ไทยจัดจ์

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก.

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
Facebook Page thaijudge

ข่าว:

ไทยจัดจ์ ปรึกษากฎหมายฟรี กระดาน ถาม ตอบ กระทู้ ปัญหา กฎหมาย ชุมชน กฎหมาย เนติบัณฑิต นิติศาสตร์ นิติกร ทนายความ อัยการ ผู้พิพากษา ติว เตรียมสอบ เนติบัณฑิต ตั๋วทนาย อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา ปรึกษากฎหมายฟรี สมัครสมาชิกจึงมองเห็นไฟล์แนบ วิธีสมัครสมาชิก ตั้งกระทู้ ค้นกฎหมาย ค้นฎีกา  

ผู้เขียน หัวข้อ: e-magazine ฉบับที่ 38  (อ่าน 2913 ครั้ง)

หมอเค้ก

  • บุคคลทั่วไป
e-magazine ฉบับที่ 38
« เมื่อ: ธันวาคม 15, 2010, 13:57:30 »

เมาแล้วขับ ระวังเจอคุก

     ช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ 2554 ที่จะมาถึงนี้ หลายคนที่ทำงานต่างท้องที่หรือในกรุงเทพฯ ต้องเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัด คงหลีกเลี่ยงการสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ทนายคลายทุกข์จึงขอนำตัวอย่างคดี เมาแล้วขับ เพื่อเตือนสติของผู้ขับขี่ที่ชอบดื่มสุรา ให้ระวังตัวให้ดี เพราะคดีนี้โชคดีที่เมาแล้วขับ ถูกจับและเสียค่าปรับ แต่หากเขาโชคร้าย เมาแล้วขับ เกิดอุบัติเหตุ อาจทำให้เขาไปไม่ถึงที่หมาย จนถึงอาจจะเสียคนที่รักหรือจากกันไปตลอดกาล
     
     เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2553 เวลากลางวัน จำเลยได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถทุกประเภท ชนิดที่ 2 ฉบับที่ 1 กท.02117/50 ออกให้โดยนายทะเบียนจังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 วันอนุญาต 19 กรกฎาคม 2550 วันสิ้นอายุ 18 กรกฎาคม 2553 จำเลยขับรถรับจ้างสาธารณะ (แท็กซี่) หมายเลขทะเบียน... กรุงเทพมหานคร แล่นไปตามถนนเอกชัย โดยจำเลยขับรถในขณะเมาสุรามีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายวัดได้ 180 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ซึ่งเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย เหตุเกิดที่แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43(2), 160 ตรี และสั่งพักใบอนุญาตขับขี่ของจำเลยมีกำหนดไม่น้อยกว่า 6 เดือน

     จำเลยให้การรับสารภาพ

     ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43 (2), 160 ตรี วรรคหนึ่ง จำคุก 3 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพ มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 1 เดือน 15 วัน ให้พักใบอนุญาตขับขี่มีกำหนด 6 เดือน

     จำเลยอุทธรณ์ขอให้รอการลงโทษและยกคำขอในส่วนการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่
ศาลอุทธรณ์ตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว เห็นว่า พฤติการณ์แห่งคดีเป็นเรื่องไม่ร้ายแรงนัก ประกอบจำเลยไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อน เห็นควรให้โอกาสกลับตนเป็นพลเมืองดี จึงเห็นควรรอการลงโทษให้จำเลย แต่เพื่อให้จำเลยหลาบจำเห็นควรลงโทษปรับอีกสถานหนึ่งและคุมความประพฤติไว้ด้วย อุทธรณ์ของจำเลยฟังขึ้น ส่วนที่จำเลยอุทธรณ์ยกคำขอในส่วนการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่นั้น เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 160 ตรี วรรคหนึ่ง มีความหมายเพียงว่า เมื่อศาลพิพากษาลงโทษผู้ใดมาตรานี้แล้วให้ศาลสั่งพักใบอนุญาตขับขี่ของผู้ขับมีกำหนดไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ด้วย อันเป็นบทบังคับศาลต้องมีคำสั่งดังกล่าว ดังนั้น เมื่อศาลชั้นต้นลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 160 ตรี วรรคหนึ่งแล้ว ย่อมต้องมีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของจำเลยไม่น้อยกว่า 6 เดือน ด้วย อุทธรณ์ข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

     พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ปรับ 8,000 บาท อีกสถานหนึ่ง ลดโทษให้กึ่งหนึ่งแล้ว คงปรับ 4,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ให้คุมความประพฤติจำเลย โดยให้จำเลยไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ 3 เดือนต่อครั้ง มีกำหนด 1 ปี กับให้จำเลยกระทำกิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ตามที่พนักงานคุมประพฤติและจำเลยเห็นสมควร เป็นเวลา 15 ชั่วโมง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29,30 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

     ตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

     พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522

     มาตรา 43 ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถ

     (2) ในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น

     มาตรา 160 ตรี ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 43 (2) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่าหกเดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่

     ประมวลกฎหมายอาญา

     มาตรา 29 ผู้ใดต้องโทษปรับและไม่ชำระค่าปรับภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลพิพากษา ผู้นั้นจะต้องถูกยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ หรือมิฉะนั้นจะต้องถูกกักขังแทนค่าปรับ แต่ถ้าศาลเห็นเหตุอันควรสงสัยว่าผู้นั้นจะหลีกเลี่ยงไม่ชำระค่าปรับ ศาลจะสั่งเรียกประกันหรือจะสั่งให้กักขังผู้นั้นแทนค่าปรับไปพลางก่อนก็ได้
     
     ความในวรรคสองของมาตรา 24 มิให้นำมาใช้บังคับแก่การกักขังแทนค่าปรับ

     มาตรา 30 ในการกักขังแทนค่าปรับ ให้ถืออัตราสองร้อยบาทต่อหนึ่งวัน และไม่ว่าในกรณีความผิดกระทงเดียวหรือหลายกระทง ห้ามกักขังเกินกำหนดหนึ่งปี เว้นแต่ในกรณีที่ศาลพิพากษาให้ปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทขึ้นไป ศาลจะสั่งให้กักขังแทนค่าปรับเป็นระยะเวลาเกินกว่าหนึ่งปีแต่ไม่เกินสองปีก็ได้

     ในการคำนวณระยะเวลานั้น ให้นับวันเริ่มกักขังแทนค่าปรับรวมเข้าด้วย และให้นับเป็นหนึ่งวันเต็มโดยไม่ต้องคำนึงถึงจำนวนชั่วโมง

     ในกรณีที่ผู้ต้องโทษปรับถูกคุมขังก่อนศาลพิพากษา ให้หักจำนวนวันที่ถูกคุมขังนั้นออกจากจำนวนเงินค่าปรับ โดยถืออัตราสองร้อยบาทต่อหนึ่งวัน เว้นแต่ผู้นั้นต้องคำพิพากษาให้ลงโทษทั้งจำคุกและปรับ ในกรณีเช่นว่านี้ ถ้าจะต้องหักจำนวนวันที่ถูกคุมขังออกจากเวลาจำคุกตามมาตรา 22 ก็ให้หักออกเสียก่อน เหลือเท่าใดจึงให้หักออกจากเงินค่าปรับ

     เมื่อผู้ต้องโทษปรับถูกกักขังแทนค่าปรับครบกำหนดแล้ว ให้ปล่อยตัวในวันถัดจากวันที่ครบกำหนด ถ้านำเงินค่าปรับมาชำระครบแล้วให้ปล่อยตัวไปทันที

     มาตรา 56 ผู้ใดกระทำความผิดซึ่งมีโทษจำคุก และในคดีนั้นศาลจะลงโทษจำคุกไม่เกินสามปี ถ้าไม่ปรากฏว่าผู้นั้นได้รับโทษจำคุกมาก่อน หรือปรากฏว่าได้รับโทษจำคุกมาก่อน แต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ เมื่อศาลได้คำนึงถึงอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ และสิ่งแวดล้อมของผู้นั้น หรือสภาพความผิดหรือเหตุอื่นอันควรปรานีแล้ว เห็นเป็นการสมควร ศาลจะพิพากษาว่าผู้นั้น มีความผิดแต่รอการกำหนดโทษไว้หรือกำหนดโทษแต่รอการลงโทษไว้แล้วปล่อยตัวไป เพื่อให้โอกาสผู้นั้นกลับตัวภายในระยะเวลาที่ศาลจะได้กำหนด แต่ต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่ศาลพิพากษา โดยจะกำหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของผู้นั้นด้วยหรือไม่ก็ได้

     มาตรา 78 เมื่อปรากฏว่ามีเหตุบรรเทาโทษ ไม่ว่าจะได้มีการเพิ่มหรือการลดโทษตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นแล้วหรือไม่ ถ้าศาลเห็นสมควรจะลดโทษไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดนั้นก็ได้

                                                                ……………………………………………………………….
                                                         
                                                             ขอขอบคุณพี่ๆจาก ทีมงานทนายคลายทุกข์ ทุกๆท่านค่ะ
ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links


บันทึกการเข้า

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
 

อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | สอบสวน | เงินกู้ | สินเชื่อ

หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.445 วินาที กับ 21 คำสั่ง