รับพินัยกรรมของบุคคลผู้อยู่ในความปกครอง

    ผู้ปกครอง หมายถึง บุคคลที่ศาลตั้งให้เป็นผู้ปกครองของผู้เยาว์ที่ไม่มีบิดามารดา หรือ บิดามารดาถูกถอนอำนาจปกครอง

     ผู้ปกครองโดยพฤตินัยไม่ถือเป็นผู้ปกครอง

     ผู้เขียนพินัยกรรมรวมทั้งคู่สมรสของผู้เขียนเป็นผู้รับพินัยกรรมไม่ได้

     พยานในพินัยกรรมรวมทั้งคู่สมรสของพยานเป้นผู้รับพินัยกรรมไม่ได้

     ความหมายของคำว่าพยานในพินัยกรรม หมายถึง หลักเกณฑ์ ๓ ประการ

     ๑. ต้องรู้เห็นในการทำพินัยกรรม

     ๒. ต้องลงชื่อฐานะพยานในพินัยกรรม

     ๓. ต้องมีคุณสมบัติที่จะเป็นพยานในพินัยกรรม

     การลงลายมือตามมาตรา ๙ วรรคสอง ไม่ถือว่าเป็นพยานในพินัยกรรม

     พยานในพินัยกรรมแบบธรรมดา แบบเอกสารฝ่ายการเมือง และแบบเอกสารลับ จะใช้วิธีพิพม์นิ้วมือ แกงได ตราประทับ หรือเครื่องหมายอื่น ทำนองเช่นว่านั้นตามมาตรา ๙ วรรคสองไม่ได้ แต่ถ้าเป็นกรณีพินัยกรรมแบบทำด้วยวาจา พยานพิมพ์ลายนิ้วมือได้ ตามมาตรา ๑๖๖๓ วรรคท้าย

     ท้ายลายมือชื่อพยานไม่จำต้องระบุคำว่าพยาน

     คุณสมบัติของพยานในพินัยกรรม (มาตรา ๑๖๗๐) 
   
     บุคคลต่อไปนี้จะเป็นพยานในพินัยกรรมไม่ได้

     (๑) ผู้ซึ่งไม่บรรลุนิติภาวะ

     (๒) บุคคลวิกลจริตหรือบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ

     (๓) บุคคลที่หูหนวกเป็นใบ้ จักษุบอดทั้งสองข้าง

    พยานไม่จำต้องรู้ข้อความในพินัยกรรม (มาตรา ๑๖๖๘)

     บุคคลตามมาตรา ๑๖๕๓ ที่จะเป็นผู้รับทรัพย์ตามพินัยกรรมไม่ได้ หามมีการฝ่าฝืน ถือว่า ข้อกำหนดที่ยกทรัพย์ให้แก่บุคคลดังกล่าวเท่านั้นตกเป็นโมฆะ ตามมาตรา ๑๗๐๕ มิใช่พินัยกรรมตกเป็นโมฆะทั้งฉบับโดยยังถือว่าบุคคลนั้นเป็นพยาน เพียงแต่ไม่มีสิทธิรับทรัพย์ตามพินัยกรรมเท่านั้น

     พยานและผู้เขียนพินัยกรรมเป็นบุคคลคนเดียวกันได้ (มาตรา ๑๖๗๑)

     ไม่จำต้องระบุคำว่าพยานต่อท้ายลายมือชื่อของบุคคลที่เป็นผู้เขียนในพินัยกรรม

     แบบของพินัยกรรม

     การทำพินัยกรรมเป็นนิติกรรมอย่างหนึ่ง ซึ่งกฎหมายกำหนดไว้ถึง ๖ แบบ เมื่อเป็นโมฆะตามแบบหนึ่ง แต่ถูกต้องตามแบบอื่นก็ย่อมมีผลใช้บังคับได้โดยอาศัย ป.พ.พ. มาตรา ๑๗๔

     พินัยกรรมแบบธรรมดา (มาตรา ๑๖๕๖)

     ๑. ต้องทำเป็นหนังสือ การทำเป็นหนังสือจะเขียนพิมพ์ก็ได้ตามกฎหมายไม่ได้ระบุว่าต้องทำเป็นภาษาไทย

     ๒. ต้องลงวัน เดือน ปี ในขณะที่ทำพินัยกรรม

     ๓. ผู้ทำพินัยกรรมต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าพยานอย่างน้อย ๒ คนพร้อมกันในขณะนั้น

     พินัยกรรมต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าพยานอย่างน้อย ๒ คนพร้อมกันในขณะนั้นหมายความว่า ขณะที่ผู้ทำพินัยกรรมลงลายมือชื่อ พยาน ๒ คน ที่เป็นพยานจะต้องรู้เห็นพร้อมกันทั้งสองคน คือต่อหน้าพยานทั้งสองคน

     พยานที่รับรองลายพิมพ์นิ้วมือกับพยานในพินัยกรรมเป็นคนๆเดียวกันได้

     พยานที่รับรองลายพิมพ์นิ้วมือ ๒ คนในพินัยกรรม ไม่จำต้องระบุข้อความว่าเป็นพยานรับรองลายพิมพ์นิ้วมือ นอกจากนี้พยานในพินัยกรรม ๒ คน ถือว่าเป็นพยานรับรองลายมือชื่อด้วย

    ผู้ทำพินัยกรรมจะลงชื่อก่อนหรือหลังพยานก็ได้

     การลงลายมือชื่อของผู้ทำพินัยกรรมนั้น อาจจะลงก่อนหรือหลังที่พยานลงชื่อรับรองลายมือชื่อก็ได้ขอให้ลงชื่อต่อหน้าพยาน ๒ คนพร้อมกันก็เป็นอันใช้ได้
บันทึกการเข้า

หมอเค้ก

 • บุคคลทั่วไป
     การขูด ลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงพินัยกรรม (มาตรา ๑๖๕๖ วรรคสอง)

     ต้องลงลายมือชื่อผู้ทำพินัยกรรม แล้วก็ต้องมีพยาน ๒ คน

     พยานที่เป็นพยานในการขูดลบเปลี่ยนแปลงตกเติมเปลี่ยนแปลงเป็นคนละคนกับพยานชุดแรกก็ได้

    การขูกลบตกเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลงพินัยกรรมต้องหมายความว่า สิ่งนั้นสมบูรณ์เป็นพินัยกรรมแล้ว ถ้ายังไม่สมบูรณ์เป้นพินัยกรรม ไม่ถือว่าเป็นการขูดลบตกเติม

     พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (มาตรา ๑๖๕๗)

     ผู้ทำพินัยกรรมต้องเขียนพินัยกรรมเองทั้งฉบับจะไปพิมพ์ไม่ได้แม้พิมพ์ด้วยตนเองก็ไม่ถือว่าเขียน

     ต้องลงวันเดือนปี

     การลงวันเดือนปี ต้องเขียนด้วยลายมือตนเอง

     ผู้ทำพินัยกรรมต้องลงลายมือชื่อของตน ใช้พิมพ์ลายนิ้วมือไม่ได้ แกงไดไม่ได้ ต้องลงลายมือชื่อจริงๆ

     การขูดลบตกเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลงพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ ผู้ทำพินัยกรรมต้องทำด้วยมือตนเอง และลงลายมือชื่อกำกับการแก้ไขตกเติม แต่ไม่ต้องลงวันที่เดือนปีที่แก้ไข ตกเติม

    การขูดลบตกเติมแก้ไข ต้องทำต่อพินัยกรรมที่สมบูรณ์แล้ว ถ้าทำกับพินัยกรรมที่ยังไม่สมบูรณ์เป็นพินัยกรรมก็ไม่ถือว่าเป็นการขูดลบตกเติม

     พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง (มาตรา ๑๖๕๘)

     คำว่า “กรมการอำเภอ” ปัจจุบันหมายถึง นายอำเภอในกรณีต่างจังหวัด หรือผู้อำนวยการเขตกรณีในกรุงเทพมหานคร

     หลักเกณฑ์การทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง

     ผู้ทำพินัยกรรมต้องไปแจ้งข้อความที่ประสงค์จะใส่ไว้ในพินัยกรรม แก่กรมการนายอำเภอ ต่อหน้าพยานอย่างน้อย ๒ คน

     การแจ้งเป็นหนังสือก็ทำได้ คือทำหนังสือไปยื่นต่อนายอำเภอ  แต่ว่าต้องไปยื่นต่อนายอำเภอโดยผู้ทำแจ้งว่าประสงค์จะทำพินัยกรรมตามหนังสือนี้ โดยต้องแจ้งต่อหน้าพยาน ๒ คน และพยานต้องเห็นข้อความในหนังสือนั้นด้วย

     ต้องทำต่อหน้านายอำเภอถ้าไปแจ้งกับคนอื่นก็ไม่สมบูรณ์ตกเป็นโมฆะ

     พยานที่จะไปรู้เห็นในการแจ้งจะต้องมีอย่างน้อย ๒ คน คือ ไม่รวมนายอำเภอ จะเอานายอำเภอมารวมโดยถือว่าเป็นพยานคนหนึ่งไม่ได้

     พยานจะต้องทราบข้อความในพินัยกรรม

     ต้องมีการอ่านข้อความ นายอำเภอจะต้องอ่านข้อความตามที่แจ้ง

     พยาน ๒ คนต้องมีคุณสมบัติที่จะเป็นพยาน

     พยานอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในอำเภอก็ได้
บันทึกการเข้า

หมอเค้ก

 • บุคคลทั่วไป
     ข้อสังเกต การทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง นายอำเภอไม่ถือว่าเป้นพยานในฐานะพินัยกรรมฝ่ายเมือง แต่นายอำเภออาจถือว่าเป็นพยานในพินัยกรรมแบบธรรมดาได้

     นายอำเภอต้องจดข้อความซึ่งผู้ทำพินัยกรรมแจ้งไว้และอ่านข้อความให้ผู้ทำพินัยกรรมและพยานฟัง

     การจดข้อความตามที่แจ้ง นายอำเภออาจไม่ต้องจดเองก็ได้ อาจจะให้คนอื่นจดก็ได้ หรือให้คนอื่นไปพิมพ์ก็ได้

     ไม่ต้องจดทุกถ้อยคำ จดเฉพาะสาระสำคัญ

     ไม่จำต้องจดต่อหน้าพยาน

    ผู้ทำพินัยกรรม และพยานลงลายมือชื่อ เมื่อทราบแน่ชัดว่านายอำเภอจดข้อความตรงกับผู้ทำพินัยกรรมแจ้ง

     การลงลายมือชื่อของผู้ทำพินัยกรรม ก็ไม่จำเป็นต้องลงลายมือชื่อจริงอาจจะพิมพ์ลายนิ้วมือ แต่การพิมพ์ลายนิ้วมือต้องมีพยานรับรองลายพิมพ์นิ้วมือ ๒ คน ตามมาตรา ๑๖๖๕

     พยานในพินัยกรรมมี มาตรา ๑๖๖๖ บัญญัติไว้โดยเฉพาะจะเอา มาตรา ๙ วรรคสอง มาใช้ไม่ได้

     นายอำเภอต้องลงลายมือชื่อ และ ลงวันเดือนปีทั้งจดลงไว้ด้วยตนเองเป็นสำคัญว่า พินัยกรรมทำถูกต้อง และประทับตราตำแหน่งไว้เป็นสำคัญ
     
     การขูด ลบ ตกเติม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงพินัยกรรม (มาตรา ๑๖๕๘ วรรคท้าย)

     มาตรา ๑๖๕๘ วรรคท้าย มีหลักเกณฑ์คือ การขูด ลบ ตกเติม  ต้องทำตามที่กฎหมายกำหนด ถ้าไม่ทำตามที่กฎหมายกำหนดก็ถือว่า การขูด ลบ ตกเติม แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงเป็นอันใช้ไม่ได้ คือถือตามข้อความเดิม

     การที่จะแก้ไขตกเติมได้ ต้องกระทำต่อพินัยกรรมที่สมบูรณ์เป็นพินัยกรรมเอกสารฝ่ายการเมืองแล้ว ถ้ายังไม่สมบูรณ์เป็นพินัยกรรมเอกสารฝ่ายการเมือง ไปทำอย่างนั้น ไม่ถือว่าเป็นการตกเติม

     การเก็บรักษาพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง (มาตรา ๑๖๖๒)

     พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วกฎหมายบัญญัติว่าให้เก็บไว้ ณ ที่ว่าการอำเภอ เว้นแต่พินัยกรรมประสงค์จะเก็บรักษาไว้ ก่อนส่งมอบให้อำเภอก็จะต้องทำสำเนาไว้ สำเนาพินัยกรรมจะต้องลงลายมือชื่อและประทับตราตำแหน่งเป็นสำคัญและต้องเก็บไว้ที่อำเภอ
บันทึกการเข้า

หมอเค้ก

 • บุคคลทั่วไป
     พินัยกรรมแบบเอกสารลับ (มาตรา ๑๖๖๐)

     ผู้ทำพินัยกรรมต้องลงลายมือชื่อในพินัยกรรม การลงชื่อในพินัยกรรมใช้พิพม์ลายนิ้วมือก็ได้ แต่ถ้าพิมพ์ก็ต้องมีพยานรับรอง ๒ คน พินัยกรรมตามมาตรา ๑๖๖๐(๑) ไม่จำต้องสมบูรณ์ตามแบบธรรมดา เพียงแต่ให้มีข้อความตาม มาตรา ๑๖๔๖ เท่านั้น

     ผู้ทำพินัยกรรมต้องผนึกพินัยกรรมแล้วลงลายมือชื่อคาบรอยผนึกนั้น
 
     การลงลายมือชื่อคาบรอยผนึกอาจจะลงลายมือชื่อจริงๆหรือพิมพ์ลายนิ้วมือ แต่ถ้าพิมพ์ลายนิ้วมือก็ต้องมีพยานรับรอง ๒ คนในขณะนั้น

     นำพินัยกรรมที่ผนึกไปแสดงต่อนายอำเภอพร้อมกับให้ถ้อยคำต่อนายอำเภอและพยาน ๒ คนว่าเป็นพินัยกรรมของตน

     ไม่จำเป็นที่จะบอกข้อความในพินัยกรรมว่ามีอย่างไรให้นายอำเภอทราบ

     กรณีคนใบ้ หูหนวก หรือพูดไม่ได้เป็นผู้ทำพินัยกรรม กฎหมายกำหนดให้ใช้วิธีเขียนด้วยลายมือตนเองบนซองต่อหน้านายอำเภอและพยาน ๒ คนว่าเป็นพินัยกรรมของตนแทนการให้ถ้อยคำ

     นายอำเภอต้องจดถ้อยคำและวันเดือนปีที่นำพินัยกรรมมาแสดงไว้บนซอง และประทับตราตำแหน่งแล้วนายอำเภอผู้ทำพินัยกรรมและพยานลงลายมือชื่อบนซอง

     พยาน ๒ คน ที่มารู้เห็นในการที่ไปแจ้งข้อความต่อนายอำเภอว่าเป็นพินัยกรรมลับของตน อาจจะเป็นคนละชุดกับพยานรับรองลายพิมพ์นิ้วมือคาบรอยผนึกได้

     พินัยกรรมแบบเอกสารลับทำนอกที่ทำการไม่ได้

     การขูดลบ ตกเติม หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงพินัยกรรมเอกสารลับ หมายถึงกระทำต่อตัวพินัยกรรมที่มีลักษณะตามมาตรา ๑๖๔๖ ก่อนผนึกพินัยกรรมตามมาตรา ๑๖๖๐(๒) โดยผู้ทำพินัยกรรมต้องลงลายมือชื่อกำกับเท่านั้น ไม่ต้องลงวันงลงลายมือชื่อกำกับเท่านั้น ไม่ต้องลงวันเดือนปี   หรือให้ผู้เขียนพินัยกรรมลงลายมือชื่อแต่อย่างใด

     พินัยกรรมแบบทำด้วยวาจา (มาตรา ๑๖๖๓)

     ต้องมีพฤติการณ์พิเศษ เช่น ตกอยู่ในอันตรายใกล้ความตาย หรือมีโรคระบาด หรือในเวลาสงคราม ดังที่มาตรา ๑๖๖๓ วรรคหนึ่งบัญญัติไว้เพียงตัวอย่างเท่านั้น

     ต้องไม่สามารถทำพินัยกรรมแบบอื่นได้

     หลักเกณฑ์การทำพินัยกรรมด้วยวาจา

     ๑. ผู้ที่จะทำพินัยกรรมจะต้องแจ้งข้อกำหนดพินัยกรรมต่อหน้าพยานอย่างน้อย ๒ คน คือต้องมี ๒ คนรู้เห็นอยู่พร้อมกัน เท่ากับมี ๓ คน คือผู้ทำกับพยาน ๒ คนอยู่พร้อม ณ ที่นั่น

     ๒. พยาน ๒ คนต้องไปแสดงตนต่อหน้านายอำเภอโดยมิชักช้า และแจ้งข้อความที่ผู้ทำพินัยกรรมได้สั่งด้วยวาจานั้น ทั้งแจ้งวันเดือนปี สถานที่ที่ทำพินัยกรรมและพฤติการณ์พิเศษนั้น

     ๓. ต้องไป ๒ คนพร้อมๆกัน จะขาดใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้ แต่เวลาแจ้งคนใดคนหนึ่งแจ้งก็ถือว่าใช้ได้ คือต้องมีการแจ้งต่อหน้า

     นายอำเภอจดข้อความที่พยานแจ้งไว้นั้น และพยาน ๒ คนนั้นต้องลงลายมือชื่อไว้ หรือมิฉะนั้นจะให้เสมอกับการลงลายมือชื่อได้ก็แต่งลายพิมพ์นิ้วมือโดยมีพยานอีก ๒ คนลงลายมือชื่อรับรองลายพิมพ์นิ้วมือ

     ระยะเวลาที่พินัยกรรมแบบทำด้วยวาจาสิ้นผล

     พินัยกรรมแบบทำด้วยวาจาอาจจะสิ้นผล โดยผู้ทำพินัยกรรมไม่ต้องยกเลิกตาม มาตรา ๑๖๖๔ เพราะว่า หากพ้นกำหนด ๑ เดือน นับแต่เวลาทำพินัยกรรมกลับมาสู้ฐานะที่จะทำพินัยกรรมตามแบบอื่นที่กำหนดได้ ก็ถือว่าพินัยกรรมแบบทำด้วยวาจานั้นสิ้นผลทันทีโดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าผู้ทำพินัยกรรมนั้นจะมีเจตนายกเลิกหรือไม่ก็ตาม หายผู้ทำพินัยกรรมต้องการให้มีผลอยู่ก็ต้องทำพินัยกรรมแบบอื่นขึ้นมา

บันทึกการเข้า

หมอเค้ก

 • บุคคลทั่วไป
     กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
     พระราชบัญญัติการรับขนทางทะเล พ.ศ. ๒๕๓๔
     ผู้ขนส่ง ตามมาตรา ๓

     “ผู้ขนส่ง” หมายความว่า บุคคลซึ่งประกอบการรับขนของทางทะเลเพื่อบำเหน็จเป็นทางค้าปกติ โดยทำสัญญารับขนของทางทะเลกับผู้ส่งของ
     ๑. ผู้ขนส่งต้องประกอบการรับขนของเป็นทางการค้าปกติ
     ๒. ต้องมีบำเหน็จตอบแทนในการขนส่ง มิใช่ข่นส่งให้โดยไม่คิดค่าขนส่ง กล่าวคือ การขนส่งต้องมีการเรียกสินจ้าง (ค่าระวางพาหนะในการขนส่ง)
     ๓. ต้องมีสัญญารับขนของทางทะเลกับผู้ส่งของ กล่าวคือ เป็นผู้ทำสัญญารับขนของทางทะเลจากท่าเรือในประเทศหนึ่งไปยังท่าเรืออีกประเทศหนึ่ง
     ๔. ต้องการผลสำเร็จของงาน
     
     ผู้ขนส่งอื่น ตามมาตรา ๓
     “ผู้ขนส่งอื่น”
หมายความว่า บุคคลซึ่งมิได้เป็นคู่สัญญากับผู้ส่งของในสัญญารับขนของทางทะเล แต่ได้รับมอบหมายจากผู้ขนส่งให้ทำการขนส่งของตามสัญญานั้นแม้เพียงช่วงระยะทางช่วงใดช่วงหนึ่ง และให้หมายความรวมถึงบุคคลอื่นใดซึ่งผู้ขนส่งอื่นได้มอบหมายช่วงต่อไปให้ทำการขนส่งของนั้นด้วย ไม่ว่าจะมีการมอบหมายช่วงกันไปกี่ทอดก็ตาม แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบุคคลซึ่งได้รับมอบอำนาจโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายตามประเพณีในธุรกิจการรับขนของทางทะเล ให้เป็นตัวแทนผู้ขนส่งหรือผู้ขนส่งอื่นในการดำเนินงานอันเกี่ยวกับธุรกิจเนื่องจากการรับขนของทางทะเล เช่น พิธีการเข้าเมืองพิธีการศุลกากร การนำร่อง การเข้าท่า การออกจากท่า การบรรทุกของลงเรือ การขนถ่ายของขึ้นจากเรือ หรือการส่งมอบของแก่ผู้รับตราส่งเป็นต้น
     ผู้ขนส่งอื่นไม่รวมถึงบุคคลดังต่อไปนี้
     ๑. บุคคลซึ่งได้รับมอบอำนาจโดยชัดแจ้ง หรือโดยปริยายตามประเพณีธุรกิจการรับขนของทางทะเลและให้เป็นตัวแทนผู้ขนส่งหรือผู้ขนส่งอื่น
     ๒. บุคคลซึ่งผู้ขนส่งอื่นหรือผู้ขนส่งให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ เช่น
          พิธีการเข้าเมือง
          พิธีการศุลกากร
          การนำร่อง
          การเข้าท่า
          การออกจากท่า
          การบรรทุกของลงเรือ
          การขนถ่ายของขึ้นจากเรือ
          การส่งมอบของแก่ผู้รับตราส่ง

     “ผู้รับตราส่ง” หมายความว่า
     (ก) บุคคลซึ่งมีชื่อระบุไว้ในใบตราส่งว่าเป็นผู้รับตราส่ง หรือผู้รับของสำหรับใบตราส่งที่ออกให้แก่บุคคลโดยนาม
     (ข) ผู้รับสลักหลังคนสุดท้าย สำหรับใบตราส่งที่ออกให้แก่บุคคลเพื่อเขาสั่งหรือใบตราส่งที่ออกให้แก่บุคคลโดยนาม และไม่มีข้อห้ามการสลักหลังไว้ หรือ
     (ค) บุคคลซึ่งมีชื่อเป็นผู้รับของ ในกรณีที่ไม่มีการออกใบตราส่งหรือมีการออกเอกสารที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น
     ผู้รับตราส่งคือบุคคลดังต่อไปนี้
     ๑. ผู้มีชื่อในใบตราส่งว่าเป็นผู้รับตราส่ง
     ๒. เป็นผู้มีสลักหลังคนสุดท้าย กรณีใบตราส่งมีการโอนให้แก่กัน
     ๓. เป้นผู้มีชื่อเป็นผู้รับของ กรณีไม่มีการออกใบตราส่ง
     ผู้รับตราส่งคือบุคคลที่มีสิทธิดังนี้
     ๑. รับของที่มีการขนส่งมา
     ๒. มีสิทธิเรียกให้ผู้ขนส่งหรือผู้ขนส่งอื่นส่งมอบของให้แก่ตน
     ๓. มีสิทธิฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทน กรณีผู้ขนส่งหรือผู้ขนส่งอื่น ทำให้ของสูญหาย เสียหาย หรือส่งมอบชักช้า

     “ภาชนะขนส่ง” หมายความว่า ตู้สินค้า ไม้รองสินค้า หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกันซึ่งใช้บรรจุหรือรองรับของ หรือใช้รวมหน่วยการขนส่งของหลายหน่วยเข้าด้วยกันเพื่อประโยชน์ในการขนส่งทางทะเล
     ภาชนะขนส่งได้แก่
          ตู้สินค้า
          ไม้รองสินค้า
          สิ่งอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน เช่น ตู้คอนเทนเนอร์
     ภาชนะขนส่งต้องใช้บรรจุ หรือรับรองของ หรือรวมหน่วยการขนส่งหลายหน่วยเข้าด้วยกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขนส่ง
บันทึกการเข้า

หมอเค้ก

 • บุคคลทั่วไป
     “หน่วยการขนส่ง” หมายความว่า หน่วยแห่งของที่ขนส่งทางทะเลซึ่งนับเป็นหนึ่งและแต่ละหน่วยอาจทำการขนส่งไปตามลำพังได้ เช่น กระสอบ ชิ้น ถัง ตู้ ม้วน ลัง ลูก ห่อ หีบ อัน หรือหน่วยที่เรียกชื่ออย่างอื่น

     “สัญญารับขนของทางทะเล” หมายความว่า สัญญาที่ผู้ขนส่งรับขนของทางทะเลจากท่าหรือที่ในประเทศหนึ่งไปยังท่าหรือที่ในอีกประเทศหนึ่ง โดยคิดค่าระวาง

     “ใบตราส่ง” หมายความว่า เอสารที่ผู้ขนส่งออกให้แก่ผู้ส่งของเป็หลักฐานแห่งสัญญารับขนของทางทะเลแสดงว่าผู้ขนส่งได้รับของตามที่ระบุในใบตราส่งไว้ในความดูแลหรือได้บรรทุกของลงเรือแล้ว และผู้ขนส่งรับที่จะส่งมอบของดังกล่าวให้แก่ผู้มีสิทธิรับของนั้นเมื่อได้รับเวนคืนใบตราส่ง
     ลักษณะของใบตราส่ง
     ๑. เป็นใบรับสินค้าซึ่งในใบตราส่งจะบอกถึงปริมาณ สภาพ และจำนวนของสินค้า
     ๒. เป็นหลักฐานของสัญญารับขนของทางทะเล
     ๓. เป็นเอกสารสิทธิและเป็นตราสารเปลี่ยนมือได้
          - ถือว่าใครเป็นผู้มีไว้ในครอบครอง คนนั้นมีกรรมสิทธิ์ในสินค้า
          - ดอนแก่กันได้โดยการสลักหลังส่งมอบ
     ๔. ใบตราส่งเป็นเอกสารที่ผู้ขนส่งออกให้แก่ผู้ส่งของ เพื่อเป็นหลักฐานแห่งสัญญารับขน
     ๕. ใบตราส่งแบ่งออกเป็น ๒ ชนิด
          - ใบตราส่งชนิดรับของไว้เพื่อส่งลงเรือ ซึ่งเป็นหลักฐานว่าได้รับของเพื่อส่งลงเรือเท่านั้น มิได้ยืนยันว่าได้นำของลงเรือเพื่อรับขนแล้ว
          - ใบตราส่งชนิดบรรทุกของลงเรือแล้ว

     หน้าที่และสิทธิของผู้ขนส่ง
     หน้าที่จัดหาเรือที่เหมาะสม ตามมาตรา ๘

     ๑. หน้าที่ของผู้ขนส่งในการจัดหาเรือที่เหมาะสม ผู้ขนส่งต้องกระทำการดังต่อไปนี้ก่อนที่จะนำเรือออกเดินทาง
     ก. ทำให้เรืออยู่ในสภาพที่สามารถเดินทะเลได้อย่างปลอดภัยในเส้นทางเดินเรือนั้น
     ข. จัดให้มีคนประจำเรือ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องอุปกรณ์และสิ่งจำเป็นให้เหมาะสมแก่ความต้องการสำหรับเรือนั้น และ
     ค. จัดระวางบรรทุกและส่วนอื่น ๆ ที่ใช้บรรทุกของให้เหมาะสมและปลอดภัย ตามสภาพแห่งของที่จะรับ ขนส่ง และรักษา เช่น เครื่องปรับอากาศ ห้องเย็น เป็นต้น
     ๒. กรณีที่ผู้ขนส่งไม่จัดเรือให้เหมาะสม หากเกิดความเสียหาย สูญหาย หรือส่งมอบชักช้าอันเกิดจากการหาเรือที่ไท้เหมาะสม ผู้ขนส่งต้องรับผิดชอบ แต่หากพิสูจน์ว่าตนได้กระทำการทั้งปวงดังกล่าวแล้ว ผู้ขนส่งไม่ต้องรับผิดเพื่อการสูญหาย เสียหาย หรือส่งมอบชักช้า
     ๓. เมื่อเกิดความบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา ๘ ภายหลังจากบรรทุกของลงเรือหรือออกเดินทางแล้ว
     ผู้ขนส่งมีภาระในการพิสูจน์ว่าผุ้ขนส่งได้ปฏิบัตหน้าที่ถูกต้องและสมควรสำหรับผุ้ประกอบอาชีพรับขนทางทะเลตามมาตรา ๘ วรรคสอง หรือได้แก้ไขความบกพร่องโดยเร็วที่สุดเท่าที่ผู้ประกอบอาชีพรับขนของทางทะเลจะทำได้ในภาวะเช่นนั้นตามมาตรา ๙ แล้ว

     หน้าที่ที่ใช้ความระมัดระวังในการควบคุมดูแลของ ตามมาตรา ๑๐
     ๑. ผู้ขนส่งต้องใช้ความระมัดระวังและปฏิบัติการให้เหมาะสมในการกระทำดังนี้
          ๑. การบรรทุกของลงเรือ
          ๒. การยกขน การเคลื่อนย้ายของ
          ๓. การดูแลของที่รับขน
          ๔. การขนถ่ายซึ่งของที่ตนรับขนส่ง

     ๒. นอกจากหน้าที่ในการจัดหาเรือที่เหมาะสม และใช้ความระมัดระวังในการควบคุมดูแลของแล้ว ผู้ขนส่งยังมีหน้าที่ดังนี้
          ๑.หน้าที่ออกใบส่งตามมาตรา ๑๒
          ๒. หน้าที่ในการบอกกล่าวผู้รับตราส่งเมื่อของถึงปลายทาง ตามมาตรา ๑๖
          ๓. หน้าที่ที่จะไม่บรรทุกของบนปากระวาง โดยหลักแล้วผู้ขนส่งมีหน้าที่ที่จะไม่บรรทุกของบนปากระวาง (บนดานฟ้าเรือ) เว้นแต่
               ๑. ได้ตกลงกับผู้ส่งของแล้ว
              ๒. เป็นการกระทำที่กฎหมายบัญญัติ
              ๓. เป็นการปฏิบัติตามประเพณีการค้า เกี่ยวกับการบรรทุกของ เช่นนั้น
บันทึกการเข้า

หมอเค้ก

 • บุคคลทั่วไป
สิทธิได้รับค่าระวางและอุปกรณ์แห่งค่าระวาง
     มาตรา ๑๔
เมื่อได้ขนของไปถึงท่าปลายทางหรือที่หมายปลายทางตามที่ตกลงกันไว้ และพร้อมที่จะส่งมอบของนั้นแล้ว ผู้ขนส่งมีสิทธิได้รับค่าระวางและอุปกรณ์แห่งค่าระวางเว้นแต่จะมีข้อกำหนดในใบตราส่งหรือได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญารับขนของทางทะเล
     มาตรา ๑๕ ผู้ขนส่งชอบที่จะยึดหน่วงของไว้จนกว่าจะได้รับชำระค่าระวางและอุปกรณ์แห่งค่าระวาง หรือจนกว่าผู้รับตราส่งจะได้จัดให้มีประกันตามควร

     ความรับผิดของผู้ส่งของ
     มาตรา ๓๑
ผู้ส่งของไม่ต้องรับผิดเพื่อการที่ผู้ขนส่งหรือผู้ขนส่งอื่นได้รับความเสียหายหรือการที่เรือเสียหาย เว้นแต่จะเป็นเหตุมาจากความผิดหรือประมาทเลินเล่อของผู้ส่งของหรือตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้ส่งของหรือจากสภาพแห่งของนั้นเอง โดยผู้ส่งของมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือประเพณีทางการค้าเกี่ยวกับการส่งของนั้น
     มาตรา ๓๓ ของใดที่มีสภาพอันก่อให้เกิดอันตรายได้ เช่น ไวไฟ หรืออาจเกิดระเบิด หรืออาจเป็นอันตรายโดยประการอื่น ผู้ส่งของต้องทำเครื่องหมายหรือปิดป้ายตามสมควรเพื่อให้รู้ว่าของนั้นมีอันตราย
     เมื่อส่งของตามวรรคหนึ่งให้แก่ผู้ขนส่งหรือผู้ขนส่งอื่น ผู้ส่งของต้องแจ้งให้ผู้ขนส่งหรือผู้ขนส่งอื่นทราบถึงสภาพอันตรายแห่งของนั้น และในกรณีที่ผู้ขนส่งหรือผู้ขนส่งอื่นร้องขอ ให้ผู้ส่งของแจ้งข้อควรระวังและวิธีป้องกันอันตรายให้ทราบด้วย
     มาตรา ๓๔ ถ้าผู้ส่งของไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๓ และผู้ขนส่งหรือผู้ขนส่งอื่นไม่ทราบถึงสภาพอันตรายแห่งของนั้น สิทธิและหน้าที่ของผู้ส่งของ ผู้ขนส่ง และผู้ขนส่งอื่นมีดังต่อไปนี้
     (๑) ไม่ว่าเวลาใด ๆ ผู้ขนส่งหรือผู้ขนส่งอื่นอาจขนถ่ายของนั้นขึ้นจากเรือ ทำลายหรือทำให้หมดฤทธิ์ ตามความจำเป็นแห่งกรณี โดยไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
     (๒) ผู้ส่งของยังคงต้องรับผิดในความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายทั้งปวงอันเกิดขึ้นหรือเป็นผลเนื่องจากการขนส่งของนั้น นอกจากค่าใช้จ่ายตาม (๑)

     ความรับผิดของผู้ขนส่ง มาตรา ๓๙
     มาตรา ๓๙
ภายใต้บังคับมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ มาตรา๕๕ มาตรา ๕๖ และมาตรา ๕๘ ผู้ขนส่งต้องรับผิดเพื่อความเสียหายอันเป็นผลจากการที่ของซึ่งได้รับมอบจากผู้ส่งของ สูญหาย เสียหาย หรือมีการส่งมอบชักช้า ถ้าเหตุแห่งการสูญหาย เสียหายหรือการส่งมอบชักช้านั้นได้เกิดขึ้นในระหว่างที่ของดังกล่าวอยู่ในความดูแลของตน
     เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ให้ถือว่าของอยู่ในความดูแลของผู้ขนส่งนับตั้งแต่เวลาที่ผู้ขนส่งได้รับของนั้นไว้จากผู้ส่งของ หรือตัวแทนผู้ส่งของหรือจากเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดๆซึ่งกฎหมายหรือกฎข้อบังคับที่ใช้อยู่ ณ ท่าต้นทางที่บรรทุกของลงเรือกำหนดให้ผู้ส่งของต้องมอบของที่จะขนส่งไว้กับเจ้าหน้าที่หรือบุคคลดังกล่าวจนถึงเวลาที่ผู้ขนส่งส่งมอบของนั้น ณ ท่าปลายทางหรือที่หมายปลายทางตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๔๐

     กรณีที่ถือว่าผู้ขนส่งได้ส่งมอบของแล้ว ตามมาตรา ๔๐
     มาตรา ๔๐
ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าผู้ขนส่งได้ส่งมอบของซึ่งตนได้รับไว้แล้ว
     (๑) ผู้ขนส่งได้มอบของให้แก่ผู้รับตราส่งแล้ว
     (๒) ในกรณีที่ผู้รับตราส่งไม่มารับของจากผู้ขนส่ง ผู้ขนส่งได้จัดการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่ของนั้นตามที่กำหนดไว้ในสัญญารับขนของทางทะเล หรือตามกฎหมายที่ใช้บังคับ หรือประเพณีทางการค้าที่ถือปฏิบัติกันอยู่ ณ ท่าปลายทางแล้ว หรือ
     (๓) ผู้ขนส่งได้มอบของไว้กับเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใด ๆ ซึ่งกฎหมายหรือกฎข้อบังคับที่ใช้อยู่ ณ ท่าปลายทางกำหนดให้ผู้ขนส่งต้องมอบของที่ขนถ่ายขึ้นจากเรือไว้กับเจ้าหน้าที่หรือบุคคลดังกล่าว

     กรณีที่ส่งมอบชักช้าตามมาตรา ๔๑
     มาตรา ๔๑
การส่งมอบชักช้าตามมาตรา ๓๙ ได้แก่
     (๑) ในกรณีที่ได้กำหนดเวลาส่งมอบไว้กับผู้ส่งของ ผู้ขนส่งไม่ได้ส่งมอบของภายในกำหนดเวลานั้น
     (๒) ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดเวลาส่งมอบไว้ ผู้ขนส่งไม่ได้ส่งมอบของภายในกำหนดเวลาอันควรที่ผู้ขนส่งจะส่งมอบตามหน้าที่อันพึงปฏิบัติได้ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงพฤติการณ์แห่งกรณีประกอบด้วย

     ความรับผิดของผู้ขนส่งและผู้ขนส่งอื่น ตามมาตรา ๔๓,๔๔,๔๕
     มาตรา ๔๓
แม้ว่าผู้ขนส่งจะได้มอบหมายให้ผู้ขนส่งอื่นทำการขนส่งของที่ตนรับขน ผู้ขนส่งก็ยังคงต้องรับผิดเพื่อการสูญหาย เสียหาย หรือส่งมอบชักช้าแห่งของนั้น และจะต้องรับผิดเพื่อการกระทำของผู้ขนส่งอื่นรวมทั้งลูกจ้างและตัวแทนของผู้ขนส่งอื่น ซึ่งได้กระทำไปภายในทางการที่จ้าง หรือภายในขอบอำนาจของการเป็นตัวแทนนั้นด้วย
     มาตรา ๔๔ ให้นำบทบัญญัติว่าด้วยความรับผิดของผู้ขนส่งมาใช้บังคับแก่ผู้ขนส่งอื่นเฉพาะการขนส่งในส่วนที่ผู้ขนส่งอื่นได้รับมอบหมายด้วย
     มาตรา ๔๕ เมื่อมีกรณีที่ผู้ขนส่งต้องรับผิดและผู้ขนส่งอื่นจะต้องรับผิดในกรณีเดียวกันนั้นด้วย ให้ผู้ขนส่งและผู้ขนส่งอื่นดังกล่าวเป็นลูกหนี้ร่วมกัน
บันทึกการเข้า

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links

หมอเค้ก

 • บุคคลทั่วไป
ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ขนส่ง ตามมาตรา ๕๒ – ๕๗
     มาตรา ๕๒
ผู้ขนส่งไม่ต้องรับผิดเพื่อการสูญหาย เสียหาย หรือส่งมอบชักช้า ถ้าพิสูจน์ได้ว่าการสูญหาย เสียหาย หรือส่งมอบชักช้านั้นเกิดขึ้นหรือเป็นผลจาก
     (๑) เหตุสุดวิสัย
     (๒) ภยันตรายหรืออุบัติเหตุแห่งท้องทะเลหรือน่านน้ำที่ใช้เดินเรือได้
     (๓) การสงครามหรือการสู้รบของกองกำลังติดอาวุธ
     (๔) สงครามกลางเมือง การจลาจล การก่อการร้ายหรือการก่อการวุ่นวายในบ้านเมือง
     (๕) การยึด การจับ การหน่วงเหนี่ยวหรือการแทรกแซงด้วยประการใดๆ ซึ่งกระทำต่อเรือ โดยผู้มีอำนาจปกครองรัฐหรือดินแดนหรือตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย แต่ทั้งนี้ต้องไม่เป็นเหตุมาจากความผิดหรือประมาทเลินเล่อของผู้ขนส่ง
     (๖) การใช้มาตรการป้องกันและปราบปรามโรคติดต่อ
     (๗) การนัดหยุดงาน การปิดงานงดจ้าง การผละงาน หรือการจงใจทำงานล่าช้าที่ท่าเรือ ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นอุปสรรคแก่การบรรทุกหรือขนถ่ายของหรือเป็นอุปสรรคแก่การที่เรือจะเข้าหรือออกจากท่าเรือนั้น
     (๘) การกระทำของโจรสลัด
     (๙) ความผิดของผู้ส่งของหรือผู้รับตราส่ง เช่น การบรรจุหีบห่อ หรือรวมมัดไม่มั่นคงแข็งแรงหรือไม่เหมาะสมกับสภาพแห่งของ การทำเครื่องหมายที่ของหรือหีบห่อไม่ชัดเจนหรือไม่เพียงพอ
     (๑๐) สภาพแห่งของนั้นเอง
     (๑๑) ความชำรุดบกพร่องของเรือที่แฝงอยู่ภายในซึ่งไม่อาจพบเห็นหรือทราบได้ด้วยการตรวจสอบอย่างระมัดระวังและโดยใช้ฝีมือเท่าที่เป็นธรรมดาและสมควรจะต้องใช้สำหรับผู้ประกอบอาชีพตรวจเรือ
     (๑๒) ความผิดพลาดในการเดินเรืออันเกิดจากความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่หรือตามคำสั่งของผู้นำร่อง
     (๑๓) เหตุอื่นใดที่มิใช่ความผิดหรือประมาทเลินเล่อหรืออยู่ในความรู้เห็นของผู้ขนส่ง และมิใช่ความผิดหรือประมาทเลินเล่อของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้ขนส่ง
บันทึกการเข้า

หมอเค้ก

 • บุคคลทั่วไป
    กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
     พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ. ๒๕๓๗
     บทนิยาม มาตรา ๔
     มาตรา ๔
ในพระราชบัญญัตินี้
     “ผู้สร้างสรค์” หมายความว่า ผู้ทำหรือผู้ก่อให้เกิดงานสร้างสรรค์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
     “ลิขสิทธิ์” หมายความว่า สิทธิแต่ผู้เดียวที่จะทำการใดๆ ตามพระราชบัญญัตินี้เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ทำขึ้น

     ประเภทของงานที่อยู่ในข่ายได้รับการคุ้มครอง ตามมาตรา ๖
      มาตรา ๖
งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ได้แก่งานสร้างสรรค์ประเภทวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ ของผู้สร้างสรรค์ไม่ว่างานดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอย่างใด
     การคุ้มครองลิขสิทธิ์ไม่คลุมถึงความคิด หรือขั้นตอน กรรมวิธีหรือระบบ หรือวิธีใช้หรือทำงาน หรือแนวความคิด หลักการ การค้นพบ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์

     กรณีไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ ตามมาตรา ๗ เช่น
     มาตรา ๗
สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
     (๑) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
     (๒) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
     (๓) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
     (๔) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
     (๕) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่างๆ ตาม (๑) ถึง (๔) ที่กระทรวง ทบวง กรมหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทำขึ้น

     การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์
     เงื่อนไขการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ของนายจ้าง ตามมาตรา ๙
     มาตรา ๙
งานที่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้นในฐานะพนักงานหรือลูกจ้าง ถ้ามิได้ทำเป็นหนังสือตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ให้ลิขสิทธิ์ในงานนั้นเป็นของผู้สร้างสรรค์ แต่นายจ้างมีสิทธินำงานนั้นออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ตามที่เป็นวัตถุประสงค์แห่งการจ้างแรงงานนั้น

     เงื่อนไขการได้ลิขสิทธิ์ของผู้ว่าจ้างตามสัญญาจ้างทำของ ตามมาตรา ๑๐
     มาตรา ๑๐
งานที่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยการรับจ้างบุคคลอื่น ให้ผู้ว่าจ้างเป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในงานนั้น เว้นแต่ผู้สร้างสรรค์และผู้ว่าจ้างจะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น
   
     การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ของหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา ๑๔
     มาตรา ๑๔
กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นย่อมมีลิขสิทธิ์ในงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยการจ้างหรือตามคำสั่งหรือในความควบคุมของตน เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร

     สิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ ตามมาตรา ๑๕
     มาตรา ๑๕
ภายใต้บังคับมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๔ เจ้าของลิขสิทธิ์ย่อมมีสิทธิแต่ผู้เดียวดังต่อไปนี้
     (๑) ทำซ้ำหรือดัดแปลง
     (๒) เผยแพร่ต่อสาธารณชน
     (๓) ให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โสตทัศนวัสดุภาพยนตร์ และสิ่งบันทึกเสียง
     (๔) ให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น
     (๕) อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิตาม (๑) (๒) หรือ (๓) โดยจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดหรือไม่ก็ได้ แต่เงื่อนไขดังกล่าวจะกำหนดในลักษณะที่เป็นการจำกัดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรมไม่ได้
     การพิจารณาว่าเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง (๕) จะเป็นการจำกัดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรมหรือไม่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Hero Member
 • *****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 1074
  • ดูรายละเอียด
Re: ย่อ-อธิบายประมวลกฎหมายแพ่งฯ ที่น่าจะออกข้อสอบ
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กันยายน 29, 2020, 15:24:34 »
You can download and install your McAfee product key , After activate mcafee account ,.now you can visit our site mcafee.com/redeem   for more information.Setup mcafee antivirus by visiting mcafee.com/activate and enter mcafee activation code . This Mcafee Activation Code is 25-digit alphanumeric unique code. You should keep your mcafee.com/activate with activation code   safe and virus free.
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Hero Member
 • *****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 1074
  • ดูรายละเอียด
Re: ย่อ-อธิบายประมวลกฎหมายแพ่งฯ ที่น่าจะออกข้อสอบ
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กันยายน 29, 2020, 15:25:27 »
Roku Streaming Device, you can watch the biggest content of channels on your TV, mobile, laptop, etc at roku.com/link   . You can select your favorite channels with roku code link . Create your Roku account through the website given below.Start your roku.com/link   from roku now.
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Hero Member
 • *****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 1074
  • ดูรายละเอียด
Re: ย่อ-อธิบายประมวลกฎหมายแพ่งฯ ที่น่าจะออกข้อสอบ
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กันยายน 29, 2020, 15:26:10 »
Roku provides the simplest way to stream entertainment to your TV. With thousands of available channels visit here : roku activation enter link code for more details. visit roku activation   to watch favorite movies or web series on Roku Streaming Devices, user needs to create your Roku account at link your roku device and completed a roku activation code , roku activation code or roku activation enter link code   is the code used for activating the roku device.
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Hero Member
 • *****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 1074
  • ดูรายละเอียด
Re: ย่อ-อธิบายประมวลกฎหมายแพ่งฯ ที่น่าจะออกข้อสอบ
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กันยายน 29, 2020, 15:27:08 »
Roku Streaming Device, you can watch the biggest content of channels on your TV, mobile, laptop, etc at activate roku link   . You can select your favorite channels with roku link to enter my code and  enter roku activation code   through the website given below.roku provides the simplest way to stream entertainment to your TV.
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Hero Member
 • *****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 1074
  • ดูรายละเอียด
Re: ย่อ-อธิบายประมวลกฎหมายแพ่งฯ ที่น่าจะออกข้อสอบ
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กันยายน 29, 2020, 15:28:17 »
Once the device is found, you can add roku paid channel or roku channel from roku.com/link with activate my roku code . Your T.V screen will start displaying some instructions to activate Link roku from roku.com/link . You will receive an enter activation code for roku   go to roku.com/link   account enter Roku com link code displayed on Roku TV. My roku com link not working use new Roku code
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Hero Member
 • *****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 1074
  • ดูรายละเอียด
Re: ย่อ-อธิบายประมวลกฎหมายแพ่งฯ ที่น่าจะออกข้อสอบ
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กันยายน 29, 2020, 15:30:04 »
Sign in to your Roku account and then enter roku link code   . A Roku account gives you access to an amazing selection of movies, TV shows, music and more from the activate roku tv   Channel Store.Roku provides the simplest way to stream entertainment to your TV. With thousands of available channels visit here roku.com/link for more details.
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Hero Member
 • *****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 1074
  • ดูรายละเอียด
Re: ย่อ-อธิบายประมวลกฎหมายแพ่งฯ ที่น่าจะออกข้อสอบ
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: กันยายน 29, 2020, 15:30:35 »
Activate roku activation , go to roku tv setup account and enter Roku com link code displayed on roku tv setup . My roku com link not working use new Roku code .Roku provides the simplest way to stream entertainment to your TV. With thousands of available channels visit here roku.com/link for more details.
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Hero Member
 • *****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 1074
  • ดูรายละเอียด
Re: ย่อ-อธิบายประมวลกฎหมายแพ่งฯ ที่น่าจะออกข้อสอบ
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: กันยายน 29, 2020, 15:31:40 »
Roku gives the least complex approach to stream excitement to your roku link activate roku tv . With a large number of accessible channels roku tv link code location visit here for more subtleties.Once the device is found, you can add roku paid channel or roku channel from roku.com/link with enter roku activation code online store. Your T.V screen will start displaying some instructions to activate link your roku device   from roku.com/link . You will receive an activation code.
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Hero Member
 • *****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 1074
  • ดูรายละเอียด
Re: ย่อ-อธิบายประมวลกฎหมายแพ่งฯ ที่น่าจะออกข้อสอบ
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: กันยายน 29, 2020, 15:32:56 »
Roku Streaming Device, you can watch the biggest content of channels on your TV, mobile, laptop, etc at roku activation enter link code . You can select your favorite channels with roku link put in code . Create your roku account setup   through the website given below.You need a Roku record to enact your gadget and access diversion. roku link code from tv There are no month to month gear rental expenses. Including an installment technique lets you effectively lease/purchase motion pictures or buy in to well known administrations.
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Hero Member
 • *****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 1074
  • ดูรายละเอียด
Re: ย่อ-อธิบายประมวลกฎหมายแพ่งฯ ที่น่าจะออกข้อสอบ
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: กันยายน 29, 2020, 15:33:28 »
Enact Roku connect, go to roku.com/link account enter activation code for roku   showed on Roku TV. My roku com interface not working utilize new Roku code.To download click  for more details..roku link to enter my code , go to www.roku.com/link account enter Roku com link code displayed on Roku TV. activate my roku code .
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Hero Member
 • *****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 1074
  • ดูรายละเอียด
Re: ย่อ-อธิบายประมวลกฎหมายแพ่งฯ ที่น่าจะออกข้อสอบ
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: กันยายน 29, 2020, 15:34:09 »
how to link roku device Sign in to your Roku account and then my roku link it . A Roku account gives you access to an amazing selection of movies, TV shows, music and more from the how to activate roku   Channel Store.Complete the on-screen instructions to connect your Roku device to the internet. Once connected, your Roku device may download new software.  how to activate roku account   Your Roku device will then display a link code, Make a note of this link code and go to the …
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Hero Member
 • *****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 1074
  • ดูรายละเอียด
Re: ย่อ-อธิบายประมวลกฎหมายแพ่งฯ ที่น่าจะออกข้อสอบ
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: กันยายน 29, 2020, 15:35:46 »
Roku provides the simplest way to stream entertainment on your TV .roku link activate   You can watch TV shows and movies online on roku activation code entry . With thousands of available channels roku.com/link   visit here for more details.Roku empowers you to watch free and paid video content on your TV by methods for the Internet. For Activating Roku, go tosetup roku   record enter Roku com association code appeared on Roku TV.
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Hero Member
 • *****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 1074
  • ดูรายละเอียด
Re: ย่อ-อธิบายประมวลกฎหมายแพ่งฯ ที่น่าจะออกข้อสอบ
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: กันยายน 29, 2020, 15:38:30 »
Initiate Roku tv, go to roku code link   record enter Roku com connection code showed on Roku TV. My roku com connect not working utilize new Roku code ,Roku enables you to watch free and paid video content on your TV by means of the Internet. For roku activation code , go to  record enter Roku com connection code showed on Roku TV. Log into a registered Roku account and roku link activate enter code check on the player section to retrieve the respective link code, according to Roku. A browser is required to facilitate access to any Roku account.
บันทึกการเข้า

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links

mahi01

 • Hero Member
 • *****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 1074
  • ดูรายละเอียด
Re: ย่อ-อธิบายประมวลกฎหมายแพ่งฯ ที่น่าจะออกข้อสอบ
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: กันยายน 29, 2020, 15:39:21 »
activate roku   Watch TV shows and movies online at roku.com/link . Stream TV episodes of South Park, Empire, SNL, Modern Family, and popular movies on your favorite devices. Start yourroku activation   from roku now.You need a Roku record to institute your contraption and access redirection. There are no month to month gear rental costs. roku.com/link create account Counting a portion method lets you adequately rent/buy movies or purchase in to surely understood organizations.
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Hero Member
 • *****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 1074
  • ดูรายละเอียด
Re: ย่อ-อธิบายประมวลกฎหมายแพ่งฯ ที่น่าจะออกข้อสอบ
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: กันยายน 29, 2020, 15:40:01 »
Roku enables you to choose what gives you need to watch, and when you need to watch them. It resembles sitting in front of the TV as though everything is on-request. Since Roku extraordinarily extends your on-request alternatives, link code roku tv you may even need one to enhance your link membership as opposed to supplanting it. I'll really expound on that later in the guide. roku.com/link to enter code this is least troublesome way to deal with stream incitement to your TV. On your terms. With a considerable number of available channels to investigate for more details.visit : roku.com/link url   today.
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Hero Member
 • *****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 1074
  • ดูรายละเอียด
Re: ย่อ-อธิบายประมวลกฎหมายแพ่งฯ ที่น่าจะออกข้อสอบ
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: กันยายน 29, 2020, 15:40:50 »
Roku enables you to watch free and paid video content on your TV by means of the Internet. For Activating Roku, go to  record link code on roku tv   connection code showed on Roku TV.Activate Roku.com/link, go to activation code for roku account enter Roku com link code displayed on Roku TV. where is link code on roku tv My roku com link not working use new Roku code
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Hero Member
 • *****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 1074
  • ดูรายละเอียด
Re: ย่อ-อธิบายประมวลกฎหมายแพ่งฯ ที่น่าจะออกข้อสอบ
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: กันยายน 29, 2020, 15:41:32 »
Once the device is found, you can add roku paid channel or roku channel from roku device link code   with activation code store. Your T.V screen will start displaying some instructions to activate Link roku from link roku device to account   . You will receive an activation code.Roku gadgets are easy to set-up and simple to-utilize. They accompany a straightforward remote, roku link put in code and incredible highlights like Roku Search which makes it easy to discover what you need to watch.
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Hero Member
 • *****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 1074
  • ดูรายละเอียด
Re: ย่อ-อธิบายประมวลกฎหมายแพ่งฯ ที่น่าจะออกข้อสอบ
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: กันยายน 29, 2020, 15:42:16 »
Roku works by downloading video from the web, you at that point watch on your TV. roku.com/link The video isn't spared as it's viewed while Roku downloads or "streams" the video. Applications or "stations" are programs you load onto your Roku gadget that give you different films and TV appears. This works a lot of like introducing applications on a cell phone or tablet. Sign in to your Roku account roku activation support and then my roku link it . A Roku account gives you access to an amazing selection of movies, TV shows, music and more from the roku.com/link Channel Store.
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Hero Member
 • *****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 1074
  • ดูรายละเอียด
Re: ย่อ-อธิบายประมวลกฎหมายแพ่งฯ ที่น่าจะออกข้อสอบ
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: กันยายน 29, 2020, 15:42:59 »
Roku gives the least complex approach to stream excitement to your activate my roku code   TV . With a large number of accessible channels roku tv link code location visit here for more subtleties.Sign in to your Roku account and then my roku link it . my roku link   gives you access to an amazing selection of movies, TV shows, music and more from the roku tv link code location   Channel Store.
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Hero Member
 • *****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 1074
  • ดูรายละเอียด
Re: ย่อ-อธิบายประมวลกฎหมายแพ่งฯ ที่น่าจะออกข้อสอบ
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: กันยายน 29, 2020, 15:43:46 »
Once the device is found, you can add roku paid channel or roku channel from roku.com/link with roku activation code entry   store. Your T.V screen will start displaying some instructions to activate Link roku from www.roku.com/link . You will receive an activation code.Roku enables you to watch free and paid video content on your TV by means of the Internet. For Activating Roku, roku.com/link go to  record enter Roku com connection code showed on Roku TV.
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Hero Member
 • *****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 1074
  • ดูรายละเอียด
Re: ย่อ-อธิบายประมวลกฎหมายแพ่งฯ ที่น่าจะออกข้อสอบ
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: กันยายน 29, 2020, 15:44:27 »
Roku provides the simplest way to stream entertainment on your TV . roku.com/link   You can watch TV shows and movies online roku.com/link with activation code . With thousands of available channels Link roku from roku.com/link   visit here for more details.Activate Roku.com/link, go to activation code for roku account enter Roku com link code displayed on Roku TV. My roku com link not working use new Roku code
บันทึกการเข้า

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
 

อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | สอบสวน | เงินกู้ | สินเชื่อ

หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.324 วินาที กับ 23 คำสั่ง