ไทยจัดจ์

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก.

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
Facebook Page thaijudge

ข่าว:

ไทยจัดจ์ ปรึกษากฎหมายฟรี กระดาน ถาม ตอบ กระทู้ ปัญหา กฎหมาย ชุมชน กฎหมาย เนติบัณฑิต นิติศาสตร์ นิติกร ทนายความ อัยการ ผู้พิพากษา ติว เตรียมสอบ เนติบัณฑิต ตั๋วทนาย อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา ปรึกษากฎหมายฟรี สมัครสมาชิกจึงมองเห็นไฟล์แนบ วิธีสมัครสมาชิก ตั้งกระทู้ ค้นกฎหมาย ค้นฎีกา  

แสดงกระทู้
This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.
    Messages   Topics Attachments  

  Messages - saibennn
หน้า: [1]
1  หมวดกฎหมาย / ฎีกา / Re: ฏีกา..การจราจรติดขัดไม่ใช่เหตุสุดวิสัย!! เมื่อ: เมษายน 15, 2019, 14:42:18
เป็นเตือนใจในการปฏิบัติหน้าที่การเป็นทนายความเป็นอย่างดี ทนายความควรดำเนินการยื่นอุทธรณ์หรือขยายระยะเวลาอุทธรณ์ก่อนสิ้นระยะเวลาอุทธรณ์ ไม่น้อยว่า ๓ วัน เพื่อป้องกันความผิดพลาด หากพลาดแล้ว จะเป็นเช่นเดียวกับฎีกาดังกล่าว เพราะสุดท้ายแล้วหากพ้นกำหนด มันจะแก้ไขยากครับ
2  หมวดกฎหมาย / ปรึกษากฎหมายฟรี เนติบัณฑิต / Re: ลูกจ้างไม่ได้รับเงินเดือน เมื่อ: มกราคม 28, 2019, 11:20:15
อาจเป็นกรณีเลิกจ้างไม่เป็นธรรม แต่ในเรื่องค่าชดเชย ไม่มีิสิทธิครับ เพราะทำงานไม่ถึงระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด คงเรียกได้เพียงค่าเลิกจ้างไ่ม่เป็นธรรมเท่านั้น ลองปรึกษา นิติกรของศาลแรงงานและเพื่อร่างฟ้องให้ครับ
3  หมวดกฎหมาย / ปรึกษากฎหมายฟรี เนติบัณฑิต / การปล่อยเงินกู้นอกระบบ ทางกฎหมายแล้วมีผลอย่างไร เมื่อ: มกราคม 28, 2019, 11:16:54
การปล่อยเงินกู้นอกระบบ ทางกฎหมายแล้ว มีผลอย่างไรนั้น เรามาดูกันเลยครับ
การทำสัญญากู้ยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดย่อมมีนิติกรรมที่อาจแยกได้เป็นสองส่วนได้แก่ ส่วนที่ ๑ การกู้ยืมเงินและส่วนที่ ๒ การคิดดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด ในส่วนการกู้เงินนั้น วัตถุประสงค์ย่อมไม่ต้องห้ามตามกฎหมายจึงไม่ตกเป็นโมฆะ แต่ในส่วนการคิดดอกเบี้ยเกินอัตรานั้น เป็นนิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์ต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายตามพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราฯ จึงตกเป็นโมฆะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๐ แต่เนื่องจากตามพฤติการณ์อาจสันนิษฐานได้ว่าคู่กรณีมีเจตนาแยกส่วนไม่เป็นโมฆะออกจากส่วนที่เป็นโมฆะ ดังนั้น ในส่วนการคิดดอกเบี้ยเกินอัตรานั้นตกเป็นโมฆะ
      คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1647/2549
สัญญากู้ยืมเงินส่วนที่เกิน 350,000 บาท เป็นดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงินที่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนด แล้วนำมารวมเข้าเป็นต้นเงินกู้ที่ทำขึ้นใหม่เป็นดอกเบี้ยต้องห้ามตาม ป.พ.พ. มาตรา 654 และพ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2475 มาตรา 3 (ก) ส่วนของต้นเงินที่มาจากดอกเบี้ยที่ไม่ชอบทั้งหมดย่อมตกเป็นโมฆะ แต่ไม่ทำให้ส่วนของต้นเงินที่ชอบจำนวน 350,000 บาท เสียไปด้วย เพราะพึงสันนิษฐานโดยพฤติการณ์แห่งกรณีได้ว่าโจทก์จำเลยเจตนาให้ส่วนที่ไม่เป็นโมฆะแยกออกจากส่วนที่เป็นโมฆะได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 173 โจทก์จึงคงมีสิทธิเรียกร้องตามสัญญากู้ยืมเงินในส่วนที่ชอบคือต้นเงิน 350,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 19 มกราคม 2540 ซึ่งเป็นวันทำสัญญากู้ยืมเงินที่โจทก์นำมาเป็นมูลฟ้อง ดังนั้น ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 7 ให้จำเลยชำระดอกเบี้ยนับแต่วันที่ 19 มกราคม 2536 ซึ่งเป็นวันที่กู้ยืมเงินตามสัญญากู้ยืมเงินฉบับก่อน ทั้งที่โจทก์มิได้ฟ้องขอให้บังคับ จึงเป็นการพิพากษาเกินไปกว่าหรือนอกจากคำฟ้อง ไม่ชอบด้วย ป.วิ.พ. มาตรา 142 ประกอบมาตรา 246

……….
……….
………..
อย่างไรก็ตาม เงินที่ชำระดอกเบี้ยที่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดมาแล้วนั้น จะทำอย่างไรหล่ะ ???
ทนายความเชียงใหม่ มีคำตอบดังนั้น เงินที่ชำระดอกเบี้ยที่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด( เกินกว่า ร้อยละ ๑๕ ต่อปี หรือ ๑.๒๕ ต่อเดือน ) นั้น ให้นำมาหักกับต้นเงินได้เหลือเท่าไหร่ เจ้าหนี้มีสิทธิฟ้องร้องได้เพียงนั้น ดังคำพิพากษาฎีกาต่อไปนี้ 
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2131/2560
โจทก์คิดดอกเบี้ยจากจำเลยร้อยละ 1.3 ต่อเดือน หรืออัตราร้อยละ 15.6 ต่อปี ซึ่งเป็นการคิดดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด อันเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2475 มาตรา 3 ประกอบ ป.พ.พ. มาตรา 654 มีผลให้ดอกเบี้ยดังกล่าวตกเป็นโมฆะ กรณีถือไม่ได้ว่าจำเลยชำระหนี้โดยจงใจฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมายหรือเป็นการกระทำอันใดตามอำเภอใจเสมือนหนึ่งว่าเพื่อชำระหนี้โดยรู้อยู่ว่าตนไม่มีความผูกพันตามกฎหมายที่ต้องชำระ อันจะเป็นเหตุให้จำเลยไม่มีสิทธิได้รับทรัพย์นั้นคืนตาม ป.พ.พ. มาตรา 407 เมื่อดอกเบี้ยของโจทก์เป็นโมฆะ เท่ากับสัญญากู้ยืมมิได้มีการตกลงเรื่องดอกเบี้ยกันไว้ โจทก์ไม่มีสิทธิได้ดอกเบี้ยก่อนผิดนัด และไม่อาจนำเงินที่จำเลยชำระแก่โจทก์มาแล้วไปหักออกจากดอกเบี้ยที่โจทก์ไม่มีสิทธิคิดได้ จึงต้องนำเงินที่จำเลยชำระหนี้ไปชำระต้นเงินทั้งหมด
4  หมวดกฎหมาย / ทนายความ / Re: ต้องการทนายฝึกหัดประจำสำนักงานครับ เมื่อ: มกราคม 28, 2019, 11:09:48
 :-*
5  หมวดกฎหมาย / ทนายความ / Re: ติวสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ (ตั๋วทนาย) เมื่อ: มกราคม 28, 2019, 11:08:46
 :)
6  หมวดกฎหมาย / กลุ่มวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ / การเช่าซื้อคอนโด มีได้หรือไม่ เมื่อ: กันยายน 09, 2018, 11:02:51
สัญญาเช่าซื้อห้องชุด มีได้หรือไม่

                เราคงเคยคุ้นเคยกับการเช่าซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นสังหาริมทรัพย์เท่านั้น แต่ในวันนี้ทนายความเชียงใหม่ จะได้นำเสนอความรู้กฎหมายเกี่ยวกับ การเช่าทรัพย์อสังหาริมทรัพย์หรือห้องชุด มาฝากกันครับ

                การเช่าซื้อทรัพย์กฎหมายไม่ได้กำหนดว่าจะต้องเป็นสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์แต่อย่างไร ดังนั้น การเช่าซื้อทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ก็ย่อมมีได้ แต่ข้อแตกต่างกันอยู่ตรงที่ว่า การเช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เมื่อผ่อนชำระกันครบถ้วนแล้ว จะต้องไปดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์กันที่สำนักงานที่ดิน หากเป็นสังหาริมทรัพย์ เช่น รถยนต์ พัดลม ตู้เย็น เป็นต้น ไม่ได้ดำเนินการจดทะเบียนต่อหน่วยงานของรัฐแต่อย่างใด หลายคนอาจจะอ่านบทความนี้แล้วเกิดข้อสงสัยว่า รถยนต์เมื่อเช่าซื้อชำระค่างวดครบแล้ว ทำให้ต้องไปจดทะเบียนต่อสำนักงานขนส่ง ทนายความเชียงใหม่ ขอให้ความรู้จุดนี้ว่า การจดทะเบียนต่อสำนักงานขนส่งฯ ไม่ได้มีผลต่อการโอนกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายแต่อย่างใด แต่เป็นการจดทะเบียนเพื่อกำกับภาษีของรถยนต์เท่านั้น

               กลับมาที่เรื่อง การเช่าซื้อห้องชุด สรุปแล้ว สามารถมีการเช่าซื้อห้องชุดได้ แต่การชำระงวดครบถ้วนแล้วไม่ให้ได้กรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์ หากจะให้สมบูรณ์จะต้องดำเนินจดทะเบียนต่อสำนักงานที่ดินฯ เท่านั้น

              ดังคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 15303/2558 จำเลยผิดสัญญาต่อโจทก์หรือไม่ จำเลยฎีกาว่า สัญญาเช่าซื้อมีข้อตกลงว่าจำเลยจะโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้แก่โจทก์ เมื่อจำเลยได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดแล้ว แต่จำเลยยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด จึงไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้แก่โจทก์ได้ จำเลยมิได้ผิดสัญญาต่อโจทก์นั้น เห็นว่า การที่โจทก์ชำระค่าเช่าซื้อให้แก่จำเลยครบถ้วน แม้กรรมสิทธิ์ในห้องชุดตกเป็นของโจทก์โดยผลของกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 572 วรรคหนึ่ง แล้วก็ตาม แต่ห้องชุดเป็นอสังหาริมทรัพย์ซึ่งการได้มาโดยนิติกรรมย่อมไม่บริบูรณ์ เว้นแต่จะได้ทำเป็นหนังสือและได้จดทะเบียนการได้มาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1299 วรรคหนึ่ง โจทก์ยังต้องมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุดในทางทะเบียนด้วย เพราะไม่เช่นนั้นย่อมไม่อาจที่จะใช้สอยห้องชุดในฐานะเจ้าของทรัพย์สินอย่างสมบูรณ์ได้ จำเลยจึงยังมีหน้าที่โอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดในทางทะเบียนให้แก่โจทก์ ส่วนที่ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญาเช่าซื้อห้องชุด ข้อ 16 กำหนดว่า "เมื่อผู้ให้เช่าซื้อได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดแล้ว ผู้ให้เช่าซื้อจะแจ้งให้ผู้เช่าซื้อทราบเพื่อให้ผู้เช่าซื้อมารับโอนกรรมสิทธิ์และผู้เช่าซื้อจะต้องมาขอรับโอนกรรมสิทธิ์ให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาที่ผู้ให้เช่าซื้อแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้เช่าซื้อทราบ..." ก็ไม่ได้ระบุว่า จำเลยจะดำเนินการเมื่อใด จึงเป็นเรื่องที่สุดแล้วแต่ใจของจำเลยโดยแท้ เมื่อปรากฏว่านับแต่ที่โจทก์ทำสัญญาเช่าซื้อห้องชุดในโครงการของจำเลย จนผ่อนชำระค่าเช่าซื้อให้แก่จำเลยครบถ้วนและฟ้องคดี เป็นเวลา 12 ปีเศษ จำเลยยังมิได้ดำเนินการอย่างใด ๆ เพื่อการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดเลย ถือว่าเป็นเวลาที่เนิ่นนานจนเกินสมควรไปมาก ที่นายหาญ หัวหน้าสำนักงานเคหะชุมชนสมุทรสาคร พยานจำเลยเบิกความตอบทนายโจทก์ถามค้านว่า เหตุที่จำเลยไม่จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุดขึ้นและโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้แก่โจทก์ เพราะเหตุว่าประสบปัญหาขาดทุนและเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ก็มิใช่เป็นเหตุที่จำเลยจะอ้างเพื่อที่จะปฏิเสธไม่จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดและไม่โอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้แก่โจทก์ได้ ฟังได้ว่าจำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญาต่อโจทก์ ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น

 

ทนายความเชียงใหม่ ,
ทนายเชียงใหม่ ,
ทนายความเชียงใหม่
7  หมวดกฎหมาย / ปรึกษากฎหมายฟรี เนติบัณฑิต / Re: สิทธิผู้รับโอนไม่มีมีอายุการไถ่ถอนจำนอง เมื่อ: กันยายน 09, 2018, 10:51:46
 :-*
8  หมวดกฎหมาย / ปรึกษากฎหมายฟรี เนติบัณฑิต / Re: ทำสัญญาประนีประนอมยอมความ หากผิดสัญญาเอาทรัพย์สินจำเลยตีราคาชำระหนี้โจทก์ทันที เมื่อ: กันยายน 09, 2018, 10:51:31
 :-*
9  หมวดกฎหมาย / ปรึกษากฎหมายฟรี เนติบัณฑิต / Re: ติวสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามใหญ่) ปี 2560 เมื่อ: กันยายน 09, 2018, 10:51:07
 :)
10  หมวดกฎหมาย / ปรึกษากฎหมายฟรี เนติบัณฑิต / Re: โฉนด กรรมสิทธิ์ร่วม ทำอะไรได้บ้าง เมื่อ: กันยายน 09, 2018, 10:50:26
 :-*
11  หมวดกฎหมาย / ปรึกษากฎหมายฟรี เนติบัณฑิต / Re: อายุ 28ปีแล้ว ยังไม่ได้เกณฑ์ ทหาร กลับไปเคลียเรื่องนี้ได้หรือป่าวครับ? เมื่อ: กันยายน 09, 2018, 10:48:46
 :)
12  หมวดกฎหมาย / กลุ่มวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง / Re: เสียงอ่านตัวบท ปวิ แพ่ง ครับ (ลิ้งค์ใหม่แล้วครับ) เมื่อ: กันยายน 09, 2018, 10:47:55
 :)
13  หมวดกฎหมาย / กลุ่มวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง / Re: ลองตอบ ดูเอามาจาก ท่าน"เด็กชอบร้องไห้" เนติ 63 เมื่อ: กันยายน 09, 2018, 10:47:41
 ???
14  หมวดกฎหมาย / กลุ่มวิชากฎหมายอาญา / Re: ขอธงคำตอบตามคำถามครับ สงสัยว่า เป็น ชิง หรือ ลัก เมื่อ: สิงหาคม 02, 2018, 22:59:18
 :o
15  หมวดกฎหมาย / กลุ่มวิชากฎหมายอาญา / อยากรู้ความแตกต่างระหว่าง ฉ้อโกง กับ ผิดสัญญาทางแพ่ง เมื่อ: สิงหาคม 02, 2018, 22:58:43
พอดี ผมต้องการให้ผู้รู้ช่วยอธิบายเรื่อง ความรับผิดในทางแพ่ง กับ ความผิดฐานฉ้อโกง ตามป.อ. มาตรา 341 หน่อยครับ
16  หมวดกฎหมาย / กลุ่มวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ / Re: ธงคำตอบเนติฯ แพ่งภาค 1 สมัย 66 มาแล้วจ้าา เมื่อ: สิงหาคม 02, 2018, 22:56:27
ขอบคุณครับ
17  หมวดกฎหมาย / กลุ่มวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ / Re: สรุปย่อตัวบทแพ่งเรื่อง ผลแห่งหนี้ เมื่อ: สิงหาคม 02, 2018, 22:55:37
ขอบคุณครับ
18  หมวดกฎหมาย / กลุ่มวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ / Re: ขอสรุปประเด็นที่เป็นสาระสำคัญของประมวลแพ่งหน่อยคับ เมื่อ: สิงหาคม 02, 2018, 22:55:20
ขอบคุณครับ
19  หมวดกฎหมาย / กลุ่มวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ / Re: อนุญาตเรียนถามเรื่อง มรดก และครอบครัวหน่อยครับ เมื่อ: สิงหาคม 02, 2018, 22:54:20
ประเด็นที่ 1 เป็นสมรสซ้อนครับ เพราะ มีการจดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว ไม่ได้ดูที่ ฝ่ายหญิงคนที่สองจะรู้หรือไม่รู้ครับ
20  หมวดกฎหมาย / ฎีกา / Re: คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2460/2526 การสลักหลังอาวัลไม่หลุดพ้นความรับผิด เมื่อ: สิงหาคม 02, 2018, 22:49:32
เยี่ยมครับ
21  หมวดกฎหมาย / ฎีกา / Re: คำพิพากษาฎีกาที่ 3011/​2551 เข็นรถออกจากจุดที่จอดเดิม ก็เป็นความผิดสำเร็จ เมื่อ: สิงหาคม 02, 2018, 22:49:18
ทรัพย์เคลื่อนที่ ถือว่าเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ สำเร็จแล้ว แม้ไม่ได้ทรัพย์นั้นไปก็ตาม ใช่หรือไม่ ครับ
22  หมวดกฎหมาย / ฎีกา / Re: ฎีกาที่ 205/2554 เจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ ม. 147 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2018, 22:47:13
 :-*
23  หมวดกฎหมาย / ฎีกา / Re: ฏีกา..การจราจรติดขัดไม่ใช่เหตุสุดวิสัย!! เมื่อ: สิงหาคม 02, 2018, 22:46:51
 :(
24  หมวดกฎหมาย / ฎีกา / Re: คำพิพากษาฎีกาที่ 8260/​2550 ผู้กู้เสนอขอชำระหนี้แก่ผู้ให้กู้ เมื่อ: สิงหาคม 02, 2018, 22:45:56
เยี่ยมครับ
25  หมวดกฎหมาย / ฎีกา / Re: ฎีกา 4523/2554 พรากผู้เยาว์มาตรา 318 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2018, 22:45:23
ขอบคุณครับ
26  หมวดกฎหมาย / ฎีกา / Re: คำพิพากษาฎีกาที่ 5445/2552 เหตุเกิดนอกราชอาณาจักร ประสงค์ เล็งเห็นผลในราชอาณาจัก เมื่อ: สิงหาคม 02, 2018, 22:45:03
ขอบคุณครับ
27  หมวดกฎหมาย / ปรึกษากฎหมายฟรี เนติบัณฑิต / Re: ขอรบกวนปรึกษาหน่อยคะ เรื่องคู่กรณีเป็นฝ่ายผิดไม่ยอมจ่ายเงินตามตกลงไว้คะ เมื่อ: สิงหาคม 02, 2018, 22:44:31
กรณีเป็นละเมิด ซึ่งเป็นความผิดทางแพ่งนะครับ หากคู่กรณีไม่ชำระเงินให้แก่เรา จำเป็นต้องดำเนินการฟ้องคดี เพื่อให้ศาลมีคำพิพากษา แล้วจึงจะบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาต่อไปครับ
หากต้องการทนายสามารถ คลิกติดต่อเว็บนี้ได้ครับ https://www.xn--42cgi4cjab1btnchd1exbza5gvad6dvnqc6f.com/
28  หมวดกฎหมาย / ปรึกษากฎหมายฟรี เนติบัณฑิต / Re: ขอความช่วยเหลือ เรื่องคดีแผ้วป่า หน่อยค่ะ เมื่อ: สิงหาคม 02, 2018, 22:41:49
ตาม
29  หมวดกฎหมาย / ปรึกษากฎหมายฟรี เนติบัณฑิต / Re: ผู้เช่าไม่ยอมออกจากพื้นที่เช่า เมื่อ: สิงหาคม 02, 2018, 22:40:52
กรณีเป็นการผิดสัญญาเช่า ซึ่งจำเป็นต้องว่าจ้างทนายความเพื่อดำเนินการฟ้องขับไล่ผู้เช่าและเรียกค่าเสียหายจากผู้เช่าเท่านั้น ครับ ท่านจะไปดำเนินการเอาคนไปขับไล่ด้วยตนเองไม่ได้ เพราะจะทำให้เป็นการกระทำความผิดอาญาไม่ว่าจะเป็น บุกรุก ได้ครับ
ส่วนต้องการทนาย ให้เข้าเว็บนี้แล้ว โทร. สอบถามเพิ่มเติมได้ https://www.xn--42cgi4cjab1btnchd1exbza5gvad6dvnqc6f.com/
30  หมวดกฎหมาย / ปรึกษากฎหมายฟรี เนติบัณฑิต / Re: ขออนุญาตขายคำบรรยายเนติ 2/69 1,300 บาท เมื่อ: สิงหาคม 02, 2018, 22:36:28
ตาม
31  หมวดกฎหมาย / กฎหมายอาญา / Re: ตัวการร่วมในผลฉกรรจ์ เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2018, 07:57:58
ขอบคุณครับ
32  หมวดกฎหมาย / ปรึกษากฎหมายฟรี เนติบัณฑิต / Re: แชทในไลน์ สามารถฟ้องได้หรือปล่าว กรณีโดนโกงค่าคอมมิชชั่น เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2018, 07:50:54
กรณ๊ตามปัญหาของท่าน เข้าในลักษณะกฎหมายแพ่ง ไม่ใช่ความผิดทางอาญา เนื่องจาก การหลอกลวงให้ท่านกระทำการเชิญชวนให้บุคคลอื่นมาทำสัญญากับบริษัท ไม่ใช่เป็นการหลอกลวงให้ได้ซึ่งทรัพย์สิน จึงไม่เป็นความผิดฐานฉ้อโกง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341

แต่กรณีตามปัญหาของท่าน เป็นการกรณีผิดสํญญาทางแพ่งในเรื่องของนายหน้า ซึ่งไม่มีกฎหมายบังคับให้ต้องทำเป็นหนังสือเพื่อเป็นหลักฐาน ดังนั้น ท่านมีหลักฐานในการพิสูจน์ความจริงว่า มีการตกลงในเรื่องดังกล่าวจริง ก็สามารถฟ้องร้องคดีต่อศาล โดยว่าจ้างทนายความให้ดำเนินการ เพื่อเรียกเอาค่าบำเหน็จหรือค่าจ้างได้

โดย สำนักงานกฎหมาย นพนภัส ทนายความ
33  หมวดกฎหมาย / ปรึกษากฎหมายฟรี เนติบัณฑิต / Re: โฉนด กรรมสิทธิ์ร่วม ทำอะไรได้บ้าง เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2018, 07:38:47
การจัดการทรัพย์ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ร่วม จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของร่วมก่อน มิฉะนั้น นิติกรรมที่กระทำลงย่อมไม่ผูกพันเจ้าของกรรมสิทธิ์คนนั้น ดังนั้น ท่านจะต้องไปดำเนินการขอแบ่งแยกที่ดินก่อนแล้วจึงนำที่ดินไปจำนองกับธนาคาร ครับ

34  หมวดกฎหมาย / ปรึกษากฎหมายฟรี เนติบัณฑิต / Re: ซื้อที่ดินระหว่างมีข้อพิพาทโดยรู้ว่าเกิดการพิพาท ขอเงินคืนจากผู้ขายได้หรือไม่ เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2018, 07:22:30
ขอทรายรายละเอียดเพิ่มเติมครับ เนื่องจากคำว่า ที่ดินมีปัญหา เราไม่ได้สามารภรู้ได้ว่าคือปัญหาอะไร

หน้า: [1]
อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | สอบสวน | เงินกู้ | สินเชื่อ

หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.151 วินาที กับ 24 คำสั่ง