ไทยจัดจ์

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก.

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
Facebook Page thaijudge

ข่าว:

ไทยจัดจ์ ปรึกษากฎหมายฟรี กระดาน ถาม ตอบ กระทู้ ปัญหา กฎหมาย ชุมชน กฎหมาย เนติบัณฑิต นิติศาสตร์ นิติกร ทนายความ อัยการ ผู้พิพากษา ติว เตรียมสอบ เนติบัณฑิต ตั๋วทนาย อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา ปรึกษากฎหมายฟรี สมัครสมาชิกจึงมองเห็นไฟล์แนบ วิธีสมัครสมาชิก ตั้งกระทู้ ค้นกฎหมาย ค้นฎีกา  

ผู้เขียน หัวข้อ: กรณีตามฎีกาที่ 4147/2550 เกี่ยบความยินยอม ของผู้เสียหาย ของ อ.เกียรติขจร วัจนะส  (อ่าน 17564 ครั้ง)

sun237

 • Newbie
 • *
 • คะแนนความดี: 2
 • กระทู้: 30
  • ดูรายละเอียด
ศาลฎีกาได้วินิจฉัยวางบรรทัดฐานไว้มาเป็นเวลานานแล้วว่าผู้ที่ยินยอมให้มีการกระทำความผิด มิใช่ "ผู้เสียหาย" ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4) เช่นฎีกาที่ 968/2479, 1183/2480 และ 643/2486 ซึ่งวินิจฉัยตรงกันว่าผู้กู้ที่ยอมเสียดอกเบี้ยให้แก่ผู้ให้กู้เกินอัตราตามกฎหมายไม่ใช่ "ผู้เสียหาย" ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4) ในความผิดตามพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา ซึ่งผู้ให้กู้เป็นผู้กระทำความผิด

ในประเด็นเรื่องความรับผิดในทางอาญาของ "ผู้กู้" ต้องถือว่าผู้กู้ไม่มีความผิดอาญาใด ๆ เลยในความผิดของผู้ให้กู้ดังกล่าว แม้ผู้กู้จะเป็นผู้เสนอดอกเบี้ยที่เกินอัตราแก่ผู้ให้กู้ ผู้กู้ก็ไม่อาจเป็น "ตัวการ" "ผู้ใช้" หรือ "ผู้สนับสนุน" ในความผิดดังกล่าวของผู้ให้กู้ เพราะมีหลักในเรื่องความรับผิดทางอาญาว่า กฎหมายมาตราใดบัญญัติขึ้นเพื่อคุ้มครองบุคคลใด บุคคลนั้นจะเป็น "ตัวการ" "ผู้ใช้" หรือ "ผู้สนับสนุน" ในความผิดตามมาตรานั้น ๆ ไม่ได้แม้ว่าตนจะมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น ๆ เพียงใดก็ตาม ดังนั้น เมื่อพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา บัญญัติขึ้นเพื่อคุ้มครองผู้กู้แม้ผู้กู้จะยินยอมให้ผู้ให้กู้เรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา ซึ่งการกระทำของผู้ให้กู้เป็นความผิด แต่ผู้กู้ไม่อาจจะเป็น "ตัวการ" "ผู้ใช้" หรือ "ผู้สนับสนุน" ในความผิดดังกล่าวของผู้ให้กู้ได้เลย เพราะกฎหมายนี้บัญญัติขึ้นเพื่อคุ้มครองผู้กู้

มีข้อสังเกตว่า หลักดังกล่าวเป็นกรณี "ความรับผิดในทางอาญา" ของผู้กู้ ซึ่งเป็นคนละประเด็นกับกรณี "ความเป็นผู้เสียหายของผู้กู้" เพราะมีความหมายต่างกัน การที่ผู้กู้ไม่มีความผิดใด ๆ ร่วมกับผู้ให้กู้เป็นคนละกรณีกับความเป็น "ผู้เสียหาย" ของผู้กู้ในการดำเนินคดีกับผู้ให้กู้ในความผิดตามพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา ซึ่งศาลฎีกาก็วางบรรทัดฐานในฎีกาที่ 968/2479 ว่า ผู้กู้ที่ยอมให้ผู้ให้กู้เรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา ไม่ใช่ "ผู้เสียหาย" ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4)

ความผิดตาม ป.อ. มาตรา 277 วรรคแรก ตามฎีกาที่ 4147/2550 นี้ก็เช่นเดียวกัน กฎหมายมาตรานี้บัญญัติลงโทษผู้กระทำ เพราะ "ประสงค์จะคุ้มครองผู้ถูกกระทำ" ซึ่งอายุไม่เกินสิบห้าปี มิให้ผู้ใดมากระทำชำเรา ดังนั้นแม้ผู้ถูกกระทำจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดสักเพียงใด ผู้ถูกกระทำก็ไม่มีความผิด เช่น เด็กหญิงอายุไม่เกินสิบห้าปี จ้างวานชายอายุยี่สิบปีให้มาร่วมประเวณีกับตน ชายผู้กระทำมีความผิดตามมาตรา 277 วรรคแรก แต่เด็กหญิงไม่มีความผิดใด ๆ เลย ตามมาตรา 277 วรรคแรก แม้การกระทำจะถือได้ว่าเป็นการ "ก่อ" ตาม ป.อ. มาตรา 84 เด็กหญิงก็มิใช่ "ผู้ใช้" ตาม ป.อ. มาตรา 84 ในความผิดของชายตามมาตรา 277 วรรคแรก และเด็กหญิงก็ไม่อาจเป็น "ตัวการ" ตาม ป.อ. มาตรา 83 หรือ "ผู้สนับสนุน" ตาม ป.อ. มาตรา 86 ในการกระทำความผิดของชายตามมาตรา 277 วรรคแรก แต่อย่างใด แม้เด็กหญิงจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำนั้น ๆ เพียงใดก็ตาม ทั้งนี้เพราะมาตรา 277 วรรคแรก บัญญัติขึ้นเพื่อคุ้มครองเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีมิให้ผู้ใดกระทำชำเรา เด็กหญิงจึงไม่อาจเป็น ตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน ในการกระทำความผิดของชายตามมาตรา 277 วรรคแรก ซึ่งกระทำต่อตัวเด็กหญิงนั้นได้

การที่เด็กหญิงอายุไม่เกินสิบห้าปี ไม่มีความผิดใด ๆ ในการกระทำความผิดของชาย ตามมาตรา 277 วรรคแรก จึงเป็นคนละประเด็นกับการเป็นผู้เสียหาย มิได้หมายความว่าหากไม่มีส่วนต้องรับผิดในทางอาญาแล้ว จะกลายเป็นผู้เสียหาย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญาไปได้ทุกกรณี เพราะการที่ศาลฎีกาวางบรรทัดฐานไว้ตั้งแต่ฎีกาที่ 968/2479 ว่า ผู้กู้ที่ยอม ให้ผู้ให้กู้เรียกดอกเบี้ยเกินอัตราเป็นผู้เสียหายไม่ได้นั้น ศาลฎีกาไม่ได้คำนึงว่า การจะเป็นผู้เสียหายได้หรือไม่ได้ จะต้องพิจารณาว่าผู้กู้มีความผิดทางอาญาใด ๆ ร่วมกับผู้ให้กู้หรือไม่ เพราะแม้ผู้กู้จะไม่มีความผิดอาญาใด ๆ เลยร่วมกับผู้ให้กู้ ศาลฎีกาก็วินิจฉัยว่าผู้กู้ก็ไม่ใช่ผู้เสียหายที่จะมาเป็นโจทก์ฟ้องผู้ให้กู้ในความผิดตามพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา โดยในฎีกาที่ 1183/2480 ศาลฎีกาให้เหตุผลว่าเพราะผู้กู้ "ทำสัญญาและชำระดอกเบี้ยโดยสมัครใจ" ซึ่งน่าจะหมายความว่า เมื่อยินยอมให้กระทำความผิดแล้ว จะถือว่าได้รับความเสียหายเพราะการกระทำความผิดนั้นในฐานะเป็นผู้เสียหายได้อย่างไร

กรณีตามฎีกาที่ 4147/2550 นี้ หากถือว่าเด็กหญิงซึ่งยินยอมให้ชายร่วมประเวณีโดยสมัครใจ เป็น "ผู้เสียหาย" ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4) ก็น่าคิดว่าหากนายดำต้องการฆ่าตัวตายจึงจ้างวานให้นายแดงใช้ปืนยิงตน นายแดงอยากได้เงินค่าจ้างจึงทำตาม แต่ยิงไปแล้วนายดำไม่ตาย นายแดงมีความผิดฐานพยายามฆ่านายดำ เพราะความยินยอมของนายดำดังกล่าวไม่อาจยกเว้นความผิดของนายแดงได้ในความผิดดังกล่าวของนายแดง นายดำไม่ต้องรับผิดใด ๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็น ตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน เพราะความผิดฐานฆ่าคนตายบัญญัติขึ้นเพื่อคุ้มครองชีวิตมนุษย์ ซึ่งในที่นี้ คือชีวิตของนายดำ นายดำจึงไม่อาจเป็นตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุนในความผิดของนายแดงดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวเป็นคนละประเด็นกับฐานะความเป็น "ผู้เสียหาย" ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4) ของนายดำในความผิดของนายแดงฐานพยายามฆ่านายดำ กรณีดังกล่าวจะถือได้หรือว่านายดำได้รับความเสียหายจากการกระทำของนายแดงในฐานะเป็นผู้เสียหาย ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4) ที่จะเป็นโจทก์ (หรือกระทำหน้าที่อื่น ๆ ในฐานะผู้เสียหาย ตามที่ ป.วิ.อ. กำหนด) ฟ้องนายแดงในความผิดฐานพยายามฆ่านายดำ หน้าที่ดังกล่าวควรจะเป็นของรัฐโดยพนักงานอัยการเท่านั้นหรือไม่ หรือควรจะให้ผู้ที่ยินยอมให้ผู้อื่นกระทำความผิดต่อตนเอง เช่น กรณีของนายดำตามตัวอย่าง ทำหน้าที่เป็นโจทก์ฟ้องนายแดงได้ในฐานะเป็น "ผู้เสียหาย" ตามความหมายของ ป.วิ.อ. ด้วย นอกเหนือจากพนักงานอัยการ

อย่างไรก็ตาม กรณีตามฎีกาที่ 4147/2550 นี้ หากจะให้เหตุผลสนับสนุนเพื่อให้เด็กหญิงสามารถเป็น "ผู้เสียหาย" ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4) ได้ควรจะต้องอธิบายไปในทำนองที่ว่า เพราะความยินยอมของเด็กหญิงที่ให้ชายร่วมประเวณีกับตน เป็นความยินยอมที่ไม่สมบูรณ์เพราะความเป็นเด็ก ดังนั้นแม้เด็กหญิงจะยินยอมโดยสมัครใจให้ชายร่วมประเวณีกับตน ก็ยังคงต้องถือว่าเด็กหญิง "ได้รับความเสียหาย" (ตามความหมายของผู้เสียหาย ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4)) อยู่นั่นเอง เด็กหญิงจึงเป็น "ผู้เสียหาย" ได้ แม้ว่าจะยินยอมโดยสมัครใจให้ชายร่วมประเวณีกับตนก็ตาม ซึ่งความยินยอมของเด็กหญิงดังกล่าวต่างไปจากความยินยอมของผู้กู้ ซึ่งยินยอมให้ผู้ให้กู้เรียกดอกเบี้ยเกินอัตราซึ่งเป็นความยินยอมที่สมบูรณ์ ผู้กู้จึงไม่อาจเป็น "ผู้เสียหาย" ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4) ในความผิดฐานเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราของผู้ให้กู้ ตามบรรทัดฐานของฎีกาที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์
ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links


บันทึกการเข้า

sun237

 • Newbie
 • *
 • คะแนนความดี: 2
 • กระทู้: 30
  • ดูรายละเอียด
เพิ่มเติม  เป็นคดีขอองท่านผู้ทรงเกียรติ เมื่อ 10 ปีที่แล้ว ตัวฎีกาไปค้นเองนะ ถ้าเก่าไป ขออภัยครับ
บันทึกการเข้า

oum

 • Newbie
 • *
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 19
  • ดูรายละเอียด
ขอบคุณที่แบ่งปันค่ะ
บันทึกการเข้า

Haromax

 • Newbie
 • *
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 2
  • ดูรายละเอียด
ข้อมูลละเอียดมากครับดีมากเลยครับที่เอามาแชร์ได้ความรู้ดีครับ
บันทึกการเข้า

Namthipluv

 • Newbie
 • *
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 2
  • ดูรายละเอียด
  • เว็บไซต์
บันทึกการเข้า

anaphonry

 • Full Member
 • ***
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 169
  • ICQ Messenger - 365673748
  • AOL Instant Messenger - anaphonry
  • Yahoo Instant Messenger - anaphonry
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์
<a href=https://buypropeciaon.com/>propecia hair</a>
บันทึกการเข้า

Adownep

 • Full Member
 • ***
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 188
  • ICQ Messenger - 365673748
  • AOL Instant Messenger - Adownep
  • Yahoo Instant Messenger - Adownep
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์
บันทึกการเข้า

Appobre

 • Full Member
 • ***
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 177
  • ICQ Messenger - 365673748
  • AOL Instant Messenger - Appobre
  • Yahoo Instant Messenger - Appobre
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์
บันทึกการเข้า

rotoppono

 • Full Member
 • ***
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 146
  • ICQ Messenger - 365673748
  • AOL Instant Messenger - rotoppono
  • Yahoo Instant Messenger - rotoppono
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์
บันทึกการเข้า

empopsy

 • Full Member
 • ***
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 182
  • ICQ Messenger - 365673748
  • AOL Instant Messenger - empopsy
  • Yahoo Instant Messenger - empopsy
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์
บันทึกการเข้า

areguntee

 • Full Member
 • ***
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 165
  • ICQ Messenger - 365673748
  • AOL Instant Messenger - areguntee
  • Yahoo Instant Messenger - areguntee
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์
บันทึกการเข้า

Maydram

 • Full Member
 • ***
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 152
  • ICQ Messenger - 365673748
  • AOL Instant Messenger - Maydram
  • Yahoo Instant Messenger - Maydram
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์
บันทึกการเข้า

Skepalo

 • Full Member
 • ***
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 140
  • ICQ Messenger - 365673748
  • AOL Instant Messenger - Skepalo
  • Yahoo Instant Messenger - Skepalo
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์
<a href=https://buyzithromaxinf.com/>azithromycin 250 mg</a>
บันทึกการเข้า

Tokewhott

 • Full Member
 • ***
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 125
  • ICQ Messenger - 365673748
  • AOL Instant Messenger - Tokewhott
  • Yahoo Instant Messenger - Tokewhott
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์
<a href=http://buyplaquenilcv.com/>plaquenil and corona virus</a>
บันทึกการเข้า

Phexetern

 • Full Member
 • ***
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 122
  • ICQ Messenger - 365673748
  • AOL Instant Messenger - Phexetern
  • Yahoo Instant Messenger - Phexetern
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์
บันทึกการเข้า

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links

Broonyned

 • Jr. Member
 • **
 • คะแนนความดี: 0
 • กระทู้: 89
  • ICQ Messenger - 365673748
  • AOL Instant Messenger - Broonyned
  • Yahoo Instant Messenger - Broonyned
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์
บันทึกการเข้า

ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
 

อาชีวะ | ภูผาหมอกเขาค้อ | สอบสวน | เงินกู้ | สินเชื่อ

หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.078 วินาที กับ 19 คำสั่ง