ไทยจัดจ์

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก.

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
Facebook Page thaijudge

ข่าว:

ไทยจัดจ์ ปรึกษากฎหมายฟรี กระดาน ถาม ตอบ กระทู้ ปัญหา กฎหมาย ชุมชน กฎหมาย เนติบัณฑิต นิติศาสตร์ นิติกร ทนายความ อัยการ ผู้พิพากษา ติว เตรียมสอบ เนติบัณฑิต ตั๋วทนาย อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา ปรึกษากฎหมายฟรี สมัครสมาชิกจึงมองเห็นไฟล์แนบ วิธีสมัครสมาชิก ตั้งกระทู้ ค้นกฎหมาย ค้นฎีกา  

ผู้เขียน หัวข้อ: ประมวลกฎหมายอาญา ภาคภาษาอังกฤษ  (อ่าน 45987 ครั้ง)

หมอเค้ก

 • บุคคลทั่วไป
ประมวลกฎหมายอาญา ภาคภาษาอังกฤษ
« เมื่อ: มกราคม 07, 2010, 22:35:52 »
Section 1.- In This Code:
(1) "To commit an act dishonestly” means to do an act in order to procure, for himself or the other person, any advantage to which he is not entitled by law;
(2) "Public  way "  means  a land or waterway used by the public for  traffic , and includes  a railway  or tramway  used  for public  conveyance;
(3) " Public place” means a place to which the public has a right of entry:
(4) " Dwelling place” means a place used for dwelling. such as a house, shed, vessel, or floating house in which a human being dwells, it also includes the precinct of the place used for dwelling, whether it be enclosed or not ;
(5) " Arm” includes anything which is not a weapon by nature, but which is used or intended to be used as a weapon for causing grievous bodily harm;
(6) " To commit   an  act  of violence"  means  to do an act of violence against the  body or  mind of a person, Whether it be by physical force  or by any other  means, and included any act causing any person to be in a state of being unable to resist, whether it be using drug causing intoxication , by hypnotism or by any other similar  means;
(7) " Document"  means any paper or other material for expressing the meaning by letters, figures, plan or an other design, whether it be by way of printing, photographing or any other means, which is  evidence of such meaning ;
( 8 ) "Official  document"  means a  document  draw up or authenticated  by  an official  in the course of his duty, and includes  also a copy  of such document  authenticated by an official in the course  of his duty ;
(9) " Document of right” means a document evidencing the creation, modification, transfer, reservation or extinction of a right;
(10) "Signature” includes a finger - print and mark put to a document by a person in lieu of his signature;
(11) "Night" means the restraint, keeping in custody, detention, confinement or imprisonment;
(12) Custody” means the restraint, keeping in custody detention confinement or imprisonment
(13) Ransom” means a property or benefit demanded or given in exchange for the liberty of the person who is taken away held or confined
(14) Electronics Card means that:
(A) any documents or any other materials in any description, that issuer having issued to the person entitled to use, whether the name specified or not the data or cipher noted by applying the ways or electron electricity, electromagnet wave or any other similar ways and applying the ways of letters, figures, ciphers, identify number or symbols either able to be seen or not to be seen by the naked eyes;
(B) data, cipher, account _ number, any of set numbers of electron or figures which issuer having issued to the person entitled to use by any of documents or materials not to be issued, but there is the way to use in the same manner as (A); or
(C) Anything else to be used in corroboration of the electronic data for showing the relationship between person and electronic data by the object for specifying the owned person.”
ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links


บันทึกการเข้า

หมอเค้ก

 • บุคคลทั่วไป
Re: ประมวลกฎหมายอาญา ภาคภาษาอังกฤษ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 07, 2010, 22:39:36 »
มาตรา 1 ในประมวลกฎหมายนี้
(1) "โดยทุจริต" หมายความว่าเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ โดยที่ชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น
(2) "ทางสาธารณ" หมายความว่าทางบกหรือทางน้ำสำหรับ ประชาชนใช้ในการจราจร และให้หมายความรวมถึงทางรถไฟและทาง รถรางที่มีรถเดิน สำหรับประชาชนโดยสารด้วย
(3) "สาธารณสถาน" หมายความว่า สถานที่ใด ๆ ซึ่งประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้
(4) "เคหสถาน" หมายความว่า ที่ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัย เช่น เรือน โรง เรือ หรือแพ ซึ่งคนอยู่อาศัย และให้หมายความรวมถึงบริเวณของที่ ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยนั้นด้วย จะมีรั้วล้อมหรือไม่ก็ได้
(5) "อาวุธ" หมายความรวมถึงสิ่งซึ่งไม่เป็นอาวุธโดยสภาพแต่ซึ่งได้ ใช้หรือเจตนาจะใช้ประทุษร้ายร่างกายถึงอันตรายสาหัสอย่างอาวุธ
(6) "ใช้กำลังประทุษร้าย" หมายความว่า ทำการประทุษร้ายแก่กาย หรือจิตใจของบุคคล ไม่ว่าจะทำด้วยใช้แรงกายภาพหรือด้วยวิธีอื่นใด และให้ หมายความรวมถึงการกระทำใด ๆ ซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดอยู่ใน ภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ ไม่ว่าจะโดยใช้ยาทำให้มึนเมา การสกดจิตหรือ วิธีอื่นใดอันคล้ายคลึงกัน
(7) "เอกสาร" หมายความว่า กระดาษหรือวัตถุอื่นใดซึ่งได้ทำให้ ปรากฏความหมายด้วยตัวอักษร ตัวเลข ผัง หรือแผนแบบอย่างอื่นจะเป็นโดย วิธีพิมพ์ ถ่ายภาพหรือวิธีอื่นอันเป็นหลักฐานแห่งความหมายนั้น
( 8 ) "เอกสารราชการ" หมายความว่า เอกสารซึ่งเจ้าพนักงานได้ทำ ขึ้นหรือรับรองในหน้าที่ และให้หมายความรวมถึงสำเนาเอกสารนั้น ๆ ที่เจ้า พนักงานได้รับรองในหน้าที่ด้วย
(9) "เอกสารสิทธิ" หมายความว่า เอกสารที่เป็นหลักฐานแห่งการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ
(10) "ลายมือชื่อ" หมายความรวมถึงลายพิมพ์นิ้วมือและเครื่องหมาย ซึ่งบุคคลลงไว้แทนลายมือชื่อของตน
(11) "กลางคืน" หมายความว่า เวลาระหว่างพระอาทิตย์ตก และ อาทิตย์ขึ้น
(12) "คุมขัง" หมายความว่า คุมตัว ควบคุม ขัง กักขังหรือจำคุก
(13) "ค่าไถ่" หมายความว่า ทรัพย์สินหรือประโยชน์ที่เรียกเอา หรือให้เพื่อแลกเปลี่ยนเสรีภาพของผู้ถูกเอาตัวไป ผู้ถูกหน่วงเหนี่ยว หรือผู้ถูกกักขัง
(14) "บัตรอิเล็กทรอนิกส์" หมายความว่า
(ก) เอกสารหรือวัตถุอื่นใดไม่ว่าจะมีรูปลักษณะใดที่ผู้ออกได้ออกให้แก่ผู้มีสิทธิใช้ ซึ่งจะระบุชื่อหรือไม่ก็ตาม โดยบันทึกข้อมูลหรือรหัสไว้ด้วยการประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน ซึ่งรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทางแสงหรือวิธีการทางแม่เหล็กให้ปรากฏความหมายด้วยตัวอักษร ตัวเลข รหัส หมายเลขบัตร หรือสัญลักษณ์อื่นใดทั้งที่สามารถมองเห็นและมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
(ข) ข้อมูล รหัส หมายเลขบัญชี หมายเลขชุดทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องมือทางตัวเลขใดๆ ที่ผู้ออกได้ออกให้แก่ผู้มีสิทธิใช้ โดยมิได้มีการออกเอกสารหรือวัตถุอื่นใดให้ แต่มีวิธีการใช้ในทำนองเดียวกับ (ก) หรือ
(ค) สิ่งอื่นใดที่ใช้ประกอบกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของ
(15) "หนังสือเดินทาง" หมายความว่า เอกสารสำคัญประจำตัวไม่ว่าจะมีรูปลักษณะใด ที่รัฐบาลไทย รัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศออกให้แก่บุคคลใด เพื่อใช้แสดงตน ในการเดินทางระหว่างประเทศ และให้หมายความรวมถึงเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางและ แบบหนังสือเดินทางที่ยังไม่ได้กรอกข้อความเกี่ยวกับผู้ถือหนังสือเดินทางด้วย"
บันทึกการเข้า

หมอเค้ก

 • บุคคลทั่วไป
Re: ประมวลกฎหมายอาญา ภาคภาษาอังกฤษ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 07, 2010, 22:42:06 »
Section 2 .- A person shall be criminally punished only when the act done by such person is provided to be an offence and the punishment is defined by the law in force at the time of the doing of such act, and the punishment to be inflicted upon the offender shall be that provided by the law
If, according to the law as provided afterwards, such act is no more an   offence, the person doing such act shall relieved from being an offender ; and, if there is a final judgment inflicting the punishment, such person shall be deemed as not having ever been convicted by the judgment for committing such offence. lf, however, such person is still undergoing the punishment, the punishment shall forthwith terminate.
บันทึกการเข้า

หมอเค้ก

 • บุคคลทั่วไป
Re: ประมวลกฎหมายอาญา ภาคภาษาอังกฤษ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 07, 2010, 22:44:00 »
มาตรา 2 บุคคลจักต้องรับโทษในทางอาญาต่อเมื่อได้กระทำการ อันกฎหมายที่ใช้ในขณะกระทำนั้นบัญญัติเป็นความผิดและกำหนด โทษไว้และโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดนั้น ต้องเป็นโทษที่ บัญญัติไว้ในกฎหมาย
ถ้าตามบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง การกระทำ เช่นนั้นไม่เป็นความผิดต่อไป ให้ผู้ที่ได้กระทำการนั้นพ้นจากการ เป็นผู้กระทำความผิด และถ้าได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษแล้ว ก็ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดนั้น ถ้ารับ โทษอยู่ก็ให้การลงโทษนั้นสิ้นสุดลง
บันทึกการเข้า

หมอเค้ก

 • บุคคลทั่วไป
Re: ประมวลกฎหมายอาญา ภาคภาษาอังกฤษ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 09, 2010, 19:30:47 »
กำลังทำแปลมาตรา3 และ4 อยู่นะคะ ใจเย็นๆค่ะ ได้อ่านกันแน่นอน :P
บันทึกการเข้า

มังกร

 • Newbie
 • *
 • คะแนนความดี: 3
 • กระทู้: 24
  • ดูรายละเอียด
Re: ประมวลกฎหมายอาญา ภาคภาษาอังกฤษ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 10, 2010, 08:30:46 »
หมอเค้ก แปล มาตราที่สำคัญๆก็น่าจะพอนะ ไม่ต้องแปลหมดหรอกครับ
อีกอย่าง พวกนี้เค้ามีขายตามร้านหนังสือแล้ว
ผมว่าหมอเค้กแปลบทความทางกฎหมาย หรือ พวกคำถามคำตอบที่น่าจะออกสอบ
ในการสอบ อัยการ หรือ ศาล ดีกว่านะครับ
บันทึกการเข้า

หมอเค้ก

 • บุคคลทั่วไป
Re: ประมวลกฎหมายอาญา ภาคภาษาอังกฤษ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 11, 2010, 21:42:06 »
อ๋อค่ะ แต่ไม่เป็นไรหรอกค่ะ ถ้าหมอว่างหมอก็จะเข้ามานั่งพิมพ์ให้อ่านกันได้ เพราะอย่างบางท่านมีประมวลเล่มเดียวก็น่าจะพอ ส่วนที่หมอจัดทำนี้สำหรับอ่านเพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติมค่ะ แต่ที่คุณมังกรเสนอมาก็ดีนะคะ เอาเป็นว่าหมอจะหามาเพิ่มให้แล้วกันค่ะ ตามคำขอ (ช่วงนี้หมอต้องขอเว้นระยะสักพักนะคะ รอสอบเสร็จก่อน หวังว่าคงไม่ว่ากันนะคะ )
บันทึกการเข้า

ควายน้อย

 • Newbie
 • *
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 4
  • ดูรายละเอียด
Re: ประมวลกฎหมายอาญา ภาคภาษาอังกฤษ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2010, 15:15:01 »
This website provides many materials including Thai penal code, worth to be considered
V
V

http://www.thailaws.com/
บันทึกการเข้า

Vanatta

 • Newbie
 • *
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 1
  • ดูรายละเอียด
Re: ประมวลกฎหมายอาญา ภาคภาษาอังกฤษ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 26, 2011, 09:56:12 »
Wow,that' great ka.
It's very useful site. ^^
บันทึกการเข้า

KS01

 • Newbie
 • *
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 5
  • ดูรายละเอียด
  • เว็บไซต์
  • อีเมล์
Re: ประมวลกฎหมายอาญา ภาคภาษาอังกฤษ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2011, 10:54:44 »
ขอบคุณที่มีจิตกรุณา :-*
บันทึกการเข้า

chlorophill

 • Newbie
 • *
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 17
  • ดูรายละเอียด
  • เว็บไซต์
Re: ประมวลกฎหมายอาญา ภาคภาษาอังกฤษ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2011, 17:40:20 »
ขอบคุณครับ  :-*
บันทึกการเข้า

jimpisit

 • Newbie
 • *
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 8
  • ดูรายละเอียด
Re: ประมวลกฎหมายอาญา ภาคภาษาอังกฤษ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: เมษายน 20, 2013, 15:50:53 »
ขอบคุณครับ
บันทึกการเข้า

cannavarojo9

 • Newbie
 • *
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 1
  • ดูรายละเอียด
Re: ประมวลกฎหมายอาญา ภาคภาษาอังกฤษ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2018, 14:20:52 »
ขอบคุณที่มีจิตกรุณา :-*


Gclub สล็อตออนไลน์ ทางเข้า maxbet
บันทึกการเข้า

Flatvacx

 • Newbie
 • *
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 2
  • ดูรายละเอียด
  • เว็บไซต์
Re: ประมวลกฎหมายอาญา ภาคภาษาอังกฤษ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2019, 15:42:20 »
อันนี้คือล่าสุดแล้วใช่ใหมครับ
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Hero Member
 • *****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 1650
  • ดูรายละเอียด
Re: ประมวลกฎหมายอาญา ภาคภาษาอังกฤษ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2020, 17:53:26 »
Go to Roku page roku activation record enter Roku com activation code appeared on Roku TV. My Roku com activate not working use new Roku code.
บันทึกการเข้า

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links

mahi01

 • Hero Member
 • *****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 1650
  • ดูรายละเอียด
Re: ประมวลกฎหมายอาญา ภาคภาษาอังกฤษ
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2020, 12:34:24 »
Try office setup with product key which is very easy to install, download and redeem. Use of it is also simple and the user can learn the use of it easily. Online Support&help option is also available in all application which provides an instant guideline. install microsoft office 365 with product key Microsoft Office Setup is the complete bundle of Microsoft  programs as it takes to the a variety of jobs, servers, and affiliations like PowerPoint, Excel, Word, Outlook, Publisher, OneNote, and Access.
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Hero Member
 • *****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 1650
  • ดูรายละเอียด
Re: ประมวลกฎหมายอาญา ภาคภาษาอังกฤษ
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2020, 12:34:39 »

A progressing Microsoft statement gives some comprehension of how the association designs the landing of new Office 365 ProPlus features. download office 365 online Microsoft uses the equivalent "channels" language for MS Office 365 ProPlus incorporates revives as it does with Windows 10 feature invigorates. To activate office setup you need to visit enter office setup product key   where you can find what all you can do on office setup.
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Hero Member
 • *****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 1650
  • ดูรายละเอียด
Re: ประมวลกฎหมายอาญา ภาคภาษาอังกฤษ
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2020, 12:34:48 »

office Remote turns your phone into a smart remote that interacts with Microsoft Office on your PC. office setup and enter 25 product key The app lets you control Word, Excel, and PowerPoint from across the room, so you can walk around freely during presentations. You will use your Microsoft account for everything you do with Office . download office 2016 If you use a Microsoft service, such as Outlook.com, OneDrive, Xbox Live, or Skype, you already have an account.

Be more innovative and accomplish what is important with Outlook, OneDrive, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, SharePoint, Microsoft Teams, Yammer, and that's only the tip. www.office.com/myaccount For more details go through the links: Log in with Microsoft Account using Id and password associated with the copy of MS office you have bought Office 365 login   Setup Office 365/2019.
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Hero Member
 • *****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 1650
  • ดูรายละเอียด
Re: ประมวลกฎหมายอาญา ภาคภาษาอังกฤษ
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2020, 12:35:01 »
Simple Ways to Activate MS Office Setup. For activating the Office setup, you need to access Office website or by using the product key in one of the Office applications. office install In case, you purchased a retail version of Office setup, and then you will find a 25 digit product key in the package. Have a glimpse on the listed below points and know how. McAfee antivirus works as a shield of device. It protect against virus, malware, online threats etc. You can easily download, install and activate McAfee products through I have mcafee product key   When you will go with this link, you can follow the process of downloading, installing and activating McAfee with activation code.
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Hero Member
 • *****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 1650
  • ดูรายละเอียด
Re: ประมวลกฎหมายอาญา ภาคภาษาอังกฤษ
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2020, 12:35:11 »

On the off chance that you need to reinstall office or fix it, you can reverify your item key on setup page and can download more established form of office. Microsoft Office is an application software. office setup with product key It is used in most of the businesses and organizations Install office setup on your Pc's to get best advantage of it. Office 365 login mostly used tasks are ms-word, Ms-excel and Ms-powerpoint.
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Hero Member
 • *****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 1650
  • ดูรายละเอียด
Re: ประมวลกฎหมายอาญา ภาคภาษาอังกฤษ
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2020, 12:35:22 »

McAfee inception with Mcafee antivirus gives all-around protection blocking all the bothersome perils, malware disease which can hurt your PC.mcafee my account Introduce mcafee antivirus in your PC with high class experts and best tech group. Simply ring us and we are prepared to help you till the last moment of establishment  mcafee product activation   visit here.
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Hero Member
 • *****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 1650
  • ดูรายละเอียด
Re: ประมวลกฎหมายอาญา ภาคภาษาอังกฤษ
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2020, 12:35:32 »

If you want to protect all the important data files as well as laptops to get damaged may download McAfee activate for your protection. mcafee activate enter code Mcafee is a standout amongst the best antivirus to ensure your computer,laptop and otherdevices fromvirus attacks.Mcafee program shield your PC from infection. in the event that you need to introduce mcafee in your pc, visit: mcafee activate   for complete establishment and initiation.
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Hero Member
 • *****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 1650
  • ดูรายละเอียด
Re: ประมวลกฎหมายอาญา ภาคภาษาอังกฤษ
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2020, 12:35:41 »
Activate your product. Activation normally occurs when you install your software, but if it hasn't, you can activate at any time. 1 Right-click the McAfee icon in your taskbar. 2 From the menu, select Activate. Activating the McAfee via enter mcafee key code  could be the one-stop solution to all the security concern. McAfee is a renowned and trusted American based MNC which is popular for producing the antivirus enter your product key 25 character software to protect the device against the online attacks.
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Hero Member
 • *****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 1650
  • ดูรายละเอียด
Re: ประมวลกฎหมายอาญา ภาคภาษาอังกฤษ
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2020, 12:36:03 »

Enter 25 digit activation code is necessary to activate mcafee product key. mcafee download McAfee is an antivirus software that helps you protect your device and personal / important information or data from Threats, Viruses, Malware, Trojans, and so on.mcafee antivirus is widely used aantivirus helps to detect and neutralize computer virus, the mail worms,the trojan programs,and also helps your system free of virus and other malware is quite a daily challenge. for more details  visit enter mcafee activation code   here.
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Hero Member
 • *****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 1650
  • ดูรายละเอียด
Re: ประมวลกฎหมายอาญา ภาคภาษาอังกฤษ
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2020, 12:36:24 »


Mcafee Product Activation web based utilizing the web is simple. Go to the official site and buy it. Spare it, run it and go through some simple guidance and concur every one of the setup. When you open, it demonstrates an alarm about Activation. mcafee install Dynamic mcafee online item key on the web. An item key is of 25-characters and it. mcafee antivirus is broadly utilized antivirus recognizes and kill PC infection, the infected mail ,the malware programs,and  download mcafee enables your framework to free of infection and other malware is a serious every day challenge.
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Hero Member
 • *****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 1650
  • ดูรายละเอียด
Re: ประมวลกฎหมายอาญา ภาคภาษาอังกฤษ
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2020, 12:36:36 »
To protect your device from being damaged and hacked mcafee product key , user is advised to use mcafee antivirus. Get started with mcafee today at enter mcafee key code   You can find the McAfee Activation Code by signing into your McAfee account at mcafee download   Or, you can also use the accompanying alternatives to fetch the code. You can also find the activation code in the package of the McAfee antivirus software you got from the retail store. McAfee Activate! you can start incitation with enter thing code/key at  and visit for more nuances.Introduce mcafee item with no issue. We give best establishment benefit. visit: enter mcafee activation code   today.
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Hero Member
 • *****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 1650
  • ดูรายละเอียด
Re: ประมวลกฎหมายอาญา ภาคภาษาอังกฤษ
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2020, 12:36:51 »

Mcafee.com/activate- Find the easy way to download, install and activate McAfee Antivirus, type the 25-digit product key at mcafee 25 digit activation code   Protect your PC from virus, spam, spyware, and malware. McAfee provides the latest antivirus software, spyware removal and internet security for your home or home office.Install mcafee antivirus in your computer with high class professionals and best tech team. Just ring us and we are ready to assist you till the last minute of installation mcafee activate enter code visit here.

McAfee Activate is a certain shot way you can deal with the issues with the initiation procedure.  activate my mcafee product key Our McAfee group endeavors to acquire the best tech help for your benefit. download mcafee with activation code Download McAfee from  and McAfee antivirus install. after installation, you can follow steps for McAfee product download with activation code menu to activate McAfee. mcafee installation with product key McAfee Activate is a certain shot way you can deal with the issues with the initiation procedure. Our McAfee group endeavors to acquire the best tech help for your benefit.
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Hero Member
 • *****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 1650
  • ดูรายละเอียด
Re: ประมวลกฎหมายอาญา ภาคภาษาอังกฤษ
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2020, 12:37:02 »

Download norton antivirus to make your computer virus free with the best support and tech team. Feel free to contact us. norton security Norton web security is commonly used antivirus gives the least requesting to use and most intutive affirmation for your PC and your mobiles .present it and negligence viruses,spyware,root-units - , Download norton 360 hackers. norton com setup with product key for more nuances visit.

บันทึกการเข้า

mahi01

 • Hero Member
 • *****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 1650
  • ดูรายละเอียด
Re: ประมวลกฎหมายอาญา ภาคภาษาอังกฤษ
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2020, 12:37:11 »

To enact the Norton setup, select the Activate Now option at the base. To recharge the membership for Norton, select the Help choice and snap on Enter item key. norton download Cautiously type the right Norton item key in the clear. Snap on the Next catch.Go through with for more details.Download Norton Mobile Security and Antivirus application that can shield your records from getting affected from any online malware or contamination norton enter setup product key norton setup product key.
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Hero Member
 • *****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 1650
  • ดูรายละเอียด
Re: ประมวลกฎหมายอาญา ภาคภาษาอังกฤษ
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2020, 12:37:21 »
Go to the Norton Security Online page and click Get Norton Security Online. Type in your Xfinity ID and password, if you're asked. Create a Norton account, then sign in. download norton with key code Choose whether you want to install it on this device or another one. Start your installation. Click Run. Let the program run. If Windows asks for permission, click Yes.To install Norton Security Online on a different computer, log in to that computer and then download Norton. Comcast now offers Norton Security Online instead of Norton Security Suite, and it is available at the Xfinity website. norton setup You are not required to update to Norton Security Online. Norton Security Online has a new look and feel.
บันทึกการเข้า

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links

mahi01

 • Hero Member
 • *****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 1650
  • ดูรายละเอียด
Re: ประมวลกฎหมายอาญา ภาคภาษาอังกฤษ
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2020, 12:37:38 »


Download Norton Security. Manage Users & Alerts. Reset My Password. Find My Account Number. Monitor Home Security. Upgrade My Service. Find My Xfinity ID. Get Help & Support. norton install with product key Program My Remote. Submit Feedback. Find an Xfinity Store. Move My Services. Run Internet Speed Test. Bundles & Promotions. Customer Guarantee. Compare the Competition.Norton Internet Security gave you virus protection. Norton 360 gives you much more. norton setup product key install Norton 360 plans give you device security to help protect PCs, Mac® and mobile devices against viruses and malware, plus new ways to help protect your devices and online privacy – all in a single solution.
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Hero Member
 • *****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 1650
  • ดูรายละเอียด
Re: ประมวลกฎหมายอาญา ภาคภาษาอังกฤษ
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2020, 12:37:58 »


Norton help to verify your devices against antiviruses and help to progress and keep up your information from compitetior. Present norton in your pc norton.com/setup click here for nuances. Norton web security is commonly used antivirus gives the least requesting to use and most intutive affirmation for your PC and your mobiles .norton internet security present it and negligence viruses,spyware,root-units - Download norton 360 hackers.for more nuances visit. After you buy Norton Antivirus visit norton security sign in to norton account then enter norton product for Norton Setup or Install Norton Antivirus.
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Hero Member
 • *****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 1650
  • ดูรายละเอียด
Re: ประมวลกฎหมายอาญา ภาคภาษาอังกฤษ
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2020, 12:38:08 »

Norton AntiVirus is an anti-virus and anti-malware software product, developed and distributed by Symantec Corporation since 1991 as part of its Norton family of computer security products. norton setup with key It uses signatures and heuristics to identify viruses. Norton offers support to install the software on the computer same way we, norton download here at superb support offers premium services to support the user to install Norton and other antivirus programs and other computer related issues.
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Hero Member
 • *****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 1650
  • ดูรายละเอียด
Re: ประมวลกฎหมายอาญา ภาคภาษาอังกฤษ
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2020, 12:38:17 »

Norton Antivirus is a kind of software program that protects your computer and stops viruses, spyware, worms and Trojan horses from computer. norton setup enter product key Norton Setup or its product-related trademarks, names, Images or logo are the property of its owner i.e, https://my.norton.com/home/setup Norton or of their respective owner, we disclaim any ownership in such conditions or if you find any issue feel free to email us. Norton help to verify your devices against antiviruses and help to progress and keep up your information from compitetior. Present norton in your pc https://my.norton.com/onboard/home/setup   click here for nuances.
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Hero Member
 • *****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 1650
  • ดูรายละเอียด
Re: ประมวลกฎหมายอาญา ภาคภาษาอังกฤษ
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2020, 12:38:28 »

Webroot AntiVirus is a not too bad, secure program that successfully sees and shields you from Mac malware. webroot download already purchased It has safe program remembers that single work for Safari, which also makes Webroot's less practical at perceiving a couple of Windows perils. Webroot digital security is an extreme web security suite for complete assurance against the present different scope of danger on windows. key highlights are 100% secure shopping, 1 snap infection examining, pernicious site separating, unblock antivirus. webroot key code activation if you need to introduce it at that point visit our site:
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Hero Member
 • *****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 1650
  • ดูรายละเอียด
Re: ประมวลกฎหมายอาญา ภาคภาษาอังกฤษ
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2020, 12:38:39 »

Webroot AntiVirus keeps watch on obscure projects until its cerebrum in the cloud goes to a judgment. The small nearby program clears out the assailant and turns around its activities. install webroot secureanywhere with key code It's an exceptionally unordinary framework, however testing demonstrates that it carries out the responsibility, and does it well.Webroot SecureAnywhereMobile Free keeps you secure when perusing,  shopping, and depending on your Android gadget. webroot secureanywhere download with key code This application utilizes the Device Administrator authorization.

บันทึกการเข้า

mahi01

 • Hero Member
 • *****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 1650
  • ดูรายละเอียด
Re: ประมวลกฎหมายอาญา ภาคภาษาอังกฤษ
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2020, 12:38:55 »
webroot is a simply used software,install extreme digital security at webroot safe or at , webroot secureanywhere click here to download webroot safe. Webroot AntiVirus is a decent, secure program that effectively perceives and shields you from Mac malware. It has safe program includes that solitary work in Safari, which additionally makes Webroot's less viable at recognizing a few Windows dangers. best buy webroot install Go to the link for more information: 

webroot is a light weighted software,install extreme digital security at webroot safe or at webroot safe introduce ,click here to download webroot safe. install webroot safe Download Webroot Geek Squad Antiviurs If you own a device or system and you are connecting it to internet or another device then you must have antivirus software. webroot download with key code best buy Virus or any risky threat like Malware, Trojan, Spyware, Rootkit or online hacking or attack can steal your data and damage your system.
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Hero Member
 • *****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 1650
  • ดูรายละเอียด
Re: ประมวลกฎหมายอาญา ภาคภาษาอังกฤษ
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2020, 12:39:12 »
Much obliged to you for picking Webroot web security. You're nearly secured! Essentially complete the accompanying strides beneath to finish your introduce. install webroot with key code Antivirus programming, for example, Webroot SecureAnywhere Antivirus baffles malware in two or three different ways. install webroot with key code It filters information and squares infections that it recognizes. webroot secureanywhere What's more, it evacuates malware that is as of now held up in a PC.

บันทึกการเข้า

mahi01

 • Hero Member
 • *****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 1650
  • ดูรายละเอียด
Re: ประมวลกฎหมายอาญา ภาคภาษาอังกฤษ
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2020, 12:39:21 »

Webroot cyber security is a ultimate internet security suite for complete protection against today's diverse range of threat on windows. key features are 100% secure secure shopping, webroot key code 1 click virus scanning, malicious website filtering, unblock antivirus.if you want to install it then visit our site:Get instant help for downloading webroot antivirus to protect your device appoint enter webroot keycode   where you can find all your problems solved.
บันทึกการเข้า

mahi01

 • Hero Member
 • *****
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 1650
  • ดูรายละเอียด
Re: ประมวลกฎหมายอาญา ภาคภาษาอังกฤษ
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2020, 12:39:29 »

Click on webroot download with key code to download your Webroot antivirus product and also get Webroot Installation Help at webroot.com/safe.Webroot Support Help.Webroot is a best-known antivirus software protects your devices against phishing, ransom attacks, viruses and malwares. webroot key code visit here for more details : URL , It can keep your data, files and essential information safe and also scan your files against online threat. 
บันทึกการเข้า

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
 

อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | สอบสวน | เงินกู้ | สินเชื่อ

หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.174 วินาที กับ 22 คำสั่ง