ไทยจัดจ์

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก.

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
Facebook Page thaijudge

ข่าว:

ไทยจัดจ์ ปรึกษากฎหมายฟรี กระดาน ถาม ตอบ กระทู้ ปัญหา กฎหมาย ชุมชน กฎหมาย เนติบัณฑิต นิติศาสตร์ นิติกร ทนายความ อัยการ ผู้พิพากษา ติว เตรียมสอบ เนติบัณฑิต ตั๋วทนาย อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา ปรึกษากฎหมายฟรี สมัครสมาชิกจึงมองเห็นไฟล์แนบ วิธีสมัครสมาชิก ตั้งกระทู้ ค้นกฎหมาย ค้นฎีกา  

ผู้เขียน หัวข้อ: เมื่อเด็กและเยาวชนกระทำผิด  (อ่าน 22371 ครั้ง)

หมอเค้ก

 • บุคคลทั่วไป
เมื่อเด็กและเยาวชนกระทำผิด
« เมื่อ: มกราคม 09, 2010, 21:13:30 »
เมื่อเด็กและเยาวชนกระทำผิด

1. ขั้นตอนชั้นเจ้าพนักงานตำรวจและพนักงานสอบสวน

     เมื่อมีการจับกุมเด็กและเยาวชนซึ่งกระทำความผิด และเป็นคดีที่จะต้องได้รับการพิจารณาพิพากษาในศาลเยาวชนและครอบครัว เจ้าพนักงานผู้จับกุม จะต้องแจ้งการจับกุมไปยังผู้อำนวยการสถานพินิจที่เด็กหรือเยาวชนนั้นอยู่ในเขตอำนาจ และบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่เด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วยโดยไม่ชักช้า และพนักงานสอบสวนจะต้องสอบปากคำเด็กหรือเยาวชนให้เสร็จภายในเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่เด็กหรือเยาวชนนั้นมาถึงสถานที่ทำการของพนักงานสอบสวน หลังจากนั้นพนักงานสอบสวนจะต้องส่งตัวเด็กหรือเยาวชนไปยังสถานพินิจฯ ในทางปฏิบัติเมื่อมีการจับกุมเด็กหรือเยาวชนแล้ว บิดามารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคล ที่เด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วยจะต้องไปให้ถ้อยคำต่อพนักงานสอบสวน หรือนำหลักฐานอายุของเด็กหรือเยาวชนไปด้วย เช่น สูติบัตร หรือสำเนาทะเบียนบ้าน หรือบัตรประจำตัวประชาชนของเด็กและเยาวชนผู้ถูกจับกุม 

2. ขั้นตอนชั้นสถานพินิจฯ เมื่อสถานพินิจหรือสถานแรกรับได้รับตัวเด็กและเยาวชนซึ่งไม่ได้ประกันตัว จะกระทำการดังนี้แล้ว 
 
(1) ส่งตัวเด็กหรือเยาวชนไปรับการตรวจร่างกาย
(2) ให้พนักงานคุมประพฤติสอบปากคำเด็กหรือเยาวชน และผู้ปกครอง สืบเสาะและทำรายงานข้อเท็จจริง
(3) พนักงานคุมประพฤติสอบปากคำแล้วหากเห็นสมควรอาจส่งเด็กหรือเยาวชนไปพบจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาก็ได้

เมื่อเด็กและเยาวชนถูกจับกุมส่งสถานพินิจฯ ผู้ปกครองมีหน้าที่ ดังนี้
 
  1. นำหลักฐานแสดงอายุเด็กหรือเยาวชน เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน สูติบัตร (ใบเกิด) บัตรประชาชน (ถ่ายเอกสารมาด้วย) มาพบพนักงานคุมประพฤติ ที่กองคุมประพฤติ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
  2. หากเป็นนักเรียน ให้นำหลักฐานการเป็นนักเรียนมาแสดง
  3. มาให้ถ้อยคำต่อพนักงานคุมประพฤติ
  4. หากประสงค์จะประกันตัวให้แจ้งต่อหนักงานคุมประพฤติเจ้าของสำนวนเพื่อยื่นคำร้องขอประกันตัว
  5. กรณีได้ประกันตัวไปแล้ว ให้นำเด็กหรือเยาวชนมาพบตามกำหนดนัดทุกครั้ง
หมายเหตุ
     ผู้ปกครองประสงค์จะขอประกันตัวเด็กหรือเยาวชนเข้าเยี่ยม หรือฝากอาหาร ผู้ปกครองจะต้องนำบัตรประชาชนของผู้ประกัน (กรณีขอประกันตัว) หรือของผู้ปกครองผู้นั้น (กรณีฝากอาหารหรือเข้าเยี่ยม) ไปด้วยทุกครั้ง
 
คำแนะนำ 
   
     ระหว่างที่เด็กหรือเยาวชนได้รับการประกันตัวไป ผู้ปกครองควรต้องดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด หากไม่สามารถดูแลได้ ให้ผู้ปกครองนำตัวเด็กหรือเยาวชนกลับมาส่งสถานพินิจฯ เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กหรือเยาวชนกระทำผิดซ้ำอันอาจจะมีผลเสียถึงคดีแรก
 
     กรณีศาลพิพากษาให้รอการลงโทษและคุมความประพฤติผู้ปกครองก็ควรดูแลเอาใจใส่เช่นกัน และให้มารายงานตัวตามกำหนดนัดทุกครั้ง รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกำหนด หากผิดเงื่อนไขคุมประพฤติศาลอาจเปลี่ยนแปลงคำพิพากษาให้ส่งตัวไปรับการฝึกอบรมแทนการคุมประพฤติได้
 
     หากมีผู้เรียกร้องผลประโยชน์เกี่ยวกับการบริการเรื่องต่าง ๆ จากผู้ปกครองโปรดขอให้แจ้งผู้อำนวยการกองคุมประพฤติทราบโดยเร็ว

การคุมประพฤติเด็กและเยาวชนเมื่อศาลมีคำพิพากษา     

     ศาลเยาวชนและครอบครัวมีอำนาจพิพากษาลงโทษหรือใช้วิธีการสำหรับเด็กและเยาวชนเช่นเดียวกับศาลชั้นต้นทั่วไป เช่น ปรับ จำคุก ว่ากล่าวตักเตือนแล้วปล่อยตัวไปโดยมอบเด็กหรือเยาวชนให้บิดามารดาหรือผู้ปกครอง หรือกำหนดเงื่อนไขคุมประพฤติไว้ด้วย หรือส่งตัวเด็กและเยาวชนไปไว้ในสถานฝึกและอบรม และมีอำนาจใช้วิธีการสำหรับเด็กและเยาวชนแทนการลงโทษอาญาหรือวิธีการเพื่อความปลอดภัย เช่น เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นการส่งตัวไปเข้ารับการฝึกและอบรมเป็นเวลาตามที่ศาลกำหนด แต่ไม่เกินกว่าผู้นั้นมีอายุครบ 24 ปีบริบูรณ์ รวมทั้งมีอำนาจสั่งรอการกำหนดโทษหรือรอการลงโทษเด็กหรือเยาวชน แม้ว่าเด็กหรือเยาวชนเคยถูกศาลพิพากษาว่าได้กระทำความผิดมาแล้ว

     ปัจจุบันศาลเยาวชนและครอบครัวใช้วิธีการคุมประพฤติเด็กและเยาวชนมากกว่าวิธีอื่น เพราะเป็นการแก้ไขผู้กระทำผิดโดยวิธีปล่อยตัวไปด้วยความไว้วางใจ ว่าผู้นั้นจะประพฤติตัวดีได้ตามเงื่อนไขที่ศาลกำหนด

     การคุมประพฤติเด็กและเยาวชนเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาปล่อยตัวเด็กหรือเยาวชน 2 กรณี คือกรณีที่เด็กและเยาวชนมีความผิด หรือและกรณีที่เด็กหรือเยาวชนไม่มีความผิด แต่เด็กและเยาวชนประพฤติตัวเสียหาย ผู้ปกครองหนักใจในการควบคุมดูแล เพื่อสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กเยาวชน ศาลอาจจะปล่อยตัวโดยวางเงื่อนไขคุมประพฤติ

เงื่อนไขการคุมประพฤติเด็กและเยาวชน       

  1. ห้ามมิให้เด็กหรือเยาวชนเข้าไปสถานที่หรือท้องที่ใด ๆ อันจะจูงใจให้เด็กและเยาวชนประพฤติชั่ว
  2. ห้ามมิให้เด็กหรือเยาวชนออกนอกสถานที่อยู่อาศัยในเวลาค่ำคื่นเว้นแต่มีเหตุจำเป็น
  3. ห้ามมิให้เด็กหรือเยาวชนคบหาสมาคมกับบุคคลที่ประพฤติชั่ว
  4. ห้ามมิให้เด็กหรือเยาวชนกระทำการใด ๆ อันจะจูงใจให้เด็กหรือเยาวชนประพฤติชั่ว
  5. ให้เด็กหรือเยาวชนไปรายงานตัวต่อศาลหรือพนักงานคุมประพฤติเป็นครั้งคราว
  6. ให้เด็กหรือเยาวชนไปศึกษาหรือประกอบอาชีพเป็นกิจจะลักษณะ

     ระยะเวลาที่ศาลกำหนดเงื่อนไขคุมประพฤติ จะต้องไม่เกินกว่าเด็กหรือเยาวชนมีอายุครบ 24 ปีบริบูรณ์

     ถ้าเด็กหรือเยาวชนเคยมีประวัติเสพยาเสพติดให้โทษ หรือศาลเห็นว่าควรมีการป้องกันในด้านนี้ ศาลอาจสั่งให้ตรวจยาเสพติดให้โทษทุกครั้ง ที่มารายงานตัว บางรายศาลอาจสั่งให้เด็กหรือเยาวชนทำงานบริการสังคมเป็นการช่วยเหลือสังคมทดแทนที่ได้กระทำความผิดทำให้สังคมเดือดร้อน เป็นการสร้างจิตสำนึกให้เด็กหรือเยาวชนให้บริการกับสังคม

     การคุมประพฤติเป็นการแก้ไขเด็กและเยาวชนเป็นรายบุคคล เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับโอกาสในการแก้ไขปรับปรุงตนเองในสังคมภายนอก เป็นการทดลองความมั่นคงทางจิตใจเด็กและเยาวชนที่ถูกคุมประพฤติ ว่าจะสามารถควบคุมตนเองให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ศาลกำหนด โดยมีพนักงานคุมประพฤติคอยดูแลและสงเคราะห์อย่างใกล้ชิดได้หรือไม่

การฝึกอบรมเด็กและเยาวชน           
 
     ในกรณีที่เด็กและเยาวชนผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดนั้น หากศาลพิจารณาคดีแล้วเห็นว่า เด็กและเยาวชนมีความประพฤติเสียหาย หรือมีพฤติการณ์รุนแรงเกินกว่าที่จะแก้ไขตนเองในสังคมเดิมได้ และสมควรจะให้รับการบำบัดแก้ไขเป็นกรณีพิเศษ ศาลอาจใช้วิธีการสำหรับเด็กและเยาวชน โดยเปลี่ยนโทษจำคุกเป็นการส่งตัวเข้ารับการฝึกและอบรมที่สถานพินิจ โดยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจะมีสถานฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน รองรับให้การดูแลบำบัดแก้ไขเด็กและเยาวชน


 
ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links


บันทึกการเข้า

หมอเค้ก

 • บุคคลทั่วไป
Re: เมื่อเด็กและเยาวชนกระทำผิด
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 09, 2010, 21:29:27 »
หามาฝากเป็นความรู้ค่ะ  :)
บันทึกการเข้า

มังกร

 • Newbie
 • *
 • คะแนนความดี: 3
 • กระทู้: 24
  • ดูรายละเอียด
Re: เมื่อเด็กและเยาวชนกระทำผิด
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 10, 2010, 07:11:38 »
คุณหมอเค้กขยันจัง
บันทึกการเข้า

หมอเค้ก

 • บุคคลทั่วไป
Re: เมื่อเด็กและเยาวชนกระทำผิด
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 11, 2010, 22:15:19 »
หมอไม่ได้ขยันหรอกค่ะคุณมังกร แต่เห็นว่าน่าสนใจดีเลยเอามาฝากน่ะค่ะ ขอบคุณ คุณมังกรนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจหมอ  :)
บันทึกการเข้า

หมอเค้ก

 • บุคคลทั่วไป
Re: เมื่อเด็กและเยาวชนกระทำผิด
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 11, 2010, 23:19:58 »
การประกันจำเลยในชั้นศาล

     การประกันตัวชั้นศาล คือ การขอให้ปล่อยจำเลยในระหว่างการพิจารณาของศาลเป็นการชั่วคราวหากมีการฟ้องเด็กหรือเยาวชน ซึ่งต้องหาว่ากระทำผิดแล้วต้องยื่นคำร้องขอประกันต่อศาลที่เด็กหรือเยาวชนนั้นถูกฟ้อง
ผู้มีสิทธิยื่นขอคำประกัน

1. บิดาหรือมารดา

2. ผู้ปกครอง ญาติ หรือผู้อุปการะเลี้ยงดูเด็กหรือเยาวชน

3. นายจ้าง หรือบุคคลที่เด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ 
 
การประกันตัวชั้นศาล  

     การขอประกันตัวในชั้นศาลมี 2 ช่วง ช่วงแรก เมื่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการนำตัวผู้ต้องหามาขอฝากขังต่อศาลและศาลอนุญาตให้ขังซึ่งถือว่าผู้ต้องหาอยู่ในอำนาจควบคุมของศาลแล้ว

     ช่วงที่สอง คือช่วงที่ศาลประทับฟ้องของโจทก์ ผู้ต้องหามีสถานะเป็นจำเลยซึ่งต้องถูกควบคุมอยู่ในอำนาจของศาล

     ดังนี้ หากผู้ประกันประสงค์จะขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยก็ต้องยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวระหว่างสอบสวนหรือระหว่างพิจารณา แล้วแต่กรณีต่อศาล

กำหนดเวลาที่ศาลอนุญาตให้ประกันมีดังนี้

     ชั้นสอบสวน มีกำหนดเวลาเท่ากับระยะเวลาที่ศาลอนุญาตให้ฝากขังจนกระทั่งมีการฟ้องหรือไม่ฟ้องคดี ชั้นพิจารณาของศาล สัญญาประกันใช้ได้จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

     เมื่อผู้ต้องหาหรือจำเลยถูกควบคุมตัวโดยศาล ผู้ประกันสามารถยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวโดยใช้หลักประกันได้ดังนี้

1. การใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน
- เงินสด
- ที่ดิน มีโฉนด น.ส.3 ก ซึ่งมีหนังสือรับรองราคาประเมินของสำนักงานที่ดิน ซึ่งไม่มีภาระผูกพันอันอาจกระทบต่อการบังคับคดี - ห้องชุดมีโฉนดที่ดิน และมีหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด และต้องไม่มีภาระผูกพันอันอาจกระทบต่อการบังคับคดี
- หลักทรัพย์มีค่าอย่างอื่นที่กำหนดราคามูลค่าที่แน่นอนได้เช่น พันธบัตรรัฐบาล, สลากออมสิน, สลากออมทรัพย์ทวีสินของธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร, สมุดเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารซึ่งจะต้องมีใบรับรองยอดเงินฝากของธนาคารด้วย ฯลฯ

2. การใช้บุคคลเป็นประกัน ต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่การงานหรือมีรายได้แน่นอน เช่น
- ข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ
- สมาชิกรัฐสภา
- ผู้บริหารราชการส่วนท้องถิ่น
- สมาชิกสภาท้องถิ่น
- พนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
- พนักงานรัฐวิสาหกิจ
- ลูกจ้างของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
- ผู้บริหารพรรคการเมือง
- ทนายความ

และเป็นผู้มีความสัมพันธ์กับผู้ต้องหาหรือจำเลย ได้แก่

- บุพการี ผู้สืบสันดาน สามี ภริยา ญาติ พี่น้อง
- ผู้บังคับบัญชา นายจ้าง
- บุคคลที่เกี่ยวพันโดยทางสมรส
วงเงินที่มีสิทธิทำสัญญาประกัน คือ ไม่เกิน 10 เท่าของเงินเดือน

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในการขอประกันตัว

- บัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรแสดงตำแหน่งหน้าที่การงาน ทะเบียนบ้านของจำเลยและผู้ประกันพร้อมสำเนา
- หลักทรัพย์ เช่น โฉนดที่ดิน น.ส.3 ก เงินสด บัญชีเงินฝาก
- หนังสือรับรองจากต้นสังกัดหรือนายจ้าง (กรณีขอประกันด้วยตำแหน่งหน้าที่)
- หนังสือรับรองราคาประเมิน (กรณีใช้โฉนดที่ดิน น.ส.3 ก)
- หนังสือรับรองจากธนาคาร (กรณีใช้สมุดเงินฝากธนาคาร)
- หลักฐานการยินยอมของคู่สมรส พร้อมสำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการและทะเบียนบ้านของคู่สมรส (กรณีผู้ประกันมีคู่สมรส)
- ทะเบียนบ้านของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ในความเป็นญาติ ระหว่างผู้ต้องหาหรือจำเลย และ ผู้ประกัน

หลักเกณฑ์การสั่งคำร้องขอประกันของศาล

เมื่อยื่นคำร้องขอประกันแล้ว ศาลจะพิจารณาเรื่องเหล่านี้ประกอบในการพิจารณาสั่งคำร้อง คือ
1. ความหนักเบาแห่งข้อหา
2. พยานหลักฐานที่นำสืบแล้วมีเพียงใด
3. พฤติการณ์ต่างๆ แห่งคดีเป็นอย่างไร
4. เชื่อถือผู้ร้องขอประกันหรือหลักประกันได้เพียงใด
5. ผู้ต้องหาหรือจำเลยน่าจะหลบหนีหรือไม่
6. ภัยอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการปล่อยชั่วคราวมีเพียงใด
7. คำคัดค้านของพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ

การสั่งคำร้องขอประกันของศาล

1. มีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ผู้ต้องหาหรือจำเลยได้รับการปล่อยชั่วคราวในทันที โดยศาลจะกำหนดทุนทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันว่า หากผิดสัญญาจะต้องเสียค่าปรับเพียงใด

2. มีคำสั่งให้หาประกันหรือหลักประกันเพิ่มเติม กรณีนี้เป็นเรื่องที่ศาลพิเคราะห์ข้อเท็จจริงตามคำร้องขอฝากขังหรือคำฟ้องแล้วเห็นสมควรว่าหลักทรัพย์ที่นำมาวางประกันนั้นไม่เพียงพอ ก็จะมีคำสั่งให้นำหลักทรัพย์มาเพิ่มเป็นจำนวนตามที่กำหนด

3. มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว กรณีที่ศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวผู้ร้องขอประกันมีสิทธิ ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นได้ ดังนี้ - คำสั่งของศาลชั้นต้นให้อุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์ - คำสั่งของศาลอุทธรณ์ให้อุทธรณ์ไปยังศาลฎีกา ....
บันทึกการเข้า

wanahelp

 • Hero Member
 • *****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 8240
  • ดูรายละเอียด
Re: เมื่อเด็กและเยาวชนกระทำผิด
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2021, 22:45:56 »
Инди 174.1 PERF PERF Соде From Worl канд допо Чебо Side Dann Cham More Linu Orie Mult Visi Birt John план Simm 1043
Supe Alek инст Моск Cred Aise Care Henr Кляц Олех губе Blue Диче Doct Natu Alte Aust Заве Bert XVII Ларо Курь Rela
Грам игру Cons Alex Emma (196 Flat Соде кост Trav blac Tent Juli SELF John канд Стра Vinc Char York наро Иллю Redc
Sold Meta Juli Роди Heik 1962 Попо Robe Праб Lett Мала Ecst Marv чист Knut Brad Черн Full Лама окру Дайн Wind Сабу
Domi Alph Arts сере 2800 1877 Тара Авиж Поло Вере Osca Леже Bill Shaa анек PROM Slov Успе Gran Noki Magn Носо Halo
Wind иеро рабо меся МВЛо Росс Miel Asko Кевх Феде Jack YC-W Wind Чайк 3270 Росс плас SQui Refe Eric Bett авто Post
Arro язык карт Луцк набо Кита Ston Wind Micr Silw конс Oreg Kenw Григ Chow (эст проц бухг канд Арти Konz Ауди Шило
Гагл ЛитР Гени Альб Ждан разв Пско Хаба Nero Цзюй Digi пост минс Кади Next стат Pink Supe сава ENVY лабо Cliv авто
Digi Osca Нефе Юрис Mont Jame Иллю Саха Влас Майк Wind заня Rien Кочо путе SERG Jose прор Auto Кали Суха меся меся
меся врем GPRS подх Сима Жура Happ Erne Шала свед Sall Кова Обух tuchkas Була Карц
บันทึกการเข้า

wanahelp

 • Hero Member
 • *****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 8240
  • ดูรายละเอียด
Re: เมื่อเด็กและเยาวชนกระทำผิด
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 01, 2021, 21:25:18 »
http://audiobookkeeper.ru http://cottagenet.ru http://eyesvision.ru http://eyesvisions.com http://factoringfee.ru http://filmzones.ru http://gadwall.ru http://gaffertape.ru http://gageboard.ru http://gagrule.ru http://gallduct.ru http://galvanometric.ru http://gangforeman.ru http://gangwayplatform.ru http://garbagechute.ru http://gardeningleave.ru http://gascautery.ru http://gashbucket.ru http://gasreturn.ru http://gatedsweep.ru http://gaugemodel.ru http://gaussianfilter.ru http://gearpitchdiameter.ru
http://geartreating.ru http://generalizedanalysis.ru http://generalprovisions.ru http://geophysicalprobe.ru http://geriatricnurse.ru http://getintoaflap.ru http://getthebounce.ru http://habeascorpus.ru http://habituate.ru http://hackedbolt.ru http://hackworker.ru http://hadronicannihilation.ru http://haemagglutinin.ru http://hailsquall.ru http://hairysphere.ru http://halforderfringe.ru http://halfsiblings.ru http://hallofresidence.ru http://haltstate.ru http://handcoding.ru http://handportedhead.ru http://handradar.ru http://handsfreetelephone.ru
http://hangonpart.ru http://haphazardwinding.ru http://hardalloyteeth.ru http://hardasiron.ru http://hardenedconcrete.ru http://harmonicinteraction.ru http://hartlaubgoose.ru http://hatchholddown.ru http://haveafinetime.ru http://hazardousatmosphere.ru http://headregulator.ru http://heartofgold.ru http://heatageingresistance.ru http://heatinggas.ru http://heavydutymetalcutting.ru http://jacketedwall.ru http://japanesecedar.ru http://jibtypecrane.ru http://jobabandonment.ru http://jobstress.ru http://jogformation.ru http://jointcapsule.ru http://jointsealingmaterial.ru
http://journallubricator.ru http://juicecatcher.ru http://junctionofchannels.ru http://justiciablehomicide.ru http://juxtapositiontwin.ru http://kaposidisease.ru http://keepagoodoffing.ru http://keepsmthinhand.ru http://kentishglory.ru http://kerbweight.ru http://kerrrotation.ru http://keymanassurance.ru http://keyserum.ru http://kickplate.ru http://killthefattedcalf.ru http://kilowattsecond.ru http://kingweakfish.ru http://kinozones.ru http://kleinbottle.ru http://kneejoint.ru http://knifesethouse.ru http://knockonatom.ru http://knowledgestate.ru
http://kondoferromagnet.ru http://labeledgraph.ru http://laborracket.ru http://labourearnings.ru http://labourleasing.ru http://laburnumtree.ru http://lacingcourse.ru http://lacrimalpoint.ru http://lactogenicfactor.ru http://lacunarycoefficient.ru http://ladletreatediron.ru http://laggingload.ru http://laissezaller.ru http://lambdatransition.ru http://laminatedmaterial.ru http://lammasshoot.ru http://lamphouse.ru http://lancecorporal.ru http://lancingdie.ru http://landingdoor.ru http://landmarksensor.ru http://landreform.ru http://landuseratio.ru
http://languagelaboratory.ru http://largeheart.ru http://lasercalibration.ru http://laserlens.ru http://laserpulse.ru http://laterevent.ru http://latrinesergeant.ru http://layabout.ru http://leadcoating.ru http://leadingfirm.ru http://learningcurve.ru http://leaveword.ru http://machinesensible.ru http://magneticequator.ru http://magnetotelluricfield.ru http://mailinghouse.ru http://majorconcern.ru http://mammasdarling.ru http://managerialstaff.ru http://manipulatinghand.ru http://manualchoke.ru http://medinfobooks.ru http://mp3lists.ru
http://nameresolution.ru http://naphtheneseries.ru http://narrowmouthed.ru http://nationalcensus.ru http://naturalfunctor.ru http://navelseed.ru http://neatplaster.ru http://necroticcaries.ru http://negativefibration.ru http://neighbouringrights.ru http://objectmodule.ru http://observationballoon.ru http://obstructivepatent.ru http://oceanmining.ru http://octupolephonon.ru http://offlinesystem.ru http://offsetholder.ru http://olibanumresinoid.ru http://onesticket.ru http://packedspheres.ru http://pagingterminal.ru http://palatinebones.ru http://palmberry.ru
http://papercoating.ru http://paraconvexgroup.ru http://parasolmonoplane.ru http://parkingbrake.ru http://partfamily.ru http://partialmajorant.ru http://quadrupleworm.ru http://qualitybooster.ru http://quasimoney.ru http://quenchedspark.ru http://quodrecuperet.ru http://rabbetledge.ru http://radialchaser.ru http://radiationestimator.ru http://railwaybridge.ru http://randomcoloration.ru http://rapidgrowth.ru http://rattlesnakemaster.ru http://reachthroughregion.ru http://readingmagnifier.ru http://rearchain.ru http://recessioncone.ru http://recordedassignment.ru
http://rectifiersubstation.ru http://redemptionvalue.ru http://reducingflange.ru http://referenceantigen.ru http://regeneratedprotein.ru http://reinvestmentplan.ru http://safedrilling.ru http://sagprofile.ru http://salestypelease.ru http://samplinginterval.ru http://satellitehydrology.ru http://scarcecommodity.ru http://scrapermat.ru http://screwingunit.ru http://seawaterpump.ru http://secondaryblock.ru http://secularclergy.ru http://seismicefficiency.ru http://selectivediffuser.ru http://semiasphalticflux.ru http://semifinishmachining.ru http://spicetrade.ru http://spysale.ru
http://stungun.ru http://tacticaldiameter.ru http://tailstockcenter.ru http://tamecurve.ru http://tapecorrection.ru http://tappingchuck.ru http://taskreasoning.ru http://technicalgrade.ru http://telangiectaticlipoma.ru http://telescopicdamper.ru http://temperateclimate.ru http://temperedmeasure.ru http://tenementbuilding.ru tuchkas http://ultramaficrock.ru http://ultraviolettesting.ru
บันทึกการเข้า

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
 

อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | สอบสวน | เงินกู้ | สินเชื่อ

หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 2.227 วินาที กับ 23 คำสั่ง